Projectleider | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0241
Startdatum:
18-05-2020
Verwachte einddatum:
18-05-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
29 Apr 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functieomschrijving

Quest4 is voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Justis) op zoek naar een Projectleider voor 36 uur in de week in Den Haag.

Beschrijving Opdrachtgever
De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.

Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook het toezicht op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij Justis werken circa 350 mensen.

Beschrijving directie/afdeling
De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 28 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Dienst Justis zoekt op dit moment een Projectleider. Vanuit een regierol wordt het migratieproject Acceptatie&Productie omgeving begeleid en wordt gestart met vernieuwing/updaten afdeling Track. Het portfolio 2020 is een uitdagende lijst met diverse uiteenlopende projecten die daarnaast opgepakt gaan worden. De genoemde project(en) lopen door tot in 2021 en wellicht verder.

Aanleiding Het uitvoeren van het portfolio vraagt meer projectleiders capaciteit die nu niet voorhanden.

Doel Als Projectleider zorg je voor een optimale afstemming van vraag en aanbod en adviseer je het DT/MT en de afdelingshoofden bij de uitvoering van het portfolio met als doel een optimale inzet van geld en middelen.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Verantwoordelijkheden van de Projectleider: Je analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologische, bedrijfsvoering) en vertaalt deze naar een APDRA (Project Brief) met een Business Case onderbouwing. Door een juist uitgevoerd stakeholder management proces tijdens deze opstart stel jij een PID op. Keuze uit welke oplossingsrichtingen is hierin een onderdeel. Je stuurt de software leverancier rechtstreeks aan en bent ook op de vloer van de leverancier (meestal Gouda) om de lijnen kort te houden. Verandermanagement, het inrichten van processen en richting geven aan oplossingen is een onderdeel van de functie. Van belang is dan ook dat je de zaken op een positieve manier benaderd om van daaruit te komen tot een oplossing. Ook het kritisch bezien van de huidige werkwijze aan Justis zijde is hiervan een onderdeel.

Binnen Justis is de informatievoorziening sterk in ontwikkeling. Nu het digitaal aanvragen project zijn afronding nadert en ook digitaal afgeven ver gevorderd is wordt de focus gelegd op verbetering en vernieuwing van de veelal interne legacy processen.

Als Projectleider rapporteer je rechtstreeks aan de Operationeel Manager IV Ontwikkeling. Je werkt in de afdeling IV verder samen met het Team Beheer bestaande uit een operationeel manager beheer, service level managers, een changemanager en functioneel beheerders. Het Team Ontwikkeling bestaat uit informatieanalisten, data scientists, profielontwikkelaar, test coördinatie, projectleiders en algemene ondersteuning. Je voert regie over de ontwikkeling van software, Justis bouwt zelf geen software en voert regie.

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
 • Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in.
 • z.s.m. na gunning beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode van twee jaar na aanvang cq. duur van het project.
 • Afgeronde relevante opleiding HBO/WO in relatie tot de gevraagde functie. Bijv. Informatica, Bedrijfseconomie, Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde.
 • Overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van de diploma’s
 • Gedurende de afgelopen minimaal 3 jaar ervaring als Projectleider of Projectmanager opgedaan. Dit blijkt uit het CV.
 • Heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met minstens een van de volgende drie punten: het opstellen en uitvoeren van PID’s of Projectplanningen of Product Based Planningen.
  Dit blijkt uit het CV
 • Heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met:
  a. het aansturen van uitbesteed werk (dus werken in een regie organisatie), en,
  b. het bijbehorende stakeholder management
  Dit blijkt uit het CV
 • Een persoonlijke motivatie van de kandidaat waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).
 • PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner afgerond.
 • MSP Foundation afgerond.

Wensen:

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over brede kennis van Informatievoorziening en ontwikkelingen op dat gebied.
  – Bijv. inrichting ontwikkelprocessen met SCRUM of Agile. OF
  – Maar ook nieuwe technologieën die dit ondersteunen zoals JIRA/Confluence of TOPDesk. OF
  – Heeft gewerkt in een “lowcode” of “no-code” omgeving. (Geef aan hoeveel jaar)
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat heeft gewerkt als projectleider (of soortgelijke functie zoals bijv. projectmanager).
 • Kandidaat heeft bij meerdere opdrachten de functie van projectleider (of soortgelijke functie) uitgevoerd. (Geef aan hoeveel opdrachten)
 • Kandidaat heeft bij meerdere opdrachten in een regie-organisatie gewerkt. (Geef aan hoeveel opdrachten)

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-04-22 12:13:49

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden