Kwartiermaker Applicatie Portfolio Manager | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0807
Startdatum:
01-09-2019
Verwachte einddatum:
01-03-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
20
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25 Jul 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Kwartiermaker voor 20 uur in de week 

Als kwartiermaker Applicatie Portfolio Management ligt je focus op de inbedding (structuur en samenhang) van de verschillende portfolio’s van het clusters Sociaal en in het bijzonder van de optimale inrichting en werking van het Applicatie Portfolio Management binnen het cluster Sociaal in stedelijk verband, de verschillende taakgebieden en de informatievoorziening die daarvoor nodig is.

Onder aansturing van de teammanager Proces- en informatiemanagement adviseer je het managementteam van de afdeling Informatie Voorziening (IV) over de inrichting van het applicatieportfolio management en breng je daarin integraliteit door een aantal relevante aspecten te verbinden, waaronder applicatiearchitectuur en koppelvlakken, privacy en gegevensbeheer, applicatiebudgetten en begroting, administratie van de applicaties, contracten, service level agreements en bewerkersovereenkomsten, overdracht van applicaties naar applicatiefamilies binnen en buiten het cluster Sociaal en de verdere vereenvoudiging van het applicatielandschap van Sociaal.

Je werkt samen met de Applicatie Portfolio Manager (structurele functie waarvoor de werving is gestart) en zorgt voor een gedragen advies en voor de borging van de kennis. Al vanaf het beging werk je aan het creëren van de condities waarop het applicatie portfolio management van het cluster succesvol kan worden geïmplementeerd en beheerd. In je advies geef je inzicht in de condities, kansen, bedreigingen en consequenties. Je draagt bij aan innovatie maar zorgt ook voor goede borging in de beheerorganisatie.

Je zorgt voor overzicht op geldende kaders en richtlijnen met betrekking tot het portfolio, richtlijnen en uitgangspunten, vertaalt ze naar hun relevantie voor dit vraagstuk, denkt mee met strategische (verander)opgaven van de business en hoe de inzet van informatievoorziening hieraan kan bijdragen. Je bent hierbij gericht op de doorontwikkeling en het vormgeven van een efficiënt en doeltreffend portfolio, robuust en flexibel voor optimale bruikbaarheid en continuïteit, maar ook beheer(s)baar en tegen acceptabele kosten.

Je hebt oog voor de bredere context en zoekt en houdt koers. Je vervult een ambassadeursrol voor de afdeling Informatie Voorziening (IV) binnen het cluster Sociaal en in de samenwerking met de andere clusters en stadsdelen en draagt bij aan goede en samenhangende IV-dienstverlening.

Werkzaamheden

 • Het opstellen van een plan van aanpak (incl. communicatie strategie);
   
 • Het opstellen van een integraal en gedragen advies over hoe de verschillende portfolio’s, in het bijzonder het applicatie portfolio, ingebed kunnen worden binnen de afdeling IV van cluster Sociaal in stedelijk verband. Inclusief inzicht geven in de condities en consequenties waaronder het applicatie portfolio management succesvol kan worden uitgevoerd en beheerd;
   
 • Het inrichten van gedragen processen voor de werking van applicatie portfolio management binnen het cluster Sociaal, rekening houdend met aanpalende processen die door systemen worden ondersteund (zoals contractmanagement, project portfolio management, applicatie portfolio, informatiearchitectuur). Bepaalde proceskeuzes kunnen leiden tot aanpassingen in stedelijke systemen waarvoor steeds duidelijke voorstellen moeten worden gedaan.
   
 • De werkelijke implementatie van het door het MT IV goedgekeurde advies en de overdracht aan de beheerorganisatie;
   
 • Aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse stakeholders (management, informatiemanagers, architecten en beheer) ten behoeve van de verrijking van de portfolio’s en meervoudig gebruik;
   
 • Het verbinden van management, directie en medewerkers die direct en indirect betrokken worden bij het applicatie portfolio management binnen cluster Sociaal;
   
 • Het instrueren van medewerkers binnen de organisatie in het managen van het applicatieportfolio, in het bijzonder kennis overdracht realiseren aan de applicatie portfolio manager;
   
 • Gevraagd en ongevraagd advies leveren over inzet en gebruik van de portfolio’s.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Opdrachtgever
Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatievoorziening (IV) is één van de ondersteunende afdelingen van Cluster Sociaal. De afdeling ontwikkelt en beheert de informatievoorziening binnen het sociale domein. Een van de hoofdtaken van IV Sociaal is het beheer van het applicatielandschap van het Cluster Sociaal. Het management team van de afdeling onderkent dit en heeft in haar jaarplan 2017-2018 de inrichting van APM en het op orde brengen van het portfolio als speerpunt benoemd.

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • De aangeboden kandidaat is zo spoedig mogelijk beschikbaar, uiterlijk op 1 september 2019 tot en met 6 maanden na de startdatum voor 20 uur per week. Er is 2 keer een optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde condities. De duur van een verlenging is maximaal 3 maanden.
 • De kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en diploma.
  Dit moet duidelijk blijken uit het CV.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 15 jaar werkervaring met de informatievoorziening en in de afgelopen 5 jaar werkervaring met de inrichting van portfolio’s (applicatie, projecten en producten) en advies op het snijvlak van organisatie, processen, informatiearchitectuur en informatievoorziening.
  Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV.
 • De aangeboden kandidaat schrijft een motivatie waaruit blijkt waarom deze opdracht door hem/haar goed kan worden uitgevoerd.
 • De kandidaat is in staat om de juiste vragen te stellen en complexe bedrijfsprocessen zo uit te werken dat de beste oplossing gebouwd wordt. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met het inrichten van portfolio’s, het opstellen van (informatie)architecturen en strategische informatieplanning. De kandidaat is bekend met agile systeemontwikkelingstrajecten, analysemethoden en technieken, data- en procesmodellering.
  Deze ervaring blijkt uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijdens het matchgesprek.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met gemeentelijke processen, complexe ketens en veranderopgaven en organisatie-overschrijdende informatievraagstukken. Ook is ervaring met inrichting van applicatie portfolio management en het adviseren aan directie en management een pré.
  Deze ervaring blijkt uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijden het matchgesprek.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn   [Gevorderd niveau]
 • Analytisch vermogen     [Gevorderd niveau]
 • overtuigingskracht         [Gevorderd niveau]
 • Samenwerken               [Gevorderd niveau]
 • Initiatief                          [Gevorderd niveau]
 •  Resultaatgerichtheid     [ Gevorderd niveau ]

 • Beschikbaar voor een gesprek in week 31/32

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-07-18 05:27:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden