Netwerkbeheerder | Woerden

Standplaats:

Woerden
Aanvraagnummer:
1722
Startdatum:
05-02-2018
Verwachte einddatum:
01-02-2019
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25-01-2018 09:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

De netwerkbeheerder is primair bezig met het onderhoud, het beheer en de beveiliging van netwerken. Daartoe gebruikt hij allerlei protocollen, besturings- en toepassingssoftware.De netwerkbeheerder inventariseert eisen en wensen en bepaalt wat de
mogelijkheden zijn. Met behulp van deze gegevens stelt hij een netwerkontwerp op. Na goedkeuring en vaststelling van het ontwerp stelt de netwerkbeheerder een implementatieplan en een planning van de werkzaamheden op. Indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd in het implementatieplan en/of de planning. Vervolgens voert de netwerkbeheerder de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden uit. Tijdens, maar ook vooral na, de installatiewerkzaamheden test hij de werking van het netwerk grondig. Leidraad hierbij zijn de doelstellingen en specificaties uit het netwerkontwerp. Resultaten worden gerapporteerd aan de leidinggevende of projectleider. Tenslotte zorgt de netwerkbeheerder ervoor dat het geïnstalleerde netwerk (of delen hiervan) volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd.

Een belangrijke taak van de Netwerkbeheerder is het voorkomen van storingen. Vanuit zijn beheerfunctie dient de netwerkbeheerder storingen te lokaliseren, de oorzaak van storingen te achterhalen en storingen op te lossen. Storingsmeldingen en oplossingen documenteert hij volgens geldende regels, zodat er later gebruik van gemaakt kan worden. Tenslotte wordt van de netwerkbeheerder verwacht dat hij gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen kan formuleren en dat hij procedures opstelt en onderhoudt voor het beheer van de netwerkinfrastructuur. Uiteraard dient hij deze procedures ook na te leven en te controleren of ze door anderen worden nageleefd. rol en verantwoordelijkheden De netwerkbeheerder werkt zelfstandig, maar ook samen met collega’s. Hij is verantwoordelijk voor de technische inrichting van een netwerk en hij wordt beoordeeld op de resultaten. Omdat hij meestal zelfstandig werkt is hij vooral verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden, maar in geval van teamwerk kan de verantwoording gedeeld worden. De netwerkbeheerder is een specialist en heeft vooral een uitvoerende en controlerende rol. Vanuit zijn specialisme adviseert hij collega’s en/of opdrachtgevers. De complexiteit van de taken van een netwerkbeheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de capaciteit, de beschikbaarheid en de beveiliging van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de Netwerkbeheerder. De netwerkbeheerder moet derhalve van veel aspecten goed op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. Er wordt van hem ook verwacht dat hij de technologische ontwikkelingen en innovaties kent én zich deze snel eigen maakt. typerende beroepshouding De netwerkbeheerder stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen, neemt zijn verantwoordelijkheid en kan goed omgaan met tijdsdruk. Van hem wordt verwacht dat hij diepgaande kennis heeft van de technische kant van een netwerkinfrastructuur; hij vervult daarvoor ook een vraagbaakfunctie voor collega’s. Tenslotte dient hij er zich van bewust te zijn dat hij een voorbeeld-functie heeft t.o.v. eindgebruikers en collega’s.

Functie eisen

  • Opleiding op het gebied van ICT/CCNA
  • Certificaten op het gebied van Netwerk Security
  • Kennis van Netwerken en protocollen ipv4/ipv6/DNS/DNSEC?
  • Kennis van Firewalls, Routers, Switches
  • Aantoonbaar ervaring met Security (PKI, SSL)
  • Aantoonbaar ervaring op gebied van Software- Defined Networking
  • Aantoonbaar ervaring met hyper converged networking
  • Aantoonbaar ervaring met werken in Beheerorganisatie (DEV-OPS)
  • Aantoonbaar ervaring met werken met Performanceanalyse

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-01-19 15:34:25

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden