Programmamanager | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0419
Startdatum:
17-08-2020
Verwachte einddatum:
14-07-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
16
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
3 Aug 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Programmamanager DVM op basis van 16 uur per week.

Functieomschrijving:
De programmamanager DVM (Dynamisch verkeersmanagement) is een verbindende schakel bij het inzetten van de ICT-systemen van de directie Verkeer en openbare ruimte (afdeling Stedelijk beheer) van de gemeente Amsterdam voor
1.  Mobiliteitsmanagement:

 • Beter toegangsmanagement van de openbare ruimte;
 • Eén digitale keten voor inwinnen, distribueren en opslaan van mobiliteitsgegevens;
 • Optimaliseren mobiliteitsstromen;
 • Minimaliseren van de duur van verstoringen in het netwerk;
 • Voorkómen van overcrowding op hotspots en bij evenementen;
 • Faciliteren van specifieke vervoersstromen.

2. Continue regie op gebruik van openbare ruimte:

 • Knelpunten snel en effectief oppakken;
 • De juiste partijen aan tafel brengen;
 • Netwerk breed maatregelen afstemmen;
 • Optimaal gebruik van openbare ruimte;
 • Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden.

Daarbij spelen het inwinnen en verwerken van relevante data over alle modaliteiten en de daarmee samenhangende cybersecurity en privacy een grote rol: data uit en ten behoeve van auto’s, fietsen en voetgangers, datafusie en slimme verkeerslichten (Floating Car data, C-ITS, Talking Traffic, In-Car systemen, V-Log, Crowd monitoring).

Die data worden meer en meer gebruikt voor beleidsanalyses en om meer te kunnen sturen en informeren op basis van geautomatiseerde inzet van maatregelen en slim gebruik van (combinaties van) verschillende databronnen, het prioriteren van doelgroepen (binnenstad logistiek, autoluwe binnenstad) en het zoeken naar nieuwe mobiliteitsconcepten (zoals ‘mobility as a service’). 

Werkzaamheden:

 • Het elk kwartaal opleveren van financiële en voortgangsrapportages over de voortgang van het realiseren van de projecten zoals hierboven bedoeld in het kader DVM-plan 2.0 en 3.0 op basis van informatie van de projectmanagers;
 • Het leveren van regie en ondersteuning bij het uitvoeren van de projecten;
 • Het binnen de organisatie ophalen van wensen en eisen m.b.t. de DVM-gerelateerde systemen zoals de verkeerscentrale, verbindingen, VBS (VRI beheersysteem), ESB’s en het begeleiden van de eventuele (voorbereiding van de) realisatie;

Het inventariseren van de behoeften en plannen van gemeentelijke organisatieonderdelen en andere in Amsterdam operationele (semi)overheden op het vlak van IoT-toepassingen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
V&OR/Stedelijk Beheer beheert in de gemeente Amsterdam een groot deel van de spullen op straat, zoals verhardingen, gemeentelijke tunnels, bruggen en kademuren, verkeerslichten, verkeersinformatiesystemen, openbare verlichting, enz. enz., in samenwerking binnen de directie met onder meer een beleidsafdeling, de afdelingen Verkeersmanagement en buiten de directie met alle andere onderdelen van de gemeente die verantwoordelijkheden hebben in de openbare ruimte.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Minimaal beschik je over een universitair werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Geef in maximaal 1a4 pagina’s aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met diverse netwerkverbindingsmogelijkheden. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met I0T-netwerkinfrasctructuren. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met samenwerkingen tussen overheden en bedrijven (PPS-constructies). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met relevant beleid op het vlak van innovatie en industriële ICT van G4 organisaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met opdrachten van een 100.000 + gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met datacommunicatieinfrastructuur van Verkeer en Openbareruimte/Stedelijk beheer. Je hebt ook aantoonbare kennis van en ervaring met innovatie en industriële ICT van de gemeente Amsterdam. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met je en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Wensen:

 • Je bent 4 dagdelen per week beschikbaar Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het V-log. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Omgevingsbewust;
 • Resultaatgericht;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Analytisch vermogen;
 • Behulpzaamheid.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 14 augustus tot en met 20 augustus. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-07-21 07:38:03

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden