Procesmanager | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0409
Startdatum:
03-08-2020
Verwachte einddatum:
03-08-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
23 Jul 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Procesmanager op basis van 36 uur per week. 

Functieomschrijving:
De directie WPI heeft de urgente politieke opdracht om meer mensen uit de bijstand duurzaam naar werk te begeleiden en de steeds stijgende hoeveelheid aanvragen voor inkomen bij de gemeente te verwerken. Door toedoen van de coronacrisis is deze opdracht met onmiddellijke ingang geïntensiveerd in een werkplaats. Deze werkplaats ‘Amsterdammer Financieel Gezond’ richt zich op het verbeteren van de dienstverlening aan de klanten die een beroep doen op de gemeente Amsterdam voor inkomensvoorziening.

De werkplaats is opgezet om snelheid en verbinding tussen de business en de partners in het I-domein (IV, ICT, CTO, en andere relevante partijen) te faciliteren. De werkplaats ‘Amsterdammer Financieel Gezond’ is eind april gestart en bestaat uit verschillende initiatieven voor het domein WPI, bijv.:

 • Processen verslimmen, digitaliseren en automatiseren;
 • Klantanalyses en digitale klantinteractie.

Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de versnelling op het verbeteren van processen, het verkennen van knelpunten en kansen om te digitaliseren en automatiseren is er behoefte aan een procesmanager. Daarbij bestaat de behoefte aan de tijdelijke inzet van een procesmanager, die verantwoordelijk is voor het inrichten en verder optimaliseren van het proces ‘inkomensvoorziening’ en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Werkzaamheden:
Als procesmanager is het proces “inkomensvoorziening” jouw uitgangspunt en ondersteun je de proceseigenaar. Je stuurt op procesoptimalisatie met als doel een zo efficiënt mogelijk proces om meer mensen naar werk te brengen of te laten participeren.

 • Realiseren van procesveranderingen met impact op het ketenproces. Je draagt bij aan het verbeteren van de klantreis door het optimaliseren van dit proces met behulp van verbeterteams en realiseert vanuit de LEAN theorie verbeteringen;
 • Samenstellen van verbeterteams. Zorgdragen voor duidelijkheid van taken en rollen van alle betrokkenen;
 • Stuurt op uniforme registratie tbv data gestuurd werken;
 • Stuurt op doorlooptijden;
 • Stuurt op toename van doorstroom van inactief naar actief op weg naar werk of participatie;
 • Maakt inzichtelijk welke andere manieren van werken uitstroom bevorderen;
 • Doet voorstellen ter verbetering van proces naar werk of overig uit de uitkering;
 • Daarnaast heeft de procesmanager een belangrijke rol bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. WPI is onderdeel van het cluster Sociaal en bestaat uit 3 directies: Werk, Participatie en Inkomen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je bent in het bezit van een erkend wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Kennis van en ervaring met lean Six Sigma procesoptimalisatie en heeft minimaal een Lean Six Sigma Green Belt certificaat. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met processturing in een soortgelijke functie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • In de afgelopen 4 jaar minimaal 12 maanden ervaring opgedaan met Agile werken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

Wensen:

 • Je bent n het bezit de certificaten Six Sigma Black Belt en/of PSM certificaat (leading SAFe of soortgelijk). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet kan de score worden bijgesteld;
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is met de de gemeente Amsterdam.

Competenties:

 • Analytisch vermogen: in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen (helicopterview) dan wel tot de kern af te pellen, en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten;
 • Omgevingsbewustzijn: denkt vanuit de (gebieds-)opgaven, speelt in op belangen en reacties van anderen en kiest een geschikte manier om invloed uit te oefenen;
 • Relatiebeheer: bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut deze;
 • Initiatief: onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en   vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties;
 • Resultaatgerichtheid: herkent mogelijkheden voor het verbeteren van de organisatieresultaten en gebruikt deze, ook op de lange termijn;
 • Overtuigingskracht: oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 30 en 31. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-07-17 08:55:26

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden