Pitstop voor succes
ICT detachering & recruitment

Kwartiermaker Datagedreven Werken | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0443
Startdatum:
03-05-2019
Verwachte einddatum:
07-04-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
8 Apr 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Kwartiermaker Datagedreven Werken voor 32-36 uur per week. 

Functieomschrijving:
De directies Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam vallen binnen het Cluster Sociaal en zijn verantwoordelijk voor inkomensondersteuning, armoedebestrijding, participatie en re-integratie van Amsterdammers met een uitkering.  Door ontwikkelingen in de stad is het voor kwetsbare Amsterdammers vaak moeilijk om zelfredzaam te zijn. De invloed van die veranderingen is te merken, dat geldt voor iedereen die binnen het sociaal domein werkt. Ook bij WPI wordt door meer Amsterdammers een beroep op onze dienstverlening gedaan. Terwijl onze middelen schaarser worden, vraagt onze complexe en diverse samenleving steeds vaker om maatwerk en afstemming met partners in de wijk.

Binnen de grenzen van wat mogelijk is, geloven we dat mensen de regie over hun eigen leven moeten houden om zelfredzaam te worden of te zijn. WPI sluit zoveel mogelijk aan bij wat belangrijk is voor degene die we ondersteunen. Dat betekent samenwerken. We zijn één overheid: van intake tot uitstroom, de klant staat bij ons centraal.
Binnen WPI en het Sociaal Domein bestaat een groeiende behoefte om meer en beter datagedreven te werken. Vanuit  perspectieven mens, techniek, data en processen zijn al stappen gezet, maar ook nog stappen te maken. De verschillende initiatieven lopen binnen WPI, binnen het Sociaal Domein en op stedelijk niveau, alleen verzorgd door WPI maar vooral in samenwerking met meerdere partners in de stad (CTO Moderne Overheid, IV, OIS). Van belang is dat deze verbindingen worden meegenomen en verder worden versterkt en daar waar nodig nieuwe verbindingen worden gecreëerd.

Werkzaamheden:

 Als kwartiermaker Datagedreven Werken worden de volgende taken van je verwacht:

 • Onderzoek de huidige situatie m.b.t. datagedreven werken op vlak van mens, techniek, data en processen. Stel op basis van input vanuit deze perspectieven een ambitie datagedreven werken op. Voer GAP-analyse uit tussen huidige situatie en ambitie. Neem hierin hele keten, processen, ondersteunende partijen op gebied van informatievoorziening en (mogelijke) bronnen mee.
 • Stel op basis van GAP-analyse een voorstel en plan datagedreven werken voor WPI op (binnen stedelijke context); stem opzet, inhoud en besluitvorming af met opdrachtgever (directie WPI); leg het voorstel en plan ter vaststelling voor aan de opdrachtgever.
 • Draag samen met WPI de zorg voor de bemensing van de uitvoer van het plan rekening houdend met benodigde kennis en competenties.
 • Draag zorg voor realisatie van het plan; coördineert de medewerkers die een bijdrage leveren aan het plan, geeft opdrachten en aanwijzingen en betrekt indien wenselijk/nodig de omgeving (opdrachtgever, beslissers, belanghebbenden).
 • Bespreek de voortgang met de opdrachtgevers (directie WPI, Beleid en I&B).
 • Stel de roadmap datagedreven Werken op voor WPI.
 • Definieer en selecteer aan de hand van de roadmap Datagedreven Werken te zetten stappen binnen het plan.
 • Bewaak en stuur op samenhang (-werking) en complementariteit tussen verschillende uit te werken elementen op de vier perspectieven.
 • Creëer verbinding met soortgelijke initiatieven op gemeentelijk niveau, streef naar samenwerking met afdelingen met dezelfde taken en verantwoordelijkheden binnen Sociaal Domein en zorg dat de elementen in lijn komen/zijn met de gemeentelijke ontwikkelingen (inclusief ondersteunende partijen (IV en OIS).
 • Is ambassadeur van datagedreven Werken binnen WPI en het Sociaal Domein; kan enthousiasmeren en verbinden.

De eerste opdracht bestaat uit het opstellen van ambitie en GAP-analyse, daarna het opstellen van voorstel en plan  inclusief coördinatie van de al lopende activiteiten. Na voorstel en plan volgt steeds een beslissingsmoment om de volgende stap in te zetten. In eerste instantie betreft deze opdracht dus de periode tot en met het plan met de mogelijkheid dat na positieve beslissing de vervolgopdracht krijgt de uitvoering van het plan te coördineren.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je bent beschikbaar vanaf 19 april – 26 april aanstaande voor een intake gesprek;
 • Je beschikt minimaal over Academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Minimaal 4 jaar ervaring op het gebied van informatiemanagement;
 • Sterke affiniteit met Business Intelligence, Big Data en data-analyse en datascience, en in staat om hierover inhoudelijk te sparren met zowel business, als IV Sociaal , als gebruikers en ontwikkelaars (een technische achtergrond is daarentegen niet vereist);
 • Je hebt ervaring van het uitwerken van roadmaps;
 • Je hebt organisatie- en politieke sensitiviteit en bijbehorende overtuigingskracht;
 • Je hebt ervaring met het werken in een publieke omgeving;
 • Je hebt ervaring met het creëren van draagvlak in complexe situaties en implementaties met veel stakeholders is een pré.

Wensen:

 • Je hebt kennis en ervaring bij WPI / gemeente Amsterdam;
 • Je hebt ervaring bij sociale diensten.

Competenties:

 • Schrijfvaardigheid;
 • Communicatief;
 • Zelfstandig;
 • Verbindend.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-02 06:34:44Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB
Status : Gesloten

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Plaats een opdracht op Quest4

Plaats een opdracht