Ondersteuner Digi Team | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0700
Startdatum:
04-01-2021
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
12,5
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15 Dec 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Ondersteuner Digi Team op basis van 12,5 uur per week.

In 2021 moet BZK een reeks aanvullingsbesluiten en -regelingen in samenwerking met verschillende andere departementen bekendmaken. Daarnaast moeten er besluiten ontsloten worden in het DSO. Hiervoor worden besluiten en regelingen omgezet naar STOP-formaat. De teksten worden conform de technische eisen van de standaard omgezet naar technische bestanden.

De wijzigingen worden in 2021 handmatig doorgevoerd omdat er nog geen software beschikbaar is. Het Digi team van de omgevingswet zorgt voor de coördinatie van deze omzetting en controle. Een onderdeel hiervan is het testen van deze omzetting zodat gecontroleerd kan worden of de bestanden voldoen aan de technische eisen. Hier is kennis van de STOP-standaard voor nodig. Voor 2021 voorziet BZK nog een grote hoeveelheid testwerk dat uitgevoerd en gecontroleerd moet worden. Hiervoor is er behoefte aan ondersteuning voor 2021.

De diensten zijn ondersteunend van aard maar moeten wel secuur uitgevoerd worden wegens het grote belang van de juistheid van de producten. Daarnaast is er enige ICT-kennis nodig om de werkzaamheden uit te voeren. De diensten die geleverd moeten worden zijn: 

 • Het bewerken van Word bestanden met rijksbeleid en -regelgeving voor publicatie of bekendmaking en/of ontsluiting in het DSO met STOP;
 • Het controleren of die Word bestanden, voldoen aan alle eisen van STOP-standaard;
 • Het vullen van de stelselcatalogus van het DSO met de begrippen uit de regelgeving;
 • Het aanvullen en bijhouden van de documentatie (handleidingen en afvinklijsten) voor een soepele overdracht van deze werkzaamheden aan de STR;
 • Het inbrengen van de geleerde lessen bij de praktijkproeven met nieuwe toepassingsprofielen;
 • Het uitvoeren van gebruikerstesten met de nog te ontwikkelen software voor de bekendmaking of publicatie en de ontsluiting. Kandidaat is in staat om uitkomsten testen te vertalen naar concrete technische en gebruikers aanbevelingen.

Directie: Programmadirectie Eenvoudig Beter (EB):
De interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter, onderdeel van het programmadirectoraat-generaal Omgevingswet, is vanuit BZK verantwoordelijk voor de totstandkoming van de stelselherziening omgevingsrecht. Het doel is een samenhangend en vereenvoudigd stelsel voor het omgevingsrecht; één Omgevingswet biedt daarvoor het perspectief. Het gaat om het omgevingsrecht in de sectoren ruimte, natuur, landbouw, water, milieu, bouwen, infrastructuur, erfgoed, bodem en mijnbouw. Deze zijn vervat in de Omgevingswet. De basis voor de Omgevingswet is: minder en heldere regels, meer samenhang, snellere en betere besluitvorming, vertrouwen en meer flexibiliteit om gewenste activiteiten mogelijk te maken. In de Omgevingswet gaan in totaal 26 wetten op. Het doel van de Omgevingswet is ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Afdeling: Digiteam:
Directie Eenvoudig Beter heeft 8 verschillende taakvelden waar binnen verschillende teams aan wordt gewerkt. Het Digiteam houdt zich bezig met het taakveld ‘Digitalisering regelgeving’, ten behoeve van de vulling van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Binnen het digiteam wordt gewerkt aan verschillende aspecten van digitalisering:

 • Digitalisering in de regelgeving: Om het DSO goed te laten functioneren moet een aantal zaken in de regelgeving zelf worden vastgelegd (juridisch kader), bijvoorbeeld over het gebruik van standaarden voor omgevingsdocumenten. 
  – Ontwikkelen van een generieke standaard voor (digitale) publicatie van omgevingsdocumenten en specifieke toepassingsprofielen voor het domein van de omgevingswet;
 • Digitalisering van de regelgeving: Op welke wijze en wanneer wordt de Rijksregelgeving gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld aan gebruikers door opname in het DSO? Relevante vraagstukken hierbij: 
  – Scope en wijze van digitalisering;
  – Gebruik maken van de standaard & toepassingsprofielen (zie ‘Digitalisering in de regelgeving’);
  – Nauwkeurig afstemmen van het digitaliseringsproces, zowel inhoudelijk (met relevante stakeholders) als qua planning (met name de planning van het vaststellen van de regelgeving).

Vanaf begin volgend jaar gaan de mensen in het digi team over naar de nieuwe directie RLO, c.q. het serviceteam rijk. Voor een goede overgang naar het serviceteam rijk is afgesproken dat de huidige wijze van bemensing met bijvoorbeeld inhuurcontracten e.d. gecontinueerd wordt, voor op zijn minst de eerste fase (tot inwerkingtreding). Dit omdat in die tijd nog sprake is van opbouw en de huidige werkprocessen nog gecontinueerd moeten worden totdat de nieuwe zijn ingeregeld.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt minimaal over HBO werk en denkniveau;
 • Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode;
 • Je hebt ervaring met de digitalisering van wetgevingsproducten;
 • Je beschikt over kennis en ervaring met ondersteunen binnen de Rijksoverheid.

Wensen:

 • Je hebt kennis en ervaring met de omgevingswet;
 • Je hebt ervaring met de digitalisering van wetgevingsproducten;
 • Mate waarin je over competentie gestructureerd werken beschikt (gesprek);
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-12-14 15:01:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden