Product Owner MSH | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2019-1048
Startdatum:
13-01-2020
Verwachte einddatum:
12-07-2020
Aantal uur per week:
20
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25 Dec 2019 7:30 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor Slachtofferhulp NL op zoek naar een Product Owner MSH voor gemiddeld 20 uur in de week in Utrecht.

Beschrijving Opdrachtgever

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Slachtoffers kunnen bij ons terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in het strafproces en helpen slachtoffers hun schade vergoed te krijgen. We helpen slachtoffers vandaag verder. Op het moment dat ze dat willen, op een manier die bij hen past. Slachtofferhulp heeft eind 2019 25 locaties verspreid over 6 regio’s door het hele land.

Beschrijving directie/afdeling
Slachtofferhulp Nederland kijkt verder dan de dag van morgen. Met ons innovatieteam zijn wij dag-indag-uit bezig met de vraag: hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren om zo méér slachtoffers nog beter te helpen? Na het succesvolle programma SHN 2.0 waarbij we vooral de dienstverlening gedigitaliseerd hebben, zijn we sinds april 2019 van start gegaan met het nieuwe programma Mens als Maat (MaM).

In dit programma staat de emancipatie en de omgeving van het slachtoffer centraal. Onze ontwikkelteams gaan op onderzoek, maken prototypes en experimenteren om zo nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het aanbod dat we ontwikkelen stelt de omgeving van het slachtoffer in staat de juiste ondersteuning te bieden. Het werk dat jij voor Mens als Maat gaat doen is uitdagend én relevant. Het gaat ervoor zorgen dat slachtoffers in de nabije toekomst in staat zijn sneller de draad weer op te pakken.

Middelen die we daarbij ontwikkelen zijn bijvoorbeeld online lotgenotencontact (door middel van een community) en de ‘ mijn omgeving’ (Mijn Slachtofferhulp Online, MSO). Het programma Mens als Maat zal een gedeelte van het Meerjarenplan 2018-2021 van SHN waarborgen en biedt hiervoor heel veel mogelijkheden.

De realisatie van dit programma vindt plaats met eigen devops teams waarin medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aangevuld met freelancers op kantoor van Slachtofferhulp Nederland verantwoordelijk zijn voor specifieke onderdelen van het programma. Er wordt in een agile omgeving gewerkt wat is onderverdeeld in development teams, website team, een community team, een online platform team en prototype & experimenten team. Binnen deze teams wordt gewerkt in een open en kritische sfeer waarin we elkaar stimuleren de kwaliteit van het programma op een hoog niveau te brengen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel 

De MSH-omgeving is de beveiligde ‘Mijn omgeving’ van Slachtofferhulp Nederland. Deze omgeving maakt het in de toekomst mogelijk om, als slachtoffer, verslaglegging en communicatie met Slachtofferhulp Nederland te raadplegen en ondersteuning op maat te krijgen. Het slachtoffer krijgt daarmee inzicht in zijn eigen situatie. Daarnaast is het mogelijk om gegevens van (zelfhulp)tools te bewaren in de beveiligde omgeving. Met behulp van deze tools wordt een slachtoffer ondersteund in zijn zelfredzaamheid en herstelproces.

Op dit moment is de basis voor het MSH gelegd, zijn er eerste gebruikers en worden er experimenten gedaan om het gebruik te verbeteren en de behoefte van slachtoffers in beeld te brengen. Daarnaast zijn er tools in ontwikkeling en worden gegevens die door Slachtofferhulp Nederland worden vastgelegd in het CRM systeem via webservices ontsloten naar ketenpartners in een ketenbreed slachtoffer portaal.

De huidige MSH-omgeving is onderdeel van het online platform van Slachtofferhulp Nederland. Dit is een platform in een “Service Oriented Architecture” van Epi Server DXC. Hierbij maken we gebruik van een Azure webserver omgeving waarbinnen de ontwikkeling en het testen van de verschillende onderdelen wordt gerealiseerd. Het MSH is gekoppeld aan ons CRM systeem door middel van beveiligde webservices. Alle gegevens van een cliënt worden in het CRM systeem bewaard. De authenticatie loopt via het OIDC protocol.

Slachtofferhulp Nederland voorziet voor de komende jaren de volgende ontwikkelingen die van belang zijn voor haar online dienstverlening. Deze ontwikkelingen zijn onderstaand beknopt weergegeven. 

• Binnen de strafrechtsketen loopt een project waarin de verschillende ‘Mijn- omgevingen’ van bijvoorbeeld Politie, Openbaar Ministerie en SHN, gezamenlijk ontsloten worden in een Ketenportaal.
• De functionaliteiten binnen de mijn-omgeving zullen verder uitgebreid worden om meer ondersteuning op maat aan slachtoffers te kunnen bieden.
• De ‘digitale intake’ waarmee we slachtoffers willen bereiken wordt uitgebreid en mogelijk op verschillende manieren ontsloten, bijvoorbeeld door deze aan te bieden aan andere dienstverleners zoals huisartsen.
• Potentieel willen we de informatie in de mijn-omgeving via andere interfaces gaan ontsluiten.
• Om cliënten goed te identificeren willen we DigiD en IDIN implementeren.

Devops team Online platform Voor het MSH en de webservices is het devops team Online platform verantwoordelijk. Dit team bestaat uit verschillende interne- en externe medewerkers die op locatie van SHN werken aan de ontwikkeling en het beheer van het MSH. Daarbij wordt samengewerkt met het devops team voor de website (www.slachtofferhulp.nl) en het devops team voor de cliëntregistratie. Daarbij wordt gewerkt met Azure DevOps, waarmee de voortgang van de ontwikkeling bijgehouden en inzichtelijk wordt gemaakt.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De Product Owner MSH van het devops teams Online Plaform is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de verschillende technische omgevingen en de aansturing van het devops team Online platform, met als uiteindelijke doel om onze cliënten online in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te helpen herstellen.

De Product Owner is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische richting van het online platform binnen het programma Mens als Maat. De product owner zorgt voor de realisatie van zijn doelen met het devops team Online platform. Daartoe verzamelt hij/zij input en data over/van cliënten, formuleert inzichten en ontwerpt de te ontwikkelen features, bewaakt of de te ontwikkelen features voldoen aan de geldende security-, privacy- en architectuur-eisen. Vervolgens zorgt hij/zij voor de breakdown van features naar userstories voor het devops team. Hij/zij stemt af met relevante stakeholders en leveranciers. De product owner MSH is in staat verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij/zij het speelveld, het proces en de technologie die relevant zijn voor het project. Hij/zij werkt nauw samen met de andere product owners binnen het programma ‘Mens als Maat’ en rapporteert aan de programma directeur.

Opleidingseis:

Minimaal HBO werk en denkniveau; bijvoorbeeld bedrijfsinformatica

Taken en verantwoordelijkheden van de Product owner MSH:
 Het maken van een productvisie in afstemming met relevante stakeholders;
 Het verzamelen en analyseren van data en het op basis daarvan ontwerpen van online (bedrijfs-) processen, ten behoeve van het de doelstellingen van het programma;
 Het vertalen van de processen naar customer journeys voor arche-type cliënten. Het daarbij bewaken van de te leveren business value en dat vertalen naar kwantitatieve doelen.
 Het opstellen van de ontwikkelroadmap voor het devops team;
 Het bepalen van de prioritering van de verschillende planningen (kwartaalplanning & sprintplanning) op basis van de roadmap en backlog;
 Het betrekken van de stakeholders (waaronder andere productowners en de business) en het verzamelen van hun wensen ten aanzien van het product, onder andere door het verzorgen van demo’s en houden van reviews;
 Input leveren voor de refinement van de verschillende workitems.
 Het accepteren van de gerealiseerde workitems
 Het zorgdragen voor de implementatie van de producten en bijbehorende processen bij de doelgroep en in de organisatie;
 Het aansturen (i.s.m. met de scrummaster) van het devops team ‘Online Platform’;  Zorg voor rapportages onder andere aan de stuurgroep en J&V.
 Linking pin tussen scrumteams en de business, met als doel de effectiviteit van het online platform te maximaliseren.
 Overdragen van kennis aan de organisatie

De Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met
 7 jaar of meer ervaring in projectmatig werken;
 Minimaal 1,5 jaar als product owner van een scrumteam dat verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van een ‘Mijn-omgeving’ of beveiligde omgeving en daarmee ervaring met het ontsluiten van vertrouwelijke informatie van cliënten en de daarmee gepaard gaande kwaliteitseisen ;
 Minimaal 7 jaar ervaring met het ontwikkelen van online/digitale dienstverlening
 Minimaal 5 jaar ervaring met stakeholder management en het managen van experts op verschillende organisatie niveaus.
 Basiskennis van de relevante IT systemen (Episerver, DXC services, Open Social, Azure devops, Open ID connect, Webservices .net)
 Minimaal 5 jaar ervaring met data-analyse van met name op cliëntgerelateerde data
 Minimaal 1 jaar ervaring met de ontsluiting van vertrouwelijke cliëntinformatie en privacy- en security by design.

Gewenste ervaring
 De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in een non profit/NGO (nietgouvernementele organisatie) met een maatschappelijk belang met minimaal 1000 medewerkers verspreid over meerdere locaties in Nederland
 Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het managen van verwachtingen bij stakeholders op bestuurlijk en managementniveau
 Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van productvisies voor de ontwikkeling van (digitale) dienstverlening
 Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van business cases die de gewenste vernieuwingen verantwoorden, bijvoorbeeld met het Business Model Canvas
 Ervaring met analyse en ontwikkeling van bedrijfsprocessen

Compententies
 Samenbindend leiderschap
 Overtuigingskracht
 Besluitvaardigheid
 Resultaatgerichtheid
 Voortgangscontrole

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk echter binnen 4 weken na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
 • Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.
 • De kandidaat is gemiddeld 20 uur per week beschikbaar voor ten minste 6 maanden (13-1-2020-13-07-2020). Kandidaat is bereid zich op verzoek van opdrachtgever te verbinden aan de duur van de opdracht.
 • Kandidaat is bereid om op de SHN locatie te werken.
 • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO niveaurichting bedrijfsinformatica
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met projectmatig werken. Deze expertise blijkt uit de CV van de kandidaat
 • De kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met de ontwikkeling van online/digitale dienstverlening
 • De kandidaat beschikt over basiskennis van de volgende IT systemen:  Episerver,  DXC,  Open Social,  Azure en  Webservices (.net)
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met data-analyse van met name cliëntgerelateerde data
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met stakeholder management en het managen van experts op verschillende organisatieniveaus
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 1,5 jaar ervaring met het werken als product Owner van een scrumteam dat verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van een ‘Mijn-omgeving’ of beveiligde omgeving en daarmee ervaring met het ontsluiten van vertrouwelijke informatie aan cliënten en de daarmee gepaard gaande kwaliteitseisen (aantonen op basis van specifieke opdracht in CV)
 • Minimaal 1 jaar ervaring met de ontsluiting van vertrouwelijke cliëntinformatie en privacy- en security by design.

Wensen:

 • Kandidaat is beschikbaar vanaf 13-1-2020
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in een non profit/NGO(niet-gouvernementele organisatie) met een maatschappelijk belang met minimaal 1000 medewerkers verspreid over meerdere locaties in Nederland
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het managen van verwachtingen bij stakeholders op bestuurlijk en managementniveau (moet blijken uit vervulde rollen in cv) (geef aan hoeveel jaar)
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van productvisies voor de ontwikkeling van digitale dienstverlening
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar in ervaring met de ontwikkeling van business cases die de gewenste vernieuwingen onderbouwen (bijvoorbeeld met Business Model Canvas)
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de analyse en ontwikkeling van bedrijfsprocessen.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-12-11 12:57:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden