Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Programmamanager | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2018-2800
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
31-01-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
7 Jan 2019 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Beschrijving Opdrachtgever
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar op aan de samenleving. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge

Raad.
Beschrijving directie/afdeling
De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. 
Door de ICT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een ICT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan te bieden aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering.
A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatieberoepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden.

Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatie-inrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem C@sus (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal Dic@s (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignment vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. 

De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening. In totaal 12,3 fte. 
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Binnen het cassatieproces speelt het zoeken naar opinie, analogie, (internationale) rechtsontwikkelingen, etc. een belangrijke rol. Binnen de opdracht gaat het om de vraag op welke wijze en met welke ICT-hulpmiddelen dit proces optimaal ondersteund kan worden. Hierbij gaat het niet om volledig vanaf de basis opzetten van deze ICT-hulpmiddelen, maar om de
vraag hoe beschikbare (deel-)oplossingen op de juiste wijze gecombineerd kunnen worden met als doel het cassatieproces optimaal te ondersteunen. Dus om de vraag welke opensource of standaard ICT-oplossingen kunnen worden ingezet. Onderwerpen binnen de opdracht: het ontwikkelen van een juridische cliënte, zoekvraaginterpretatie, zoekvraagexpansie en zoekvraagranking. Maar ook ranking definities , thesauri, taxonomie, document ranking, etc. de grote hoeveelheid aan bronnen vraagt specifiek voor de Hoge Raad unieke combinaties van zoekmogelijkheden.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De functieprofielen uit het functiegebouw Rijk die van toepassing zijn op deze functie betreffen de functies:
• Project-/programmamanager of projectleider
• Coördinerend / Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij / zij een integraal advies kan opstellen gebaseerd op te inventariseren wensen en eisen vanuit de organisatie, aangevuld met specifieke kennis van het aandachtsgebied. Tevens op basis van een inventarisatie en analyse van bestaande bronsystemen.
Vervolgens wordt van de kandidaat verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Tevens wordt van de kandidaat verwacht de regie te kunnen voeren op de realisatie en (ICT-)implementatie. De inbreng van actuele, feitelijke kennis van de marktmogelijkheden op dit terrein is een vereiste. De kandidaat dient tevens te beschikken over ruime kennis van ICT-architectuur en ICT landschap om de realisatie en implementatie te kunnen leiden. De kandidaat bewijst daarnaast de haalbaarheid van de verbetervoorstellen door als meewerkend voorman een Proof of Concept te realiseren. Tevens dient kandidaat te beschikken over aantoonbare kennis en ervaring voor wat betreft de veiligheidsrisico’s (Security) verbonden aan het implementeren van de hulpmiddelen en adequate oplossingen hiervoor.
De resultaten van deze opdracht kunnen we omschrijven als een gedragen, integrale visie op de wijze hoe informatie t.b.v. de ondersteuning bij de primaire taak van de Hoge Raad kan worden aangeboden, een geïntegreerd plan van aanpak voor realisatie en implementatie en de daadwerkelijke implementatie van de tijdens het project af te spreken delen van het integrale plan.

 

Functie eisen

 • De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 24 uur per week voor de periode tot aan het einde van het project (KO)
 • De kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding in een beta-richting.(KO)
 • De aangeboden kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het interview een kopie van de diploma’s van laatst genoten opleiding.(KO)
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het toepassen van het ontsluiten van informatie binnen het juridisch / fiscaal domein(KO)
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar toegepaste ervaring met information retrieval / open source zoektechnologie (KO)
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met doorzoekbaar maken van content management en documentmanagementsystemen binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).(KO)
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met Thesaurus (ontwikkelen, opzetten, beheren, ontsluiten van informatie) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).(KO)
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met Taxonomie binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).(KO)
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met interpretatie van zoekresultaten en zoekvraag-ranking (inclusief document-ranking binnen thema / onderwerp-ranking) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).(KO)
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met zelfstandig realiseren en implementeren van de in het project te ontwikkelen hulpmiddelen binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).(KO)
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom hij/zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven). binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).(KO)
 • De aangeboden kandidaat heeft actuele kennis van en ervaring met de in de markt aangeboden bronsystemen voor juridische en fiscale informatie en met de toegepaste relevantie ranking-methoden die hierbinnen worden toegepast.(KO)
 • De aangeboden kandidaat woont binnen maximaal 1,5 uur reisafstand van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (Korte Voorhout 8 2511 EK Den Haag).(KO)
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opzetten van een juridische zoekmachine (KO)
 • Het project is een vervolg op een eerder project waarbij de zoekmachine is gebaseerd op de open-source omgeving Elastic Search. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met Elastic search open source software en Kibana beheer tooling(KO)
 • De Hoge Raad start eind januari met dit project. De kandidaat is beschikbaar rond deze periode:
 • Kandidaat heeft 7 jaar of langer aantoonbare technische kennis van opensource producten voor vraaginterpretatie, zoeken, ranking van aangeboden informatie (bronnen)
 • Kandidaat heeft 5 jaar of langer aantoonbare technische kennis van commercieel aangeboden producten (pakketten, externe databanken) voor vraaginterpretatie, zoeken, ranking van aangeboden informatie (bronnen)
 • Hoeveel jaar heeft kandidaat aantoonbare ervaring als Project-/programmamanager resp. consultant in de juridische sector.
 • Kandidaat heeft 6 jaar of langer aantoonbare kennis van en ervaring met de uitgevers(wereld) van juridische content. Wie brengt wat uit, functionele mogelijkheden van het aangebodene, inzage in tariefstelling uitgevers, etc.)
 • Kandidaat heeft 5 jaar of langer aantoonbare kennis van en ervaring met het toegankelijk maken (krijgen) van binnen de organisatie aanwezige en nieuw verworven kennis en ervaring (kennismanagement)
 • Kandidaat heeft 5 jaar of langer aantoonbare kennis van en ervaring met acteren binnen een organisatie van professionals (WO+ niveau medewerkers binnen de organisatie)
 • Kandidaat heeft 5 jaar of langer aantoonbare ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving
 • Kandidaat heeft 5 jaar of langer aantoonbare kennis en ervaring met het regisseren en uitvoeren van veranderingsprocessen.
 • Kandidaat heeft 5 jaar of langer aantoonbare ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van security-risico’s bij digitale informatievoorziening.

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s 

Geplande datum Interview Maandag 21-1-2019 t/m 25-1-2019

VOG Bij eventuele gunning levert de kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 2 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op screeningsprofiel 11 , 12 , 13 en 41 voor de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-06 11:05:37Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden