ITIL Procesmanager | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0171
Startdatum:
20-04-2020
Verwachte einddatum:
16-02-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
30 Mar 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Senior ITIL Procesmanager op basis van 36 uur per week. 

Werkzaamheden:
De senior ITIL procesmanager wordt primair ingezet als ketenregisseur changemanagement binnen de stedelijke ICT keten (van eindgebruiker t/m interface van leveranciers) en bijbehorende koppelvlakken.
Continue leren en verbeteren:

 • Verantwoordelijk voor procesontwerp, kwaliteitsbewaking en benodigde doorontwikkeling/implementatie van veranderingen;
 • Draagt zorg voor de vastlegging van procedures en richtlijnen en communicatie hierover richting stakeholders;
 • Analyseert, beoordeelt en bewaakt kwaliteit van het proces en samenhang met andere processen en activiteiten;
 • Initieert verbeteracties, legt vast in verbeterregister en past procesontwerp aan in nauwe samenwerking en afstemming met stakeholders binnen de ICT keten, zowel binnen de gemeente als daarbuiten (leveranciers, ketenpartners). 

Uitgevoerd changemanagement:

 • Voorzitterschap van het stedelijk Change Advisory Board (CAB);
 • Analyseert en beoordeelt de impact van de wijzigingsverzoeken op strategisch en tactisch niveau en zorgt hierbij voor juiste vertegenwoordiging van business belangen;
 • Beoordeelt prioriteit van de wijzigingen (mede o.b.v. urgentie, risico en impact) en past waar nodig in afstemming met stakeholders aan;
 • Draagt zorg voor geïntegreerde stedelijke changekalender die de beschikbare changeslots verdeeld;
 • Borging aansluiting met de andere ITIL processen;
 • Signaleert problemen binnen het proces (pro- en reactief) en schakelt specialisten in;
 • Plant en bewaakt over de kwaliteit en resultaten van het proces, stelt reguliere KPI rapportages op, stuurt op KPI’s en stelt verbetervoorstellen op;
 • Controle op kwaliteit van het procesontwerp van leveranciers;
 • Controle op uitvoering/resultaat van het proces door leveranciers. 

Je bent inhoudelijk gedreven en ziet procesmatig werken als een middel om resultaten te bereiken. Je bent besluitvaardig en kan knopen doorhakken. Je kan standvastig zijn als de situatie dat verlangt en weet om te gaan met weerstand. Je bent gericht op innovatie en draagt proactief ideeën en verbetervoorstellen aan. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet op een duidelijke en bondige manier, zowel mondeling als schriftelijk, een boodschap over te brengen. Tenslotte ben je vertrouwd met het functioneel aansturen van mensen.

De senior procesmanager wordt primair ingezet voor changemanagement, maar heeft voldoende ITIL kennis en ervaring om op vergelijkbaarniveau om incidenteel ingezet te worden binnen de andere ITIL processen, zoals incident-, problem-, service level-, configuratie- en continuiteitmanagement.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • HBO/WO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Bedrijfskunde, Informatietechnologie of vergelijkbaar. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Geef in maximaal 1A4 pagina’s aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd;
 • Je bent in het bezit van het Gecertificeerd ITIL Expert. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Kennis en ervaring met Agile, Scrum, BISL en ASL. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Kennis en ervaring met servicemanagement tooling, TOPdesk of vergelijkbaar systeem. Dit dient duidelijk te blijken uit het c;
 • Kennis en ervaring met ketendienstverlening (business, IV, ICT en Partners), sourcing en regievoering hierop. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minstens 5 jaar aantoonbare werkervaring als ITIL procesmanager, waarvan minimaal 4 jaar op gebied van changemanagement. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in grootschalige en complexe ICT omgevingen (meerdere opdrachtgevers, ketenpartners en belangen). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Uitgebreide kennis en ervaring op gebied van ICT beheer en ontwikkeling, o.a. over applicaties, netwerk-infrastructuren en besturingssystemen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:

 • Je bent in het van het certificaat BISL en ASL. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • In het bezit van het certificering Agile en Scrum. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet kan de score worden bijgesteld;
 • Kennis en ervaring met TopDesk. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Relevante werkervaring bij een middel/grote overheidsinstelling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Relevante werkervaring bij een 300.000+ gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Oordeelsvorming;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-03-23 08:40:26

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden