Procesadviseur | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0023
Startdatum:
03-02-2020
Verwachte einddatum:
01-10-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
16 Jan 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor de Raad van State op zoek naar een Senior Procesadviseur voor 36 uur per week. 

Wij zoeken een stevige procesadviseur die, als één van de teamleden van het team procesmanagement, de huidige projectleider procesoptimalisatie gaat ondersteunen en daarmee een bijdrage levert aan het realiseren van de projectdoelstellingen. Je werkt hierbij nauw samen met de projectleiders van bovengenoemde IV-projecten, functioneel beheerders, adviseurs IV/IM, planning & control en bovenal: medewerkers en managers van de verschillende directies binnen de Raad van State.

Jouw taken:

 • Je analyseert, initieert en organiseert nieuwe processen, procesverbeteringen of werkmethoden zodat de kwaliteit van de primaire processen geborgd blijft en de gewenste ontwikkelingen en IV-projecten goed kunnen worden ingevoerd;
 • Je voert impact-analyses uit ten aanzien van voorgenomen proceswijzigingen;
 • Je voert op basis van de DMAIC cyclus met een sprintteam korte verbetertrajecten (sprints) uit ten aanzien van gehanteerde werkprocessen en komt tot goedgekeurde sprintresultaten;
 • Je draagt als onderdeel van een sprint zorg voor het implementeren van procesverbeteringen en zorgt er daarbij voor dat medewerkers en managers structureel in hun rol komen ten aanzien van procesmatig werken;
 • Je levert een bijdrage in het verder professionaliseren van het team procesmanagement en zorgt in dit kader onder andere voor begeleiding en coaching van de interne medewerkers die onderdeel uitmaken van het team;
 • Je levert een bijdrage bij het structureel inbedden van procesmatig werken binnen de Raad van State, zodat dit een vast onderdeel wordt in de werkwijze en cultuur van de organisatie.

Achergrond opdracht:
In de Informatievoorziening visie en strategie is het streven opgenomen om in 2023 de digitale transitie bij de Raad van State te hebben afgerond. Deze digitale transitie heeft als doel een wendbare organisatie te zijn, waarbij het gaat om waarde creatie voor diegenen die gebruik maken van de diensten van de Raad van State. Het resultaat van deze digitale transitie voor de Raad van State moet zijn dat ‘het papier de keten uit is’ en er volledig ‘digitaal’ kan worden gewerkt. Maar ook dat een (digitale) basis is gelegd om verder te innoveren met de technologieën van dat moment. Het succes van digitaliseren wordt niet alleen bepaald door het succesvol invoeren van nieuwe informatiesystemen, maar vooral door de wijze waarop de organisatie deze nieuwe systemen weet te absorberen en de mate waarin aansluiting wordt gevonden met de werkprocessen. Hiertoe is in 2019 het project procesoptimalisatie opgestart dat zich richt op het aanpassen (optimaliseren) van de bedrijfsprocessen in het belang van de verdere ontwikkeling van een goed werkende informatievoorziening. Hierbij spelen onder andere de volgende IV-projecten: de inrichting en implementatie van een nieuw zaaksysteem, digitaal procederen, introductie van een nieuw kennissysteem en – organisatie, documentcreatie, klant relatie systeem (CRM), et cetera.

Het project procesoptimalisatie zorgt enerzijds voor het doorvoeren van proceswijzigingen in bestaande werkprocessen en anderzijds voor het komen tot structureel procesmatig werken binnen de Raad van State. Dit op basis van de beginselen van LEAN-procesmanagement. De projectwerkzaamheden worden door een team procesmanagement uitgevoerd. Ter vervanging van één van de externe teammedewerkers zoeken wij een procesadviseur procesoptimalisatie.

Organisatorische context en cultuur:
De Raad van State heeft twee functies. Enerzijds is de Afdeling advisering van de Raad van State onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een zogeheten Hoog College van Staat.

De Raad van State stelt zich ten doel om door advisering aan wetgever en bestuur en door bestuursrechtspraak bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en bewaakt de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin. De Grondwet en de Wet op de Raad van State vormen het wettelijk kader, waarbinnen de Raad van State zijn taken verricht. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de grondslag voor zijn werkzaamheden als Raad van State van het Koninkrijk.

 • De Afdeling advisering brengt zijn adviezen over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en internationale verdragen uit aan de regering. Bij de advisering let zij op onder meer de beleidsanalytische, de juridische en de wetstechnische kwaliteit van de adviesaanvragen. De Afdeling advisering is voor dit werk verdeeld in vier secties die elk de adviezen over de voorstellen van twee of drie ministeries voorbereiden;
 • De Afdeling bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en de overheid. Bekende voorbeelden zijn geschillen omtrent omgevingsvergunningen (bouw-, kap-, milieu- en monumentenvergunningen), handhavingsgeschillen, subsidies en beslissingen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak recht in geschillen op het gebied van de ruimtelijke ordening en de vreemdelingenwet.

De Raad van State bestaat uit een vice-president en circa 70 leden, die staatsraden worden genoemd. De koning is voorzitter van de Raad van State, maar dat is een ceremoniële en symbolische functie. De ambtelijke organisatie van de Raad van State bestaat uit ongeveer 650 medewerkers, van wie de helft jurist is. De secretaris heeft de leiding over de ambtelijke organisatie die bestaat uit vier directies, te weten: directie Advisering, directie Bestuursrechtspraak, directie Bestuursondersteuning en directie Bedrijfsondersteuning (incl. de IT-afdeling).

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • Afgeronde HBO of WO-diploma (bedrijfskundig), aangevuld met procesmanagement opleidingen (5 jaar);
 • Certicaten procesoptimalisatie methodieken zoals Lean Six Sigma (3 jaar);
 • Meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van werkprocessen binnen de (Rijks)overheid;
 • Meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met modelleren en vastleggen van processen in processoftware (zoals Aris, Mavim, Visio, et cetera);
 • Je bent sterk analytisch en legt verbanden, herkent raakvlakken en signaleert proactief eventuele risico’s;
 • Je communiceert gemakkelijk op alle niveaus en hebt een goed empathisch vermogen. Je kan goed in een team werken;
 • Je onderneemt actie uit eigen beweging; je wacht niet af. Je weet ook in een complexe omgeving je weg te vinden en de juiste mensen te mobiliseren.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-01-15 09:33:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden