Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Privacy Officer | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0510
Startdatum:
03-04-2019
Verwachte einddatum:
03-04-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
24 Apr 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Senior Privacy Officer voor 24-32 uur per week. 

Functieomschrijving:
De gemeente Amsterdam zoekt tijdelijk een Privacy Officer voor de domeinen interne dienstverlening, stadsdelen en stadsbeheer.
Als Senior Privacy Officer versterk je het privacy bewustzijn bij de gemeente Amsterdam vanuit de afdeling Informatievoorziening (IV). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de toepassing van privacybeleid voor het gehele cluster en draag je zorg voor vakontwikkeling en privacy management binnen de organisatie. In je functie help je verschillende directies met het naleven van de AVG vereisten. Hierbij werk je nauw samen met de Information Security Officers en je vormt met hen een hecht team. Daarnaast maak je deel uit van de Expertisepool Privacybescherming. Een gemeentebrede pool van vakgenoten om stadsbreed mee samen te werken, kennis uit te wisselen en stedelijke ‘producten’ te ontwikkelen in afstemming met de Functionaris Gegevensbescherming. 

Jouw focus ligt bij interne dienstverlening waar oa. college B&W, openbare orde en veiligheid, communicatie, personeelszaken en ICT zijn ondergebracht en bij de stadsdelen en stadsbeheer. Dit houdt in dat jij je bezig houdt met privacy-aspecten van de taken binnen Amsterdam die decentraal binnen de stadsdelen worden uitgevoerd. Hieronder valt onder meer gebiedsgericht werken, vergunningverlening aan ondernemingen (bouwgerelateerd), toezicht en handhaving  en gebiedsgericht werken, maar ook het beheer van de openbare ruimte van Amsterdam.

Werkzaamheden:
In algemeenheid bestaan de werkzaamheden van de Privacy Officer uit onderstaande taken:

 • 1e lijns, proactieve Privacy Officer rol: draagt zorgt voor de naleving van privacy wet- en regelgeving alsmede de naleving van concernafspraken op privacy gebied door de organisatie. De Privacy Officer voert taken zelf uit, of zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd;
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit binnen de eigen organisatie over privacy aangelegenheden en doet voorstellen om privacy risico’s te beperken; 
 • Is verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen op het gebied van privacy die de bedrijfsvoering betreffen;
 • Toetst verwerkingen van persoonsgegevens en eventueel hierbij behorende contracten en convenanten op conformiteit met regelgeving op het gebied van privacywetgeving;
 • Beoordelen en (laten) opstellen van Verkorte Risico Analyses (VRA) en Diepgaande Privacy Impact Analyses (DPIA);
 • Beoordelen en (laten) opstellen Privacyreglementen en Privacy protocollen;
 • Beoordelen en (laten) opstellen verwerkersovereenkomsten;
 • Brengt verwerkingen in kaart met medewerking van het management;
 • Stimuleert privacy bewustzijn binnen de eigen organisatie;
 • Is mogelijk contactpersoon voor de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam;
 • Rapporteert datalekken aan de FG en adviseert het management;
 • Mogelijk initieer en manage je AVG implementatie trajecten of implementatietrajecten van andere wet- en regelgeving op privacy gebied;
 • Maakt deel uit van de Expertisepool Privacybescherming.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil.
De afdeling Informatievoorziening heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.).
De gemeentebrede Expertisepool Privacybescherming, met daarin alle Privacy Officers, is ondergebracht in de afdeling Informatievoorziening Sociaal. Het team heeft onlangs veel nieuwe mensen aangetrokken, die graag iets voor de Amsterdamse samenleving betekenen. Deze drive kenmerkt zich door nieuwe ideeën en een vooruitstrevende werkwijze.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je hebt een afgeronde WO opleiding Nederlands Recht. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je bent beschikbaar vanaf 6 mei;
 • Je hebt grondige kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in mindere mate de Wet bescherming persoonsgegevens) om het gehele werkterrein te kunnen overzien. Dit dient te blijken uit het cv;
 • Je hebt ervaring in adviesvoering waarbij praktisch interpreteren van wetgeving is aangeleerd, aangetoond door stage en/of werkervaring in de juridische sector. Is in staat om de wet en de concernafspraken te vertalen naar de eigen organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan als Privacy Officer. Dit dient te blijken uit je cv;
 • Je hebt voldoende kennis van informatiebeveiliging om af te kunnen stemmen met de Information Security Officers. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan bij een overheidsinstantie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan bij een organisatie met meer dan 5.000 werknemers. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Stressbestendigheid.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-18 07:34:23Status : Gesloten

Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB

Conform de AVG-wetgeving verwijzen wij naar ons privacy statement.

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Wordt gevonden door Quest4

CV aanbieden