Projectleider Bedrijfs- en informatie architectuur | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0122
Startdatum:
26-02-2019
Verwachte einddatum:
31-03-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
13 Feb 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor de de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar een Projectleider Bedrijfs- en informatie architectuur Omgevingswet voor 32 uur in de week. De duur van het project kan totaal 36 maanden worden. 

Doel van de opdracht:
De projectleider Bedrijfs- en informatie architectuur (BIA) is de schakel tussen het team van architecten binnen de programma organisatie bij VNG en andere deelprojecten binnen DSO. Daarnaast zorgt de projectleider BIA ervoor dat de afstemming van de bedrijfs- en informatiearchitectuur met de relevante omgeving (gemeenten, aanpalende projecten binnen/buiten VNG, …) plaatsvindt.

Dit vergt zowel de competenties van een projectleider als voldoende kennis van en ervaring met bedrijfs- en informatiearchitectuur om in gesprek te kunnen met gemeenten voor de functionele vraag en met het DSO en andere programma’s voor afstemming in deliverables.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
De projectleider Bedrijfs- en Informatiearchitectuur (BIA) is verantwoordelijk voor:

 • Coördineren van de activiteiten in het team Bedrijfs- en Informatiearchitectuur die nodig is om de resultaten en deliverables van de projectkaart (en actualiseringen) BIA uit het Jaarplan DSO CG 2019 (en verder) te realiseren;
 • Organiseren van en afstemmen met een groep gemeenten en het vertalen van behoeften bij deze gemeenten (samen met input andere programma’s) in een functionele vraag voor de BIA;
 • Verbinden met de andere sporen in het programma Omgevingswet bij de VNG (Anders werken, Lobby en wet- en regelgeving) vanuit het oogpunt van architectuur en gedacht vanuit een nieuwe wet en werkwijze bij gemeenten;
 • Geven –in samenwerking met de coördinerend architect omgevingswet- van verdere invulling aan de deliverables en incrementen, zodat deze aansluiten op de behoeften bij gemeenten. Dit gebeurt op kwartaalbasis;
 • Samenwerken met projectleider en adviseur t.a.v. collectiviteiten;
 • Samenwerken met leveranciersmanagement t.a.v. nieuwe standaarden t.a.v. software;
 • Verbinding opbouwen en/of bestendigen met Architectuur en Standaarden, GEMMA en Common Ground;
 • Coördineren van de activiteiten van het team BIA en de activiteiten en deliverables m.b.t. architectuur in de omgeving van DSO-CG (o.a. DSO interbestuurlijk, DSOLandelijke voorziening, Informatiehuizen, Invoeringsprogramma) die nodig zijn om de resultaten en deliverables van de projectkaart BIA (en actualiseringen) uit het Jaarplan DSO-CG 2019 te realiseren.  

Verder is de projectleider BIA verantwoordelijk voor gangbare PL-activiteiten:

 • Coördineren van het project in haar brede omgeving (binnen en buiten de VNG);
 • Organiseren van projectoverleg en afstemming met andere projecten;
 • Bepalen (i.s.m. een groep gemeenten) van de behoefte, vertalen naar een functionele vraag en sturen op de tijdige oplevering van de deliverables die hierin voorzien;
 • Aansturen projectteam;
 • Beheren/bewaken van de voortgang, het budget en het bewaken van de uren – in samenspraak met de overkoepelend projectleider DSO CG;
 • Rapporteren aan de projectleider DSO-CG.

Over VNG Realisatie:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over de Omgevingswet Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. visie- en planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening, DSO-LV).

Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. In dit VNG-programma is Informatievoorziening één van de aspectgebieden die worden ondersteund. Omgevingswet en DSO-LV zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten, onder aansturing van de programmamanager van het VNG-programma Invoering. Dit is het programma DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet – Collectief Gemeenten). In DSO-CG worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt. De resultaten van DSO-CG worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar op 19 februari aanstaande voor de intakegesprekken tussen 14.00 – 17.30 uur;
 • Je bent beschikbaar vanaf eind februari voor 32 uur in de week;
 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar in afgelopen 8 jaar aantoonbare ervaring met het realiseren van innovatie van dienstverlening, advies over procesverbetering;
 • Je hebt ervaring op juridisch vlak in het fysiek domein, bijvoorbeeld vergunningsprocedures;
 • Je bent een senior gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;
 • Je bent (aantoonbaar) verantwoordelijk geweest voor aansturing van een groep mensen in een ICT verandertraject;
 • Je geeft aan in een geschreven motivatie waarom je in aanmerking wilt komen en geschikt bent voor de functie.

Wensen:

 • Je hebt minimaal 3 jaar in de afgelopen 8 jaar project- en programmamanagementervaring binnen de overheid;
 • Je hebt minimaal 5 jaar in de afgelopen 8 jaar ervaring als adviseur van digitale en fysieke dienstverlening binnen een gemeentelijke context;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met conceptontwikkeling en dienstverlening onder de Omgevingswet:
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen het gemeentelijk domein binnen de omgevingswet zoals bouwen, vergunningen, milieu e.d.;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken binnen een gemeentelijke overheidsorganisatie;
 • Je bent (aantoonbaar)verantwoordelijk geweest voor het in beeld brengen van effecten van een ICT verandertraject;
 • Je bent in staat om op een overtuigende wijze nieuwe en innovatieve dienstverlening te implementeren.

Houdingaspecten:

 • Enthousiasmerend;
 • Creatief;
 • Innovatief;
 • Verbinden;
 • Initiatiefrijk;
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerking;
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk).

Aanvullende informatie

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-31 14:33:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden