IT Projectleider | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2020-0309
Startdatum:
01-07-2020
Verwachte einddatum:
01-01-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
12 Jun 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) op zoek naar een Senior IT Projectleider Ontwikkeling OMZIS op basis van 32-36 uur per week. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Voor de realisatie van de koppelingen wordt een specifiek projectteam ingericht, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kennis die binnen het OM en leveranciers aanwezig is vanuit het Programma Verplichte Zorg. De business projectleider is verantwoordelijk voor de overall aansturing van het project, incl. de ketenafstemming, communicatie, implementatie en rapportage naar de (gedelegeerd) opdrachtgever en de Portfolioboard. De IT-projectleider is verantwoordelijk voor de technische en functionele realisatie, incl. de aansturing van de IT-teams. De IT-projectleider draagt zorg voor de functionele uitwerking van de koppelvlakken (informatieproducten en informatiecomponenten), een planning en organisatie van de bouwsprints, (keten)tests, overdracht aan beheer en nazorg. Daarnaast zorgt de IT-projectleider voor goede afstemming met de business projectleider, het ontwikkelteam, DVOM resourcing op de juiste tijd in het project, eenduidige communicatie naar alle stakeholders en tweewekelijks een projectrapportage.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Op 1 januari 2020 is de Wet Verwarde Personen (Wvggz) in werking getreden. De implementatie van deze wet is begeleid vanuit het programma Verplichte Zorg. Dit programma loopt 1-10-2020 af, met een geleidelijke afbouw vanaf 1-4-2020. Momenteel wordt de gegevensuitwisseling tussen OM met GGZ en Rechtspraak i.h.k.v. de Wvggz ondersteund door (Veilige) Mail. Dit is een zeer bewerkelijke werkwijze die veel extra administratieve lasten en dus kosten met zich meebrengt voor zowel het OM als GGZ en Rechtspraak. Uit een ketenbrede businesscase blijkt dat de extra kosten voor het OM tussen de €1,6 en €2,2 miljoen per jaar bedragen en voor GGZ oplopen tot ruim €4 miljoen per jaar. Voor de rechtspraak liggen deze kosten tussen de €250.000 en €800.000. Op basis van deze businesscase is daarom in de Bestuurlijke Ketenraad afgesproken dat dit een tijdelijke oplossing is dat toegewerkt wordt naar een systeemkoppelingen met zoveel mogelijk gestructureerde gegevensuitwisseling.

Door afhankelijkheden van GGZ NL en de EPD-leveranciers van de GGZ-instellingen, is het niet haalbaar gebleken de koppeling binnen de looptijd van het programma Verplichte Zorg te realiseren. Dit geldt ook voor de koppeling met de Rechtspraak: het realiseren van een koppeling met gestructureerde gegevensuitwisseling vraagt meer voorbereiding aan de kant van de Rechtspraak dan verwacht.

Daarom wordt voorgesteld een apart project in te richten voor de realisatie van deze twee koppelingen. De voorbereidingen voor de koppelingen worden tot 1-7-2020 wel vanuit het huidige programma opgepakt. In juli 2020 moet er een vervolgproject opgestart zijn om de systeemkoppelingen in te richten tussen OM en GGZ en tussen OM en de Rechtspraak t.b.v. de uitvoering van de Wvggz.

Beschrijving directie/afdeling:
De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden vanuit de DVOM in Utrecht geleverd aan alle onderdelen van de OM organisatie. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het ICT domein hierin een cruciale rol. Voor dit belangrijke domein zoekt het OM nu twee Projectleiders IT.

Binnen de DVOM zijn er vier domeinen benoemd; HR, Financiën, ICT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteuning door Bedrijfsvoering. In het kader van eigenaarschap zijn domeineigenaren verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de processen van het domein. Om dit te kunnen waarmaken, beschikken ze over personele en materiële middelen met bijbehorende bevoegdheden. Vanuit het managementteam (MT) adviseren zij het bestuur over de strategie, daarnaast dragen zij zorg voor de verbinding tussen de domeinen en het imago van de DVOM en het OM in het algemeen.

Nieuwe functionaliteit wordt op onderwerp veelal ontwikkeld in projectvorm, waarin medewerkers uit het Kennis en Klant segment van DVOM IT op tijdelijk basis aan Projecten worden toegekend. Na opleveren van het project, wordt verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer gedragen door DVOM IT en externe leverancier(s).

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar voor 32 – 36 uur per week tot einde project ca. 6 mnd;
 • Minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau middels een afgeronde opleiding in IV/ICT richting en/of opgedaan door relevante werkervaring;
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar als projectleider IT projecten gecoördineerd. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV;
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het Agile ontwikkelen van koppelvlakken. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV;
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als IT-projectleider binnen een rijksoverheidsorganisatie en/of GGZ. Dit dient te blijken uit het CV;
 • Je bent PRINCE2 Practitioner of vergelijkbaar gecertificeerd. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV;
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in de rol van projectleider bij het functioneel uitwerken van koppelvlakken (informatieproducten en –componenten). Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • VOG Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan half jaar voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • In week 25 vinden de intake gesprekken plaats. 

Wensen:

 • Je hebt aantoonbare ervaring met een instantie uit de justitie- strafrechtketen. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV. Geef aan hoeveel instanties;
 • Aantoonbare ervaring met EPD-systemen. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV;
 • Je bent IPMA B gecertificeerd.Dit dient duidelijk te blijken uit het CV;
 • Professional Scrum Master en SAFe gecertificeerd. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.

Competenties:

 • Doelgericht;
 • Overtuigingskracht;
 • Organisatiebewustzijn;
 • Communicatief sterk naar alle (senioriteits-)niveaus.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Circa 6 maanden, verlenging is mogelijk tot einde project Ontwikkeling OMZIS, indicatie eind 2020. (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend).

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-06-03 06:23:25

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden