Projectleider | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0129
Startdatum:
01-04-2020
Verwachte einddatum:
31-03-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
11 Mar 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor Inspectie Leefomgeving en Trasport (ILT) op zoek naar een Projectleider op basis van 36 uur per week. 

De rol:
We zoeken een generalist (met een bedrijfskundige achtergrond) met ervaring in het vertalen tussen secundaire proces-, ICT- en organisatiebehoeften. 

Hij of zij heeft affiniteit met de volgende 4 aandachtsgebieden:

 • Project management (organisatie en omgevingsanalyse, planning, implementatie en voortgangsbewaking);
 • Organisatieverandering;
 • Ontwerp en implementatie van nieuwe ICT-beheerprocessen;
 • Operationeel ICT-management.

Werkervaring bij/met de overheid en in de telecomsector en met een van bovenstaande gebieden is een pré. 

In deze functie zorg je dat je in korte tijd overzicht krijgt over de huidige processen en operationele inbedding van de rollen van de Trusted Service Provider. Je implementeert de resterende onderdelen van het bestaande transitieplan en zorgt voor verdere inbedding van de Trusted Service Provider en bij behorende taken binnen de ILT organisatie. Je bent inhoudelijk gesprekspartner voor de ketenpartners. Je geeft concreet advies vanuit operationeel management (beheertaken). Je weet de ketenpartners mee te krijgen bij wijzigingen in de beheertaken. Je hebt zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden. Je bent een verbinder en weet compromissen te sluiten als dat nodig is. 

Kenmerkende werkzaamheden van de functie zijn onder meer:

 • Het toezicht houden op de externe marktpartij die namens IenW conform de eisen van PKIoverheid certificaten uitgeven;
 • Het voldoen aan alle (wettelijke) vereisten (o.a. normenkaders zoals ETSI/NE-normen, NetSeC, eIDAS, PKIoverheid-eisen, AVG, Archiefwet) zodat periodiek hercertificering kan plaatsvinden;
 • Periodiek overleg met de ketenpartners voor bespreking van de wijzigingen in normenkaders;
 • Advies opstellen voor de ontvangen wijzigingen en overleg voeren met de ketenpartners over de impact van de wijziging op de bedrijfsvoering en het bijhouden van een risicodossier (inclusief mitigerende maatregelen);
 • Het (laten) goedkeuren en onderhouden van de condities waaronder certificaten mogen worden uitgegeven zoals vastgelegd in het Certification Practice Statement (CPS);
 • Actualiseren van de documentatie zoals de Richtlijn melding incidenten en calamiteiten, de Risicoanalyse, het Leveranciersmanagement, het Termination Plan, etc.

Een van de taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) richt zich op de taxibranche. Alle taxi’s moeten zijn voorzien van een Boordcomputer Taxi (BCT). De BCT registreert de ritgegevens en de arbeids- en rusttijden van de chauffeur. Zowel de BCT als de bijbehorende kaarten zijn voorzien van een chip waarmee de geregistreerde gegevens worden voorzien van een elektronische handtekening. Voor de elektronische handtekening wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘Public Key Infrastructure Overheid’ (PKIoverheid). PKIoverheid is een stelsel van voorwaarden voor het uitgeven van certificaten. PKI-overheid geeft zelf geen eindgebruikerscertificaten uit, maar stelt voorwaarden voor de uitgifte van certificaten aan zogenaamde Trust Service Providers (TSP’s).

Om als ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) certificaten te mogen uitgeven is een zogenaamde Trust Service Provider (TSP) ingericht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De uitgifte geschiedt door de ILT namens IenW en onder naamgeving van IenW. Het uitgeven van de BCT-kaarten is door de ILT uitbesteedt aan een extern marktpartij.

Het toezicht op de externe marktpartij en haar onderaannemers vindt plaats door de aangewezen Trust Service Provider BCT (TSP). Binnen de functie TSP wordt onderscheid gemaakt tussen de formele TSP-manager en de operationele TSP-manager. Het toezicht is gericht op de borging van de betrouwbaarheid van de PKI binnen IenW en ILT.

Periodiek wordt de werkwijze van de TSP-managers getoetst door toezichthouders (o.a. Agentschap Telecom). Tevens wordt zowel het TSP- management als externe marktpartij jaarlijks geaudit door een Certificerende Instantie om de certificering te behouden c.q. een hercertificaat te verkrijgen. Hierbij wordt nagegaan of de kwaliteit en de beveiligingsmaatregelen van de ingerichte organisatie voldoen aan de gestelde eisen. Indien additionele beveiligingsmaatregelen worden aanbevolen, dan zal de operationele TSP-manager acties ondernemen. 

Contacten:

 • Met (inter)departementale organisaties op het gebied van PKIoverheid (Agentschap Telecom en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Logius)) voor afstemming over nieuwe wet en regelgeving en de controle daarop);
 • Directe samenwerkrelatie met externe marktpartijen en de ketenpartners (productie en distributie van de BCT-kaarten aan de aanvragers;
 • Met andere Rijks TSP’s en medewerkers binnen de ILT;
 • Met de Leveranciersmanager voor het wijzigen van bestaande contracten c.q. het afsluiten van nieuwe contracten voor de uitvoering van de TSP-functie.

functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • HBO/WO werk en denkniveau;
 • Bedrijfskunde; of technische studie mét relevante werkervaring in een complex bestuurlijk non-profit omgeving met 2.000 medewerkers (minimaal (5 jaar);
 • Opleiding/certificaat: Prince 2;
 • Met projecten in het ICT-vakgebied in de rol van adviseur en / of projectleider (10 jaar);
 • Kennis en ervaring op het gebied van eIdas regelgeving, PKIoverheid, QSCD-normen en ETSI/ NE-normen op het gebied van overheidscertificaten (1 jaar);
 • Aantoonbare ervaring met IT en telecommunicatiediensten in een technisch commerciële rol in het commerciële en non-profit domein.

Wensen:

 • Kennis van de binnen de overheid geldende standaarden als PKI-O en eIdas;
 • Maatschappelijk betrokken. 

Competenties:

Soft skills:

 • Communicatieve teamspeler: werkt uitstekend samen met collega’s van diverse hiërarchische niveaus binnen en buiten de ILT;
 • Verbinder: weten de organisatieonderdelen met elkaar te verbinden en is een staat om een compromissen te sluiten;
 • Empathisch en kan goed luisteren;
 • Vaardigheid in het voeren van overleg met verschillende partijen, waarbij een diversiteit aan politieke, economische en commerciële belangen een belangrijke rol spelen;

Hard skills:

 • Kennis van projectmatig (PRINCE2) werken binnen IT-en telecommunicatiediensten;
 • Resultaatgericht, is volhardend in het bereiken van het eindresultaat zonder daarbij de belangen van de stakeholders over het hoofd te zien;
 • Kan goed plannen en organiseren, en weet daarbij werkzaamheden te prioriteren.

Aanvullende informatie

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-02-26 11:30:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden