Java Ontwikkelaar (JHipster) | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0364
Startdatum:
06-07-2020
Verwachte einddatum:
28-02-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
8
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
23 Jun 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor Logius op zoek naar een Java Ontwikkelaar (JHipster) op basis van 8 uur per week. 

Werkzaamheden:

  • Een operationeel blijvend werkende validator die door gebruikers online kan worden aangeroepen om te controleren of hun resultaten voldoen aan de SC-standaard;
  • Een operationeel blijvend werkende monitoring tool die op dagbasis overzicht geeft van de stand van zaken (monitor lijst) van de aansluitingen inclusief fouten en extract van de metadata. Belangrijkste gebruikers van de monitoring tool zijn Logius en het ministerie van EZK. In geval beide diensten niet of gedeeltelijk functioneren (incident of probleem) is de Opdrachtnemer binnen redelijke termijn beschikbaar om te zorgen dat beide diensten weer geheel functioneren. Uitgangspunt is dat de tool binnen kantooruren beschikbaar is Ontwikkelaar: bij tijd en wijle is het nodig om op beperkte schaal wijzigingen in de functionaliteit door te voeren. Dit gebeurt op ad hoc basis en in onderlinge afstemming (kosten/baten analyse).

Achtergrond opdracht:
De standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vergunningen, uitkeringen, subsidies, belastingen en heffingen. Individuele overheidsorganisaties bieden op hun website informatie over hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door deze informatie te publiceren conform de SC standaard onstaat een virtuele catalogus of verwijsregister voor de hele overheid. Een organisatie dient zijn producten en diensten op de juiste manier te metadateren en dit te publiceren in een XML file. De validator kan worden gebruikt om te checken of de XML file voldoet aan de SC-standaard.

Organisatorische context en cultuur:
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel eenbetere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Meer dan 5 jaar ervaring als senior Java Developer;
  • Meer dan 5 jaar ervaring met het JHipster framework;
  • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met Cloud hosting;
  • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met Java XML Handling.

Wensen:

  • Je bent in bezit van functiegerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen;
  • Ruime ervaring in het ontwikkelen en beheren van het gewenste type applicatie.

Competenties:

  • Communicatief vaardig en flexibel;
  • Zelfstandig kunnen werken.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-06-18 13:03:55

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden