Portfoliomanager | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0549
Startdatum:
16-11-2020
Verwachte einddatum:
31-05-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
28 Oct 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor Justis op zoek naar een Portfoliomanager op basis van 36 uur per week. 

Werkzaamheden:
De hands-on project portfoliomanager geeft uitvoering aan het portfoliomanagementproces voor de realisatie van het IV-projectenportfolio van Justis.

De project portfoliomanager draagt zorg voor een goede vastlegging van het portfolio en levert optimale stuurinformatie door relevante informatie op te halen bij programma- en projectleiders, informatiemanagers en controllers. Op basis van deze informatie stel jij maandelijks de portfoliorapportages op die in adviserende (CIO Office) en besturende gremia (afdelingsmanagers en directie) worden voorgelegd ter besturing van de IV-portfolio realisatie.

De werkzaamheden verricht je in nauwe samenwerking met de informatiemanagers die het contact onderhouden met de business, de operationeel manager ontwikkeling en de secretaris van het CIO Office.

Justis IV werkt binnen een regie organisatie. De uitvoering van het projectportfolio ligt bij de softwareleverancier(s). Aansturing vanuit een portfolio samenhang en onderlinge portfolio afhankelijkheden is daar een onderdeel van. Op dit moment maakt Justis gebruik van de diensten van SSC-I (onderdeel van JenV). Op specifieke onderdelen wordt voor de realisatie gebruik gemaakt van marktpartijen. Je volgt bij het uitvoeren van de werkzaamheden de specifieke beleidslijnen en relevante wet- en regelgeving, processen en procedures die van belang zijn op het terrein van IV. 

Afdeling:
De afdeling Informatievoorziening (IV) vervult een spilfunctie in al deze ontwikkelingen. Binnen deze afdeling beheren en veranderen we systemen en processen, gericht op continuïteit en ontwikkelingen. En we dragen bij aan innovatie, door te participeren in uitdagende projecten en programma’s van Justis. 

Achtergrond:
Justis zet portfoliomanagement in als sturingsmiddel om haar strategische doelen te bereiken, door op basis van inzicht in prioriteit en afhankelijkheden de juiste projecten te starten en/of te beëindigen, dit in relatie tot de schaarse verandercapaciteit en resources.

Het portfoliomanagement is ondergebracht bij de informatiemanagers van Justis. De huidige inrichting van het portfoliomanagementproces inclusief de bijbehorende rapportages vragen op dit moment veel capaciteit van de informatiemanagers waardoor de overige taken in het gedrang komen. We zijn op zoek naar een ervaren project portfoliomanager die Justis kan helpen bij het verder professionaliseren van het portfoliomanagement en het op een efficiënte manier inrichten van de governance op dit proces. Daarnaast willen wij graag een advies over hoe dit proces kan worden ingericht zodat het uitvoerbaar is binnen de huidige formatie van de afdeling IV. De opdracht is voor een periode van 6 maanden met een optie tot verlenging.

Samen met de Informatiemanagers voorzie je afdelingsmanagers, die verantwoordelijk zijn voor de sturing op de realisatie van het portfolio, van de relevante informatie en adviseer je over de sturingsmogelijkheden.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als portfoliomanager in een regie-organisatie. Waarvan minimaal 2 jaar opgedaan in de afgelopen drie jaar. Je hebt aantoonbaar ervaring met het adviseren t.a.v. portfoliosturing richting een CIO(-office) meer dan een half jaar. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt. Je hebt meer dan een half jaar ervaring met het inrichten en beheersen van portfoliomanagement. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt. Je hebt meer dan een half jaar aantoonbaar ervaring met het opstellen, overeenkomen en onderhouden van een opdrachtenportfolio. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt.
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het ophalen en vertalen van de business wens in IT-opdrachten, geleverd door externe leveranciers. Dit moet blijken uit het cv.;
 • Je kan aantoonbaar de IT-terminologie omzetten en vertalen richting de business. Dit moet blijken uit het cv;
 • Je bent in het bezit van een P3O-certificaat, MoP-certificaat en van een Prince2-(foundation) certificaat;
 • Je bezit meer dan een half jaar aantoonbaar kennis van BISL en het toepassen van dit model binnen een regie-organisatie. Dit moet blijken uit het cv. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het sturen op en beheersen van IT-financiën i.r.t. het opdrachtenportfolio zoals uit de CV blijkt. Dit moet blijken uit het cv. Je hebt meer dan een half jaar aantoonbaar ervaring met het financieel sturen op een IV portfolio en (meerjarig) portfoliobudget. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je hebt aantoonbare kennis van (door middel van certificaten) en ervaring met: methoden en technieken en hulpmiddelen binnen Portfolio Management. Bijv. PPM (Project Portfolio Management) en/of SPM (Strategisch Portfolio Management);
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot einde opdracht;
 • Je dient, indien je wordt uitgenodigd voor een interview, je kopie van de diploma’s en certificaten te overleggen.

Wensen:

 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het actief sturen op de realisatie van een meerjarig portfolio. De in een portfolio gestelde doelen zijn aantoonbaar gerealiseerd. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-10-22 07:42:02

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden