Programmamanager Mobiliteit | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
2891
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
09-01-2019 09:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Utrecht op zoek naar een Senior Programmamanager Mobiliteit voor gemiddeld 36 uur in de week. 

Werkzaamheden en taken:

 • Je zorgt voor ontwikkeling, innovatie en bijstelling van het mobiliteitsbeleid als uitvoering van het collegeprogramma en in aansluiting bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht;
 • Je adviseert het gemeentebestuur en de directie van Ruimte op strategisch niveau;
 • Je organiseert sturing op het uitvoeren van projecten en het realiseren van doelen die gericht zijn op de verbetering van infrastructuur, mobiliteitsgedrag en systeemsprong mobiliteit;
 • Je bent functioneel leidinggevende van de verschillende deelprogrammamanagers mobiliteit;
 • Je geeft samen met de deelprogrammamanagers en het management van oa de beleidsadviseurs verkeer vorm aan de organisatie van de opgave (ongeveer 100 mensen), waarbij je inhoud en bemensing (capaciteit) logisch verbindt;
 • Je maakt heldere keuzes voor prioritering en programmering binnen de opgave op basis van een integrale visie op mobiliteit en in relatie tot de andere opgaven in de stad. Dit doe je uiteraard in nauwe samenwerking met je opdrachtgever, de directeur Ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit;
 • Je bent verantwoordelijk voor rapportage, begroting en risicomanagement van het programma (binnen de gemeentelijke begrotingscyclus);
 • Je werkt aan een cultuurverandering die gericht is op opgave gericht werken en integrale advisering en legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie;
 • Je draagt de mobiliteitsvisie uit binnen en buiten de organisatie met als doel meer impact te realiseren.

Resultaten eind 2019:

 • De collegeambities zijn verwerkt in mobiliteitsbeleid dat als basis functioneert voor het uitvoeren van de mobiliteitsopgave;
 • Er is een integraal verhaal over de mobiliteitsopgave in Utrecht dat door het opgaveteam uitgevoerd en uitgedragen wordt;
 • Er is inhoudelijke samenhang en goede samenwerking tussen de verschillende deelprogramma’s mobiliteit;
 • Integrale mobiliteitsadvisering voor gebiedsontwikkeling is georganiseerd en geïmplementeerd.

Opdracht:
Utrecht heeft als snelst groeiende stad van Nederland een grote uitdaging op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. De bevolkingsgroei in de regio, de economische groei en de toenemende mobiliteit per inwoner zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van Utrecht in 2030 onder druk staat voor alle modaliteiten (fiets, OV en auto) en vóór die tijd al op belangrijke stedelijke routes. De Ruimtelijke Strategie Utrecht omarmt de groei van de stad en kiest voor binnenstedelijke verdichting en gezond stedelijk leven. Deze strategie vertaalt zich in het mobiliteitsbeleid, waarbij we met nieuwe en bewezen oplossingen de uitdaging aangaan. Het Utrechtse college van B&W geeft in haar coalitieakkoord voorrang aan openbaar vervoer, fiets en voetganger.

Voor deze omvangrijke en complexe opgave zoeken wij een verbindende en inspirerende senior programmamanager mobiliteit. De programmamanager mobiliteit werkt in opdracht van de directeur Ruimtelijke Kwaliteit en mobiliteit en heeft als belangrijkste taak om de organisatie van de mobiliteitsopgave goed werkend te krijgen. Dit doet hij in samenhang met andere gebiedsgerichte en thematische opgave, waaronder ‘energietransitie’, ‘gezond leefklimaat’ en ‘woningmarkt in balans’.

We vragen aan de programmamanager mobiliteit om samen met zijn opgaveteam te komen tot een integrale visie op mobiliteit, meer verbinding, samenhang en samenwerking tussen de verschillende deelprogramma’s en te sturen op integrale mobiliteitsadvisering voor de verschillende gebiedsontwikkelingen in Utrecht.

Functie eisen

 • Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op 21 en 28 januari 2019 (KO);
 • Je bent beschikbaar vanaf 1 februari aanstaande (KO);
 • Je hebt een afgeronde HBO of academische opleiding (KO);
 • Meer dan 10 jaar ervaring heeft in mobiliteitsvraagstukken op strategisch niveau (KO);
 • Meer dan 10 jaar ervaring heeft in het aansturen en coachen van >80 medewerkers op HBO en WO niveau in een verandering van opgave en organisatie: stimuleren, aanspreken, feedback geven (KO);
 • Meer dan 10 jaar ervaring heeft in het adviseren van directie en politiek bestuur binnen de gemeente, provincie of rijksoverheid (KO);
 • Je hebt aantoonbare netwerk en kennis van het domein mobiliteit heeft en dit kan verbinden met ‘duurzame gezonde mobiliteit’ als resultaat (is een pré;
 • Meer dan 10 jaar ervaring heeft en ruime kennis van/met programmamanagement, monitoring en financieel management op vergelijkbare schaalgrootte (KO).

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 3 pagina’s.

 De gemeente Utrecht wenst graag twee relevante referenties te ontvangen van de kandidaat, die zijn gaan na bellen. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-24 09:56:02

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden