Project Manager ICT | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0724
Startdatum:
15-07-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
27 Jun 2019 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Project Manager ICT voor 24 uur per week. 

Functieomschrijving:
De Projectmanager draagt zorg voor de optimale inrichting, sturing, realisatie, verantwoording en evaluatie van complexe en vooral omvangrijke multidisciplinaire railinfra gerelateerde ICT projecten. Deze projecten hebben veelal een gemeente breed karakter met regionale belangen (maatschappelijk, politiek, economisch).

De Projectmanager definieert de strategische kaders van het project, onderkent en benoemd de risico’s en kansen,  de in- en externe stakeholders en draagt zorg voor het noodzakelijk omgevingsmanagement en de integrale afstemming. De Projectmanager voert in dit kader regie op het integrale proces van voorbereiding, planning, realisatie, verantwoording, acceptatie door gebruikers en beheerders en oplevering/evaluatie van ICT-gerelateerde projecten.

Op basis van de geformuleerde strategische kaders richt de  Projectmanager   de noodzakelijke projectorganisatie in en stuurt het projectcluster als geheel -, en het IPM team aan.
De Projectmanager is voor de projectopdrachtgever en alle andere in- en externe stakeholders het boegbeeld/eerste aanspreekpunt van het ICT projectcluster en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de inzet van de middelen en de behaalde resultaten.

Werkzaamheden:
1. Definiëring en borging projectorganisatie:

 • Ondersteuning van de opdrachtgever bij het formuleren van de projectopdracht;
 • Beoordeling van projectaanvragen op haalbaarheid;
 • Opstellen van projectplan, inclusief een gedetailleerde begroting, planning en risicodossier;
 • Analyseert vraagstelling/projectopdracht en definieert de strategische visie/richting;
 • Voert overleg met alle betrokken in- en externe stakeholders creëert en beheert maatschappelijk en politiek draagvlak;
 • Benoemt/signaleert risico’s en kansen;
 • Definieert de projectorganisatie en draagt zorg voor de kwalitatieve inrichting hiervan;
 • Borgt de bedrijfsvoering en risicomanagement binnen de projectorganisatie vanuit zijn integrale verantwoordelijkheid voor de inzet van de middelen en de te behalen doelen/resultaten. 

2. Strategische advisering en beleidsinbreng:

 • Adviseert opdrachtgever en betrokken stakeholders m.b.t. alle strategische aspecten en risico’s;
 • Adviseert richting bestuur en management over draagvlak en haalbaarheid. 

3. Management en leiding projectorganisatie:

 • Geeft integraal leiding aan het projectcluster en het IPM-team
 • Creëert, bewaakt en optimaliseert de noodzakelijke processen en organisatorische randvoorwaarden;
 • Stuurt projectleiders en projectmedewerkers aan;
 • Draagt zorg voor een optimale bedrijfsvoering, cultuur en verantwoordingsstructuur binnen de projectorganisatie;
 • Draagt zorg voor de totstandkoming van (periodieke)managementrapportages (voortgang, resultaten en evaluatie);
 • Coacht en stimuleert medewerkers en levert een bijdrage aan de uitvoering van het HRM-beleid van de afdeling Projecten.

4. Omgevings- en relatiemanagement: 

 • Fungeert als boegbeeld en eerste aanspreekpunt voor de projectorganisatie;
 • Draagt zorg voor en bewaakt politiek en maatschappelijk draagvlak van het project;
 • Draagt zorg voor en bewaakt de omgevingsvariabelen van het project;
 • Draagt zorg voor en bewaakt de informatievoorziening, communicatie en voorlichting richting de omgeving van het project;
 • Ontwikkelt en beheert het noodzakelijk netwerk met alle in- en externe stakeholders.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
Het is de ambitie van de dienst Metro en Tram (MET) om dé organisatie te zijn voor het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Je wordt werkzaam voor het Projectencentrum van Metro en Tram. Binnen het Projectencentrum wordt vorm, inhoud en leiding gegeven aan een groot aantal interessante projecten m.b.t. de (rial)infrastructuur voor metro en tram in de regio van de gemeente Amsterdam. Dit betreft zowel uitbreidings-, vervangings- als vernieuwingsprojecten aan de bestaande (rail)infrastructuur van metro en tram. Het Projectencentrum werkt met projectclusters die aangestuurd worden door IPM (integraal projectmanagement) Teams. Het Projectencentrum is nog volop in ontwikkeling. Dit vraagt iets van onze kandidaat. Vind je het leuk om  mee te bouwen aan de regio rail organisatie dan ben jij onze nieuwe Projectmanager.  

Voorbeelden van projecten die op dit moment binnen de projectenportefeuille van de afdeling Projecten vallen zijn:

 • Realisatie Uithoornlijn;
 • Ombouw Amstelveenlijn;
 • Renovatie Oostlijn;
 • Metrostation Sixhaven;
 • IJ-tram;
 • Renovatie metrostation RAI;
 • Zuidasdok;
 • Centraal Beheer Installaties;
 • Stationssystemen | Camera Toezicht Systemen;
 • OV chipkaart mid-life upgrade.

Het betreft hier altijd projecten in de openbare ruimte van een grootstedelijk gebied met regionale uitstraling en regionale samenwerkingsverbanden (w.o. Vervoersregio Amsterdam), waarbij veel stakeholders betrokken zijn en veel belangen en belangentegenstellingen eigenlijk altijd aan de orde zijn. Deze belangentegenstellingen liggen zowel op het politieke, economische als op maatschappelijke vlak.
Betreffende projecten hebben daarbij ook altijd een groot financieel afbreukrisico gezien de lange looptijd, de omvang, de complexiteit en het multidisciplinaire karakter van de projecten. De projectbudgetten lopen uiteen van enkele miljoenen euro’s tot vele honderden miljoenen.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je bent in het bezit van een erkende HBO/WO ICT opleiding (bijvoorbeeld Engineering Technology (ET), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Technische Bedrijfskunde of gelijkwaardig). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Geef in maximaal  2 pagina’s aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd;
 • Je hebt 3 tot 7 jaar ervaring met de bestuurlijke/ politieke aspecten van infrastructurele projecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt 7 tot 10 jaar ervaring met ICT systemen binnen railinfra. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Analytisch vermogen;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-06-19 07:51:33

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden