Portfoliomanager Architectuur en Standaarden | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2018-2884
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
31-03-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21 Jan 2019 12:00 PM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor VNG op zoek naar een Portfoliomanager voor 36 uur in de week.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Architectuur en Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA – Gemeentelijke Model Architectuur.

Doel van de opdracht
1. Ondersteunen van de unitmanager(s) en teamcoördinatoren bij de (door)ontwikkeling van het portfolio binnen het gehele portfolio van VNG Realisatie.
2. Bijdragen aan de productportfoliocyclus en de vertaling daarvan naar de jaarplancyclus van VNG Realisatie.
3. Adviseert over te maken strategische keuzes en of projecten passen binnen de strategische kaders, bewaakt de voortgang van projecten/ behalen van projectresultaten en de uitvoering binnen scope en kaders.
4. Draagt binnen het programma Common Ground zorg voor de volledige dlivery (mensen en middelen).
5. Draagt binnen het programma Common Ground zorg voor voorbereiding van besluitvorming, bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de verantwoording aan het MT GGU en het MT van VNG Realisatie.
6. Geeft mede richting aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen het portfolio van de unit.
7. Draagt zorg voor de verbinding van het portfolio van VNG Realisatie (dus breed) met de beheerorganisatie SBO in oprichting.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
De Senior Portfoliomanager is mede verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen, beheren en, indien nodig, uitfaseren van voorzieningen en standaarden in het productportfolio VNG-R/Architectuur en Standaarden. Daarbij horen onder andere de
volgende activiteiten en werkzaamheden:
1. Adviseur en sparringpartner van het unitmanagement op de strategische inrichting van en de werkwijze van de unit Architectuur en Standaarden.
2. Zorg dragen voor het organiseren en verbinden van het productportfoliomanagement overleg en de inzet van mensen, producten en werkwijze in andere unit’s, programma’s en projecten.
3. Actief signaleren en volgen van relevante maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen en (mede) opstellen van business development plannen, offertes, opdrachtformuleringen en resultaatverplichtingen, projectplannen en
begrotingen.
4. Mede opzetten en in stand houden van een stabiele beheersituatie voor het producten- en dienstenportfolio van VNG Realisatie.
5. Inrichten van opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties en het leveren van ondersteuning VNG Realisatie breed bij de Planning en Control cyclus en specifiek: rapportages, begrotingen, adviesnotities, risicobeheersing en communicatie voor de unit
Architectuur en Standaarden en project Common Ground.
6. Opstellen van business cases en voorstellen ter voorbereiding van overdracht naar
beheer.
7. Ondersteunen bij het inrichten en invullen van het jaarplanproces en portfoliomanagement bij VNG Realisatie.

Kennis- en ervaringsvereisten
 WO-werk- en denkniveau;
 Zeer ruime ervaring met het werken in of samen met gemeenten;
 Aantoonbaar zeer ruime ervaring als productportfoliomanager op het snijvlak van ICT en organisatie en in de ontwikkeling van standaarden;
 Zeer ruime ervaring als productportfoliomanager in business – ICT alignment op de gehele informatiehuishouding van gemeenten; 
 Ruime ervaring in en met het werken voor overheidsorganisaties, bij voorkeur gemeenten en/of verenigingen of koepels die voortkomen uit gemeenten;
 Aantoonbaar zeer ruime kennis van en ervaring in het speelveld van gemeenten, ICTleveranciers, ketenpartners en gebruikersverenigingen;
 Kennis op hoofdlijnen van de gemeentelijke- en overheidsreferentiearchitecturen (GEMMA, NORA, etc.);
 Aantoonbaar inzicht in de relevantie van standaarden voor de gemeentelijke informatievoorziening;
 Ruime ervaring in de rol van deliverymanager in overheidsorganisaties;
 Ervaring in het aanleveren van gegevens (meedraaien in) in het kader van de planning- en controlcyclus in overheidsorganisaties.

Houdingaspecten
 Klantgericht
 Kwaliteitsgericht
 Resultaatgericht
 Samenwerken
 Omgevingsbewust
 Analytisch vermogen
 Helicopterview
 Strategische oriëntatie

Functie eisen

 • Kandidaat is uiterlijk 1 februari 2019 beschikbaar voor de opdracht (KO)
 • Kandidaat heeft een WO-werk- en denkniveau (KO)
 • Kandidaat heeft zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met het werken in of samen met gemeenten
 • Kandidaat heeft aantoonbaar zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring als productportfoliomanager op het snijvlak van ICT en organisatie en in de ontwikkeling van standaarden gerelateerd aan de informatiehuishouding van gemeenten
 • Kandidaat heeft ruime ervaring in en met het werken voor overheidsorganisaties, bij voorkeur gemeenten en/of verenigingen of koepels die voortkomen uit gemeenten (geef aan hoeveel jaar)
 • Kandidaat heeft aantoonbaar zeer ruime kennis van het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruikersverenigingen
 • Kandidaat heeft kennis op hoofdlijnen van de gemeentelijke- en overheidsreferentiearchitecturen (GEMMA, NORA, etc.)
 •  kandidaat heeft aantoonbaar inzicht in de relevantie van standaarden en de ontwikkelingen op dat gebied voor de gemeentelijke informatievoorziening? (toetsbaar in gesprek en moet duidelijk uit cv en motivatie naar voren komen)
 • Kandidaat heeft ruime ervaring in de rol van deliverymanager in overheidsorganisaties
 • Kandidaat heeft ervaring in het aanleveren van gegevens (meedraaien in) in het kader van planning- en controlcyclus in overheidsorganisaties
 • Kandidaat heeft een actueel CV dat blijk geeft van de door u gegeven antwoorden op bovenstaande uitvraag bijgevoegd
 • Beschikbaar voor een gesprek op 30 januari van 09.00-12.00 (KO)

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s

VNG gaat uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal VNG Realisatie op verlengingsdatum het tarief met 5% neerwaarts bijstellen kandidaat gaat daar op voorhand al mee akkoord.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-21 07:04:40

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden