Product Owner | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0067
Startdatum:
11-02-2020
Verwachte einddatum:
01-04-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
7 Feb 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Wij zijn voor KOOP op zoek naar een Senior Product Owner Standaard voor Officiële Publicaties voor 36 uur per week. 

Opdrachtomschrijving:
Als Product Owner STOP werk je intensief samen met de projectmanager Omgevingswet van KOOP en met de product owner LVBB van KOOP en de product owner van Geonovum. De multidisciplinaire projecten worden uitgevoerd conform de SAFe methodiek met als doel de voorwaarden van kwaliteit, tijd, budget en scope te realiseren. Je signaleert risico’s en weet de organisatie mee te nemen in oplossingen voor deze risico’s.

Taken van de product owner:

 • In samenwerking met stakeholders (Leveranciers, DSO Product Owners en Bevoegde Gezagen) opstellen en onderhouden van een roadmap voor door ontwikkeling van de standaard. De roadmap geeft invulling aan de belangen van de stakeholders. De product owner onderhoudt hierbij frequent contact met de stakeholders;
 • Het onderhouden en het prioriteren van de project backlog van STOP;
 • Het zorgen voor een sprint backlog die in overeenstemming is met de behoeften van stakeholders en van de belendende projecten van KOOP en DSO
 • Samenwerken en communiceren met de scrum master en het projectteam over wat er ontwikkeld moet worden. Er wordt gewerkt in sprints van twee weken
 • Het zorgen voor kennisoverdracht binnen het projectteam en aan leveranciers en de DSO projecten;
 • Het toezien op de uitvoering van het ontwikkel- en het beheerteam (= het projectteam): monitoren van de uitvoering, het bijsturen (indien nodig) en het afstemmen van projectvoortgang met het team en de scrum master;
 • Het evalueren van de uitvoering, zowel kwalitatief als kwantitatief en het zorgen van de adequate uitvoering van acties;
 • Het opstellen en bespreken van maand en kwartaalrapportages;
 • Het signaleren (en hierop acteren) van risico’s, kansen en bedreigingen binnen de gehele dienstverlening van de afdeling Projecten;
 • Het organiseren van kennisoverdracht aan stakeholders over de toepassing van STOP.

De Opdracht aan de product owner STOP behelst:

A. Het zorgen voor een visie voor de standaard waar het team aan werkt;

B. Het zorgen voor de uitvoering van de sprints (en de roadmap) binnen de afgesproken tijd, binnen budget en conform de acceptatiecriteria;

C. Zorgen voor de opzet, het bestaan en de werking van beheerorganisatie voor STOP werkt.

D. Zorgen dat STOP wordt geaccepteerd als ‘openstandaard’ door Forum Standaardisatie 

Ad A. Het zorgen voor een visie voor de standaard waar het team aan werkt. De deliverables worden incrementeel ontwikkeld. Per kwartaal wordt er een Program Increment Plan opgesteld in samenspraak met de met de product owners van het programma waarin onder meer de oplevering van de volgende deliverables worden opgenomen:

 • De informatiemodellen, XML schema’s, schematrons en documentatie hiervan als mede voorbeelden;
 • Inhoudelijke afstemming met stakeholders en de Product manager van DSO zodat de noodzakelijke business features in scope zijn en tijdig worden opgepakt;
 • Het beheren van de scope van levering
 • Het zorgen voor demo’s van de opgeleverde user stories (aan het einde van een sprint) door het scrum team;
 • Het voorbereiden en het (mede) verzorgen van gebruikersbijeenkomsten en publieke consultaties.

Ad A. Als acceptatiecriteria gelden:

 • De intrinsieke kwaliteit van de op te leveren producten (conform het globale programma van Eisen DSO) en af te meten aan de door het DSO gestelde kaders en kwaliteitseisen;
 • De goede samenwerking met de teamleden en met de overige deelprojecten van DSO op basis van expliciete uitingen hierover van de zijde van de Product Owners
 • Adequate projectsturing op scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie en samenwerking, naar het expliciete oordeel van de programmamanager Omgevingswet van KOOP.

Ad B.:

 • Het zorgen voor de uitvoering van de sprints (en de roadmap) binnen de afgesproken tijd, binnen budget en conform de acceptatiecriteria;
 • Zorgen voor de sizing van de project- en de sprint backlog;
 • Maken van een capaciteitsplan;
 • Zorgen voor resouring, onder meer door het inhuren dan wel het in dienst nemen van medewerkers en het zorgen voor het opleiden van medewerkers. Maandelijkse voortgangsrapportages (waarin onder meer wordt gerapporteerd op tijd, geld, risicobeheersing en scope);
 • Offertes voor de uitvoering van de projectonderdelen, die door KOOP gedaan worden, en voor het beheer van de opgeleverde producten van de zijde van KOOP;
 • Producten zoals opgenomen in de faseplannen (STOP/Tpod) en in de program increments van het programma, waarvoor KOOP verantwoordelijk is.

Ad B. Als acceptatiecriteria gelden:

 • De intrinsieke kwaliteit van het team, af te meten aan de door de scrum master georganiseerde retrospective resultaten;
 • Het realiseren van de sprintresultaten;
 • Stabiel team met weinig tot geen verloop
 • Maandelijkse voortgangsrapportages zijn geaccepteerd door het programma
 • Uitvoering is binnen budget
 • De bijdrage aan de PI-doelstelling is aantoonbaar en vastgesteld.

Ad C.:

 • Zorgen voor de opzet, het bestaan en de werking van de beheerorganisatie STOP;
 • De beheerprocessen dienen conform het BOMOS model te zijn beschreven (opzet). Het gaat hierbij om processen en rollen en verankering in de KOOP-organisatie;
 • Voor elke rol is er een verantwoordelijke medewerker aangesteld (bestaan);
 • De beheerorganisatie functioneert conform de hieraan gestelde eisen (werking)

Ad C. Als acceptatiecriteria gelden:

 • De beheerprocessen en de rollen zijn beschreven (cf BOMOS);
 • De rollen zijn ingevuld door ter zake kundige medewerkers;
 • De beheerorganisatie functioneert (conform nader op te stellen SLA en dossier afspraken en procedures).

Ad D.:

 • Zorgen dat dat STOP wordt geaccepteerd als ‘openstandaard’ door Forum Standaardisatie;
 • De STOP standaard voldoet aan de eisen die aan een ‘openstandaard’ zijn gesteld;
 • Er worden expert meetings georganiseerd t.b.v. de acceptatie van STOP als ‘open standaard’ door het Forum Standaardisatie;
 • De STOP standaard is in 2021 als openstandaard geaccepteerd door het overheidsbrede beleidsoverleg Digitale Overheid.

Ad D. Als acceptatiecriteria gelden:

 • Het expertadvies over STOP aan Forumstandaardisatie is positief.;
 • STOP is geplaatst op de lijst van openstandaarden voor de Overheid.

 

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Beschikt over minstens 8 jaar werkervaring als product owner of soortgelijke rollen (zoals projectmanager);
 • Je hebt hands-on ervaring binnen scrum projecten;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen én implementeren van (informatie) standaarden;
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-) laptop met toegangswachtwoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden. (Duidelijk aangeven in het voorstel).

Wensen:

 • Mate waarin je past binnen de organisatie van Opdrachtgever en geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden (toetsing o.b.v. cv, motivatie en eventueel gesprek);
 • Mate waarin je kennis van en ervaring met Geo en ROstandaarden, ontwikkelen van software, standaardisatieprocessen hebt;
 • Mate waarin je kennis van en ervaring met ketenstandaardisatieprocessen binnen het overheidsdomein (Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen) hebt;
 • Mate waarin je kennis hebt van het Digitale Stelsel Omgevingswet;
 • Mate waarin je kennis van en ervaring met het kennisdomein Ruimtelijke Ordening en de belevingswereld van de verschillende centrale en decentrale overheden en de door hen gebruikte achterliggende systemen en processen hebt;
 • Mate waarin je kennis van en ervaring met het KOOP domein (officiële publicaties, wet- en regelgeving) en openstandaarden beleid van de Nederlandse Overheid hebt.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-02-05 20:28:04

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden