Privacy adviseur | Almelo

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo
Aanvraagnummer:
A2019-0468
Startdatum:
01-05-2019
Verwachte einddatum:
31-01-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15 Apr 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een Privacy adviseur voor 32 uur per week. 

De privacy adviseur ondersteunt de reeds aanwezige Privacy Officer bij het ondersteunen van de organisatie bij privacy vraagstukken. Dit kan onder andere de volgende zaken betreffen:

 • Beoordelen of voorgestelde oplossingen in voldoende mate invulling geven aan wetgeving, Rijksoverheidsbeleid, beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en beleid van de Justitiële Informatiedienst zelf;
 • Proceseigenaren adviseren over een privacy bestendige uitvoering van de gegevensverwerkingen, hen ondersteunen in het uitvoeren van privacy impact assessments en selecteren van de benodigde maatregelen;
 • Het opstellen van verwerkersovereenkomsten en het beheer van het verwerkingenregister;
 • Het opstellen van procedurebeschrijvingen en werkinstructies of het ondersteunen van afdelingen bij het opstellen hiervan;
 • Het uitvoeren van of ondersteunen bij privacy impact assessments;
 • Het opstellen van opleidingsmateriaall
 • Het uitdragen en uitleggen van beleid aan de organisatie.

Gevraagd wordt iemand met minimaal 3 jaar ervaring bij de implementatie van bescherming van persoonsgegevens in organisaties, die in staat is om juridische eisen te vertalen in acties die de organisatie vervolgens kan uitvoeren. De adviseur werkt zelfstandig, maar niet individueel. De privacy adviseur legt verantwoording af aan de projectleider. Betrokkene dient minimaal beschikbaar te zijn tot het einde van 2019.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De correcte verwerking van persoonsgegevens is voor Justid van groot belang. Om die te allen tijde te kunnen garanderen wenst de organisatie de systemen die zij in beheer heeft aan te passen zodat privacy risico’s geminimaliseerd zijn en we aan onze afnemers verantwoording kunnen afleggen over de verwerking van persoonsgegevens. Na invoering van de AVG en EU Richtlijn in 2018 wenst Justid nu haar volwassenheidsniveau te vergroten op de verwerking van persoonsgegevens.

In 2018 is een privacy officer aangesteld bij de Justitiële Informatiedienst. Deze is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en het ondersteunen van de organisatie bij privacy gerelateerde vraagstukken. De privacy officer werkt samen met het juridisch cluster en het beleidscluster van de Justitiële Informatiedienst.

In 2018 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, die hebben geleid tot rapporten met aanbevelingen om het volwassenheidsniveau van privacy bij de Justitiële Informatiedienst te verhogen. Met de huidige capaciteit zou uitvoering van deze maatregelen langer vergen dan gewenst. Om die reden is een project opgestart, waarvoor ook tijdelijk extra inzet van een privacy adviseur noodzakelijk is.

De afgelopen maanden zijn de benodigde beleidsstukken opgesteld. Het tweede kwartaal van 2019 wordt besteed aan een verdiepende impact analyse, waarin het projectteam voor elk van de beheerde diensten onderzoekt welke aanpassingen noodzakelijk zijn om aan het nieuw opgestelde beleid te voldoen. De tweede helft van 2019 wordt besteed aan het uitvoeren van de benodigde maatregelen, die zowel juridisch, technisch of administratief van aard kunnen zijn.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen.

Beschrijving directie/afdeling:
De directie Middelen is verantwoordelijk voor de ondersteuning van medewerkers van de Justitiële Informatiedienst. Binnen deze directie vallen de aandachtsgebieden: HRM, Financiën, Relatiemanagement, Beveiliging, en het juridisch cluster. Op dit moment is er 1 persoon werkzaam als privacy officer in het juridisch cluster.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 24 april aanstaande voor een intake gesprek;
 • Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan zes maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de opdracht;
 • Je bent uiterlijk per 6 mei 2019 beschikbaar;
 • Je hebt een afgeronde opleiding postHBO/WO met juridische component;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (in de afgelopen 8 jaar) in het adviseren van organisaties op het gebied van privacy- of juridische vraagstukken. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv;
 • Je hebt ervaring in het opstellen van verwerkersovereenkomsten en het uitvoeren van Privacy Impact Assessments. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv;
 • Je hebt ervaring in het vergroten van privacy bewustzijn door het geven van trainingen of het opstellen van trainingsmateriaal. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv.

Wensen:

 • Je bent bekend met EU Richtlijn 2016-680 en deze heeft toegepast in eerdere project(en). Dit dient onderbouwd te zijn in het cv;
 • Je bent bekend met Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg)  en heeft deze toegepast in eerdere project(en). Dit dient onderbouwd te zijn in het cv;
 • Je hebt relevante ervaring heeft als juridisch/privacy adviseur, waarbij beleid is geïmplementeerd in ICT voorzieningen en werkprocessen. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv. Geef aan hoeveel projecten;
 • Je hebt één van deze privacy gerichte opleidingen afgerond: Certified Data Protection Officer (CDPO), Certified Information Privacy Manager (CIPM) of Certified Information Privacy Professional (CIPP). Dit dient onderbouwd te zijn in het cv;
 • Je hebt ervaring met het toetsen van informatiesystemen op privacy aspecten volgend uit de AVG of EU Richtlijn 2016-680. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv. Geef aan hoeveel getoetste systemen.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-05 18:13:06

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden