Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Locatiemanager | Den Haag

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2018-2326
Startdatum:
08-10-2018
Verwachte einddatum:
08-05-2019
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25 Sep 2018 12:00 PM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

 1. Integraal management
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de organisatie-eenheid, de onderlinge afstemming tussen verschillende functies op de locatie en/of binnen de eenheid;
 • Je draagt zorg voor het opstellen en realiseren van een jaarplan/managementcontract (doelstellingen, activiteiten, personele, financiële en huisvesting consequenties) binnen de gestelde kaders;
 • Je bent verantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken van de locatiegebonden taken;
 • Je legt periodiek verantwoording af aan de Unitmanager over bereikte resultaten en inzet van middelen;
 • Je geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen de team(-s) en locatie;
 • Je draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode;
 • Je ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden van ingehuurde diensten;
 • Je verdeelt de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting;

De locatiemanager geeft leiding aan locatiegebonden team(-s) opvang en begeleiding, vanuit de maatschappelijke opdracht van het COA en de vreemdelingenketen. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het het integraal (vanuit het geheel en in onderlinge samenhang) managen van een groep medewerkers binnen een locatie en/of organisatie-eenheid, processen en resultaten op gebied van de opvang en begeleiding van asielzoekers. De locatiemanager zorgt voor een goede afstemming en communicatie met de omgeving zodat de leefomstandigheden voor bewoners optimaal zijn en blijven.

Resultaatgebied en activiteiten: 

 1. Integraal management

 • Je voert gesprekken in het kader van de HR-cyclus;
 • Je coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en lost conflicten op;
 • Je voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie;
 • Je volgt en analyseert relevante landelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • Je maakt keuzes voor de uitvoering van de opvang binnen de team(-s) en locatie vanuit de organisatie visie op leidinggeven.
 1. Communicatie en netwerken
 • Je onderhoudt actief en breidt uit contacten intern (beleidsafdelingen, collega’s enz.), en extern (gemeenten, ketenpartners, belangengroeperingen, buurtbewoners enz.) zodanig dat het COA goed geïntegreerd is in haar omgeving;
 • Je treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie in locale externe overlegvormen;
 • Je treedt namens het COA op als vertegenwoordiger, bemiddelaar en onderhandelaar in diverse bijeenkomsten;
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen;
 • Je communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit.
 1. Ontwikkelen op inhoud, processen en methoden en technieken
 • Je houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in methoden en technieken in de opvang en begeleiding van asielzoekers;
 • Je vertaalt wensen en behoeften naar ontwikkeling van methoden en technieken;
 • Je zorgt voor overdracht van kennis, methoden en technieken aan de medewerkers;
 • Je adviseert medewerkers in specifieke gevallen over de toepassing van methoden en technieken in de opvang en begeleiding;
 • Je evalueert het functioneren van opvang en begeleiding;
 • Je doet voorstellen voor verbetering.

Functie eisen

 • Diploma HBO opleiding;
 • Kennis van agogische begeleidingsmethoden;
 • Bedrijfsmatige kennis;
 • Kennis en ervaring op gebied van management en aansturing van medewerkers.

Essentiele situaties:

 • Samenwerken met externe partners in complexe situaties;
 • Varieteit aan instroom en processen De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, verschilt van moment tot moment. Dat betekent dat de organisatie.

Competenties:

 • Samenbindend leiderschap;
 • Flexibiliteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Ontwikkelen medewerkers;
 • Resultaatbewustzijn.

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-09-24 13:45:43Status : Gesloten

Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB

Conform de AVG-wetgeving verwijzen wij naar ons privacy statement.

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Wordt gevonden door Quest4

Open inschrijving