Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Privacy adviseur | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0316
Startdatum:
15-04-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
13 Mar 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op zoek naar een Privacy adviseur voor 32 uur per week. 

Als privacy adviseur NCTV ben je werkzaam binnen de kern Strategie en ga je op basis van de privacy wet- en regelgeving verder aan de slag met het implementeren en het door ontwikkelen van het privacybeleid binnen de NCTV. De privacy adviseur NCTV ondersteunt de privacy coördinator en de medewerkers met privacy advies bij de uitvoering van hun taken en geef je advies aan de collega’s van de systemen en verwerkingen om privacy en het veilig delen van persoonsgegevens binnen de systemen en verwerkingen te waarborgen.

Als privacy adviseur acteer je als inhoudelijk adviseur, niet als verantwoordelijke. Die verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers en hun leidinggevenden die direct bij de gegevens betrokken zijn. Naast advies begeleidt je Privacy Impact Assessments(PIA). Ook naar de partners toe ben je eén van de vaste aanspreekpunten en geef je advies over privacy- en gegevensdeling tussen professionals binnen de verschillende taken en verantwoordelijkheden.

Daarnaast werk je aan het creëren van bewustzijn over het belang van privacy en waar collega’s op moeten letten in hun dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan trainingen. De privacy adviseur voert het jaarlijkse privacyplan uit met daarin de te treffen maatregelen en acties en communiceert over de voortgang in de programmaraad.

Je bent de schakel tussen juridische (privacy)kennis, (werk)processen en informatietechnologie. Je werkt niet voor een bepaalde afdeling maar juist voor de hele NCTV. Je bent samen met de privacy coördinator het aanspreekpunt voor en namens de NCTV voor JenV brede onderwerpen en legt daarmee verbinding binnen en buiten de NCTV.

Aanleiding is het vele werk binnen het project privacy binnen de NCTV en het op korte termijn met zwangerschapsverlof gaan van de privacy coördinator.

Beschrijving Opdrachtgever:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en – als het erop aan komt – het beheersen van nationale crises. De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid. In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

Beschrijving afdeling:
De kern Strategie bestaat uit internationaal en nationaal strategisch advies (incl. kernsecretariaten), onderzoek en innovatie, staffunctie, juridisch advies en PBSO. Strategie ontwikkelt en bewaakt, en adviseert de portefeuilleraad, over de hoofdkoers van de NCTV en de strategische consistentie binnen de NCTV. De strategische adviseurs signaleren en agenderen politiek/bestuurlijke en strategische ontwikkelingen buiten de NCTV en adviseren op strategisch niveau de portefeuillehouders over visie- en beleidsdossiers op alle onderwerpen binnen de NCTV. Door het signaleren, agenderen en oppakken van procesmatige knelpunten en kansen en door het bevorderen van de verbinding tussen analyse, beleid, communicatie en uitvoering, bewaken zij de integraliteit en samenhang van de organisatie. De adviseurs zorgen daarmee in samenwerking met de programma’s voor een optimale positionering van de NCTV als organisatie en als persoon.

Met een overkoepelende blik begeleiden de strategisch adviseurs daarnaast dossier- en directie-overstijgende trajecten ten behoeve van de hele organisatie. Dat geldt ook voor het verkennen, agenderen en verder beleggen van onderwerpen die nog nergens belegd zijn. Tenslotte adviseren zij over de beleidscyclus NCTV (waaronder de beleidscomponent van de begrotingscyclus) bij evaluaties en over managementrapportages. In de warme fase ligt hier de verantwoordelijkheid voor het duiden van strategische componenten, het bewaken van de hoofdkoers en consistentie bij besluitvorming alsmede advies en ondersteuning bij parlementaire zaken.

Binnen dit kernonderdeel vallen voorts de taken: organisatiebrede sturing & ontwikkeling (pbso), juridisch advies, stafondersteuning, kernsecretariaten, en in warme fase ondersteuning aan (p)NCTV en/of parlementaire ondersteuning.

Functie eisen

Harde eisen:

 • VGB (verklaring van geen bezwaar) is een standaard onderdeel van de inhuur procedure. Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na voorlopige gunning een formulier in veiligheidsonderzoek B aan bij de inhurende BVC en privacy coördinator. Hierna zal het veiligheidsonderzoek gaan lopen en resulteren in een antwoord wel of geen bezwaar tegen het vervullen van deze vertrouwensfunctie. Zonder VGB kan deze opdracht niet definitief gegund worden;
 • Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de opgegeven periode;
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Een persoonlijke motivatie toegevoegd waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen. Uit deze motivatiebrief moet tevens blijken dat je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
 • Je hebt minimaal 3 jaar recente (in de afgelopen 5 jaar) ervaring met privacy en ict-systemen;
 • Je hebt in afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar relevante ervaring met privacy, tenminste met: a) PIA’s, b) privacy vraagstukken, c) informatiemanagement vraagstukken én d) juridische vraagstukken. De ervaring blijkt uit het cv.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het plannen en organiseren van bijeenkomsten en sessies met grote groepen. De ervaring blijkt uit het cv;
 • Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en werkervaring met het opstellen en implementeren van beleid, het werken in projecten en programma’s én met de complexiteit van de besturingsstructuur binnen de overheid. Dit blijkt uit het cv;
 • Je hebt minimaal 1 jaar algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot het implementeren en opstellen van veranderingstrajecten en nieuwe aanpassingen binnen de ICT. Dit blijkt uit het cv;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het begeleiden van processen op het gebied van privacy, zoals PIA’s, sessies m.b.t. privacy by design, procesbeschrijvingen maken of een verwerkingsregister vullen.

Wensen:

 • Je hebt in afgelopen 5 jaar minimaal 7 jaar relevante ervaring met privacy, tenminste met: a) PIA’s, b) privacy vraagstukken, c) informatiemanagement vraagstukken én d) juridische vraagstukken. De ervaring blijkt uit het cv;
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met het plannen en organiseren van bijeenkomsten en sessies met grote groepen. De ervaring blijkt uit het cv;
 • Je hebt minimaal 7 jaar kennis van en werkervaring met het opstellen en implementeren van beleid, het werken in projecten en programma’s én met de complexiteit van de besturingsstructuur binnen de overheid. Dit blijkt uit het cv;
 • Je hebt minimaal 7 jaar algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot het implementeren en opstellen van veranderingstrajecten en nieuwe aanpassingen binnen de ICT. Dit blijkt uit het cv;
 • Je hebt werkervaring in het coördineren van en adviseren over werkzaamheden binnen een overheidsinstantie;
 • Je hebt kennis over en werkervaring met informatievoorziening en informatiesystemen in het publieke domein;
 • Je hebt werkervaring in de volgende domeinen: a) Justitie en Veiligheid en b) Sociaal domein. Dit blijkt uit het cv;
 • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring in het begeleiden van processen op het gebied van privacy, zoals PIA’s, sessies m.b.t. privacy by design, procesbeschrijvingen maken of een verwerkingsregister vullen.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-03-06 08:24:01Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden