Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Ketentestcoordinator | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0191
Startdatum:
04-02-2019
Verwachte einddatum:
04-11-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
16
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
26 Feb 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Ketentestcoordinator voor gemiddeld 16 uur per week. 

Voor het project ARC-JBK (Aansluiting Rechtspraak op de CORV en doorontwikkeling Jeugdbeschermingsketen) wordt een ketentest uitgevoerd; volgens planning gaat deze ketentest plaatsvinden in de periode van september 2019 tot en met december 2019. De opdracht bestaat uit een drietal fasen:

Fase 1: verkenning van de benodigde capaciteit en expertise voor de uitvoering van fase 2 en fase 3. Fase 1 wordt verwacht eind maart te zijn afgerond. Gedurende deze fase verwachten wij een inzet van maximaal 2 dagen per week.

Fase 2: voorbereiding van de ketentest. Gedurende deze fase worden in ieder geval de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het opstellen van een mastertestplan, ontwikkelen van een teststrategie, op basis van een risico-evaluatie, waaruit naar voren komt welke soorten tests er gedaan moeten worden en in welke volgorde;
 • Het (in samenwerking met de partijen) opstellen van testscripts;
 • Het opstellen van een integrale ketentestplanning en de bewaking daarvan;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met de ketenpartners en de beheerder van de CORV.

Fase 3: de coördinatie gedurende de ketentest. Gedurende deze fase worden in ieder geval de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het aansturen van de ketentesters;
 • Het registreren van bevindingen;
 • Het opstellen van een ketentestrapportage;
 • De ketentestcoördinator adviseert het project, na afstemming met de ketenpartners, over de livegang en daarmee de start van de pilot;
 • Is aanspreekpunt voor alle belanghebbende met wie een ketentest moet worden uitgevoerd.

Inzet: gemiddeld drie dagen per week.

De programmamanager van het project ARC-JBK treedt op als opdrachtgever, namens de afdeling Ketenregie. Betrokken partijen bij de ketentest zijn: de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland als vertegenwoordiger van de Gecertificeerde Instellingen, de Rechtspraak, het NIDOS en Justid (beheerder van de CORV). Korte historie van de situatie Vanuit de portefeuille Ketenregie is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de informatievoorziening in de jeugdketen. Hiervoor zijn een aantal ketenvoorzieningen ontwikkeld, waaronder CORV.

Voor de rol van de opdrachtnemer verwachten wij het volgende:

 • Een sparringpartner voor de programmamanager;
 • Verbinder tussen de betrokken partijen;
 • Gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen;
 • Goede mondelinge & schriftelijke vaardigheden;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Doel- en resultaat- en klantgericht

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming. Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week voor de periode van 9 maanden;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring als Ketentestcoördinator (senior tester) in de afgelopen 10 jaar binnen de (rijks)overheid en dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV;
 • Je hebt kennis van softwaretestmethoden en technieken, testinfrastructuur en kent/gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van het vakgebied en dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de strafrechtketen en/of de jeugdketen, waarbij sprake is van keteninformatisering tussen domeinen (justitie – lokaal domein) en dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met werken in de strafrechtketen en/of de jeugdketen.

Wensen:

 • Je bent beschikbaar vanaf begin maart aanstaande;
 • Je hebt ervaring met de ketenvoorziening CORV;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met regievoering in ketens/ netwerken waarbij sprake is van keteninformatisering tussen domeinen;
 • Je hebt minimaal 6 jaar ervaring met regievoering in ketens/ netwerken waarbij sprake is van keteninformatisering tussen domeinen;
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met werken in de strafrechtketen en/of de jeugdketen;
 • Je bent minimaal 1 jaar bedreven in modelleren, controleren en uitwerken van (complexe) testanalyses ten behoeve van besluitvorming;
 • Je hebt kennis van softwaretestmethoden en technieken en kent/gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van het vakgebied.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands
 • In word
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-02-14 14:48:57Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden