Programma / projectarchitect | Utrecht / Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht / Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0412
Startdatum:
15-09-2020
Verwachte einddatum:
15-03-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
4 Sep 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) / Directie Strafrechtketen / Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) / (deel)programma Ketenvoorzieningen onderdelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Programma / projectarchitect op basis van 32-36 uur per week. 

Programma / project architect:
Per 1 juni 2020 start fase 2 – Initiatie ketenvoorzieningen van het programma Ketenvoorzieningen. Deze fase is gericht op het voorbereiden van de daadwerkelijke realisatie van de beoogde ketenvoorzieningen. Aan het einde van deze fase moet voldoende scherp zijn welke eisen en wensen (‘requirements’) aan de ketenvoorzieningen worden gesteld, hoe en langs welke stappen deze moeten worden gerealiseerd en welke eenmalige en jaarlijks terugkerende kosten daarmee gemoeid zijn.

Context:
Het project is omvangrijk en zeer complex van aard en kent tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt onder hoge druk en met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen.

Werkzaamheden:

De volgende taken en resultaatgebieden voor de Programma Architect zijn onderkend:

 • Opstellen van een programma architectuur en bewaken van het ontwerp en de realisatie van de Ketenvoorzieningen op inhoud en samenhang;
 • Opstellen van werkbare projectarchitecturen (PSA’s) voor Ketenvoorzieningen op basis van de reeds vastgestelde Keten Doel Architectuur (KDA);
 • Specificeren van de eisen waaraan de ketenvoorzieningen en koppelingen/interfaces dienen te voldoen. Dit betreft zowel interfaces nodig om gebruik te kunnen maken van de ketenvoorziening als interfaces tussen de ketenvoorzieningen en de generieke/gemeenschappelijke voorzieningen;
 • Borgen dat de solutionarchitectuur van een (realisatie) project in overeenstemming is met de uitgangspunten (KDA/PSA).

Beschrijving Opdrachtgever:
Veilige en rechtvaardige samenleving De bedoeling van het strafrecht is om een eerlijke en tijdige reactie te geven op crimineel gedrag. Het strafrecht is daarbij geen doel op zich maar maakt onderdeel uit van een breder repertoire van interventies die bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om de bijdrage van het strafrecht te vergroten is het nodig dat een veel groter deel van de incidenten tegen burgers tot een strafrechtelijke afdoening komt, dat recidive wordt teruggedrongen en dat het strafrecht onderdeel vormt van een integrale veiligheidsaanpak. De inzet daarbij is om meer aan de voorkant van de problematiek te komen. Waar het strafrecht vooral achteraf en repressief ingrijpt is het ook zinvol om de instroom in het strafrecht te beperken door preventief op te treden.

Nieuwe vormen van samenwerken:
Voor deze integrale veiligheidsaanpak is samenwerking met partners buiten de keten nodig. De strafrechtketen positioneert zich dan als één van de spelers die samen met organisaties vanuit bijvoorbeeld de zorg, wonen, werk en inkomen zorgt voor een samenstel van interventies. Die kunnen bestaan uit vrijspraak of straffen en vergelden en zorgen er ook voor dat de persoon in kwestie niet meer terugkomt in de keten. De politie, het OM, de rechtspraak en de uitvoeringsinstanties hebben hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid en ze organiseren hun samenwerking in de vorm van diensten. Dit maakt het mogelijk dat de traditionele ketenpartners niet alleen lineair en met elkaar samenwerken. Ze kunnen ook samenwerken in wisselende coalities met nieuwe partners zoals zorginstellingen, onderwijs, burgers en bedrijven. Deze vorm van werken stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening.

Dienstverlening en samenwerkingsafspraken:
In de huidige opzet van de informatievoorziening wisselen de partners in de strafrechtketen gegevens uit door ze in dossiervorm te kopiëren en te transporteren. Dit rondpompen van dossiers brengt als risico met zich mee dat gegevens niet goed beheerd worden, niet tijdig beschikbaar zijn, dat er fouten optreden, dat gegevens niet actueel gehouden worden en dat gegevens niet gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn.

De oplossing hiervoor is om gegevens eenduidig te beheren en ze voor ketenpartners als dienst beschikbaar te stellen en om de samenwerking te organiseren door het maken van afspraken op koppelvlakken. Dit heeft als voordeel dat ketenpartners met behoud van hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid informatie kunnen delen en samenwerken. Ketenpartners kunnen hierbij hun eigen voorzieningen inrichten en hun eigen ontwikkeltempo aanhouden. De gegevens kunnen beter worden beheerd en actueel gehouden doordat noodzakelijke redundantie wordt gecontroleerd. Fouten in de vastlegging kunnen vroegtijdig worden onderkend en in samenwerking worden hersteld. De gegevens kunnen bovendien op verschillende manieren worden gecombineerd: in de vorm van dossiers maar ook rond personen (voor de persoonsgerichte aanpak), fenomenen, gebeurtenissen, locaties, etc. Deze gegevensdiensten zijn vervolgens niet alleen voor de ketenpartners in enge zin beschikbaar maar kunnen ook gebruikt worden voor dienstverlening aan een bredere kring van betrokkenen.

Gemeenschappelijke voorzieningen:
Om de informatievoorziening op deze manier te organiseren is naast de samenwerkingsafspraken ook een minimale set van gemeenschappelijke voorzieningen nodig waaronder: federatieve toegang, knooppunten (als samenhangend stelsel van afspraken en voorzieningen voor gegevensuitwisseling), doelgroepenportalen, digitale handtekeningen met een gemeenschappelijke validatieservice, een ketenbreed nummerstelsel en een track & trace-voorziening. In deze lijst van noodzakelijke voorzieningen zijn er bestaande voorzieningen en voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden door het (deel)programma Ketenvoorzieningen als onderdeel van het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK).

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je bent binnen 2 weken na de uiterste startdatum van de opdracht (15 september 2020) voor 32-36 uren per week beschikbaar voor het programma Ketenvoorzieningen;
 • Minimaal, een afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als business / informatie architect met meerjarige IV projecten. Dit moet blijken uit het cv;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met het coördineren en toetsen van producten die ten behoeve van de realisatie worden opgeleverd en het geven van advies hierbij (o.a opstellen en toetsen solution architectuur, adviseren bij de ontwikkeling, testen, acceptatie en overdracht aan de beheerorganisaties). Dit moet blijken uit het cv;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met minimaal één van de volgende gebieden: A. TOGAF B. ArchiMate C. BPMN D. NORA E. Werken in een agile/safe omgeving. Geef aan op welk gebied je ervaring hebt.Dit moet blijken uit het CV;
 • Je dient onafhankelijk te zijn van leveranciers die in een latere fase mogelijk inschrijven op gerelateerde opdrachten. Je mag geen enkele relatie hebben met potentiële aanbieders;
 • Graag ontvangen wij een persoonlijke motivatie waarin je toegelicht waarom je geschikt bent voor deze functie op basis van de onderdelen voor het interview (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
 • Geef minimaal twee referenties op, waarbij je vergelijkbare opdrachten hebt uitgevoerd;
 • Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Wensen:

 • Je hebt ervaring met het opstellen van complexe architectuur producten: A. in de strafrechtketen; B. in ketens;
 • Ervaring met het coördineren, aansturen, plannen en bewaken van architectuur- en realisatietrajecten. Dit moet blijken uit het CV;
 • Je hebt ervaring met applicatie en technologie architectuur op het gebied van: A. Document Management; B. Applicatie- & Dataintegratie; C. Identity & Access Management; D. code en nummerstelsel t.b.v. identificeren, organiseren en logistiek volgen van omvangrijke (digitale) document en multimedia verzamelingen (track&trace;) E. Metadatering en Canoniek Datamodel. Geef aan waar je ervaring mee hebt welk gebied of gebieden.

Competenties:

De programma/project architect is zowel conceptueel als praktisch in staat om samen met de specialisten en eindgebruikers tot bruikbare én realiseerbare ICT-oplossingen te komen. Zijn persoonlijkheid laat zich typeren als energiek, stevig en zelfstandig. Hij is een gedreven teamspeler die de samenwerking zowel binnen het programma als tussen het programma en de (vele) externe stakeholders en samenwerkingspartners bevordert. Hij is communicatief vaardig en kan goed uit de voeten met de diversiteit in gesprekpartners van verschillende niveaus. De kwaliteit van zijn schattingen, producten en resultaten hebben zich in de praktijk bewezen. Op basis van inhoudelijk leiderschap vervult hij op natuurlijke wijze de rol van gids van ontwikkel en realisatie trajecten. Hij is analytisch zeer sterk en beschikt door zijn kennis en ervaring over een groot oplossend vermogen.

Competenties die de kandidaat nodig heeft voor het succesvol vervullen van de opdracht zijn:

 • Analytisch;
 • Motiveren;
 • Netwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Creativiteit;
 • Plannen en organiseren.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 37. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-08-26 07:11:40

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden