Programmacoördinator | Amsterdam en Rotterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam en Rotterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0407
Startdatum:
01-09-2020
Verwachte einddatum:
01-03-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
27 Jul 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Openbaar Ministerie op zoek naar een Programmacoördinator op basis van 36 uur per week.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Programmacoördinator OM

Het ondersteunen, aanjagen en faciliteren van de OM bijdrage aan de op- en inrichting van het MIT is een essentiële taak van de programmacoördinator OM. De programmacoördinator is op de hoogte van alle informatie over het programma en is verantwoordelijk voor het bewaken van de samenhang tussen de verschillende deelopgaven waar het OM aan bijdraagt, het actief betrekken en communiceren met de relevante stakeholders, het periodiek rapporteren/communiceren over voortgang en het begeleiden van OM projectleiders en betrokken medewerkers op projectmatig werken. Indien er afgeweken wordt van eerder vastgestelde afspraken dan is er de taak en verantwoordelijkheid om dit te signaleren en te agenderen op de juiste plekken.

De programmacoördinator is in staat de verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke OM bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij / zij het speelveld, het proces en de (nieuwste) technologie die van toepassing zijn op het MIT. Hij/ zij kan sturen op een strakke planning, maar ook ruimte geven binnen deze planning als de situatie daarom vraagt.
Tevens is de programmacoördinator in staat om intern OM draagvlak te laten ontstaan voor het MIT, OM-collega’s te mobiliseren en kan hij / zij als coach voor de projectleiders en andere betrokken medewerkers fungeren.

De programmacoördinator is ondernemend en resultaatgericht en heeft daarnaast uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om pro-actief te reageren op ontwikkelingen en een hoge mate van politiek bestuurlijk/organisatiesensitiviteit maakt het mogelijk een complexe op- en inrichting te laten slagen binnen de belangen en cultuur van het OM.

De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

 • De programmacoördinator ondersteunt het OM procesmatig bij haar bijdrage aan de op- en inrichting van het MIT (focus OM intern);
 • Is aanspreekpunt voor de OM projectleiders en betrokken medewerkers; 
 • Adviseert het OM over het proces van de op- en inrichting van het MIT, monitort en rapporteert over de voortgang en structureert de bijdrage van het OM;
 • Vertaalt de landelijke (procesmatige) ontwikkelingen van het MIT naar de OM aanpak;
 • Begeleidt de betrokken medewerkers waar nodig op projectmatige werken;
 • Voert actief stakeholdermanagement en draagt zorg voor communicatie OM intern (bijv. d.m.v. voortgangsrapportages);
 • Wordt ondersteund door een programmasecretaris van het OM.

Beschrijving Opdrachtgever:
Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.

De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Beschrijving directie/afdeling:
De OM-onderdelen Landelijk Parket en Functioneel Parket werken samen aan de OM bijdrage aan het MIT.

Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Denk aan mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en kindersekstoerisme en cybercrime.

Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe ontnemingszaken.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt steeds complexer, door sterke professionalisering en optimaal profijt van de open Nederlandse economie, de gunstige geografische ligging en de goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. De mondiaal opererende criminele netwerken zijn tevens lokaal actief in buurten en wijken, in mainports en greenports, op bedrijventerreinen en buitengebieden. De gevaren voor de lokale samenleving zijn daarbij evident: drugslabs, schietpartijen en liquidaties in woonwijken en de openbare ruimte, exorbitante criminele winsten, parallelle samenlevingen, intimidatie en corruptie. In de aanpak hiervan zijn op verschillende niveaus veel partijen actief. Op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau werken zij actief samen, onder meer door informatie te delen en gezamenlijk de beste interventies te kiezen.

Vanwege de toenemende complexiteit (digitalisering, globalisering, professionalisering), het gebruik van contrastrategieën en de gewaande onaantastbaarheid van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is nu behoefte aan extra gebundelde slagkracht op één werkvloer. De minister van Justitie & Veiligheid heeft daarom besloten een geavanceerd landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) op te richten, dat net als de georganiseerde misdaad flexibel is in inzet, kennis en kunde, (inter)nationaal opereert en voortdurend inzet op innovatie.

Het MIT opereert in aanvulling op – en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van politie, Defensie, KMar, OM, Belastingdienst, Douane, de Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD) en andere (inter)nationale handhavings-, toezichts- en opsporingsdiensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Het MIT staat, net als de andere landelijke (bijzondere opsporingsdiensten), in verbinding met de bestaande aanpak op lokaal en regionaal niveau, onder meer via het LIEC en de RIEC’s, de lokale driehoeken, de politie en het OM. De oprichting van het MIT betekent geen wijziging van bestaande bevoegdheden en gezagslijnen binnen het huidige bestel. Uitgangspunt is de bevoegdheden van alle instanties optimaal te benutten en eenieder vanuit zijn eigen expertise en rol verantwoordelijkheid te laten nemen om meer gerichte slagkracht te organiseren.

De doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland, door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het aanpakken van sleutelfiguren, het in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

Doel van de opdracht:
Het ontwikkelen en opbouwen van een MIT is een opdracht van ongekende opgave met korte tijdlijnen en een groot afbreukrisico, waarin het OM zij aan zij met de betrokken ketenpartners werkt aan verschillende opgaven. We zijn opzoek naar een programmacoördinator die het OM procesmatig ondersteunt bij haar bijdrage aan de op- en inrichting van het MIT.

De doelstelling van deze opdracht is het voeren van een strak georganiseerde OM bijdrage aan de op- en inrichting van het MIT.

Van belang hierbij is in ieder geval – gericht op OM intern – het bewaken van de samenhang tussen de verschillende deelopgaven waar het OM aan bijdraagt, het actief betrekken en communiceren met de relevante OM stakeholders, het periodiek rapporteren/communiceren over voortgang en het begeleiden van de betrokken collega’s waar nodig.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding WO;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring met het leiden van projecten met een groot politiek-bestuurlijk component. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt. Je dient dit aantoonbaar te maken in de CV;
 • Minimaal 3 jaar ervaring binnen de strafrechtketen. Geef aan hoeveel jaar ervaring. Je dient dit aantoonbaar te maken in de cv;
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring als coördinator in complexe omgevingen. De complexiteit zit in de politieke-bestuurlijke omgeving en diversiteit aan belangen en werkwijzen doordat verschillende organisaties deel uit maken van de keten. Geef aan hoeveel jaar ervaring. Je dient dit aantoonbaar te maken in de cv;
 • Je beschikt over een certificering op het gebied van programma- en projectmanagementmethoden zoals IPMA, Scrum en Agile of vergelijkbaar. Kandidaat dient dit aantoonbaar te maken in de cv;
 • Graag ontvangen wij een persoonlijke motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
 • Voor hoeveel projecten heb je relevante ervaring als programma coördinator.

Competenties:

 • Projectmatig werken: sturen op resultaat met oog voor draagvlak;
 • In staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen;
 • Het managen van de verwachtingen bij de betrokken stakeholders;
 • Omgevingssensitief (politiekbestuurlijk- en organisatiesensitief);
 • Heeft senioriteit en durft ongevraagd advies te geven aan managers / bestuurders op inhoudelijk, projectmatig en veranderkundig gebied.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 31/32 2020. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-07-15 11:39:48

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden