Projectleider | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0242
Startdatum:
18-05-2020
Verwachte einddatum:
18-11-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
29 Apr 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Projectleider voor 32-36 uur per week. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
De projectleider zal de gehele bovengenoemde toestemmingsprocedure voor het verlenen van toestemming voor verblijf in een aangewezen terroristisch strijdgebied moeten opzetten en de ontwikkeling daarvan door de beoogd beheerder moeten begeleiden.

Dit is een omvangrijk traject, waarbij veel overleg en afstemming zal moeten plaatsvinden met stakeholders, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemene Inlichtingen-en veiligheidsdienst (AIVD), Immigratie-en naturalisatiedienst (IND), Koninklijke Marechaussee en Justitiële Informatiedienst (JUSTID), maar ook met partijen buiten de overheid.

De werkzaamheden omvatten het inventariseren van alle belanghebbenden (stakeholders), en het inventariseren van de belangen van deze diverse partijen; het opstellen van de voorwaarden voor toestemming; het maken van afspraken met belanghebbenden rondom het al dan niet verstrekken van toestemming; en het inrichten van een spoedprocedure.

Naast het schrijven, afstemmen en inzichtelijk maken van diverse vraagstukken die de nieuwe wet met zich meebrengt, zal dit alles verwerkt moeten worden in een advies (gebruikersvoorwaarden), wat zal moeten leiden tot een website waarop mensen om toestemming kunnen vragen om te reizen naar een aangewezen gebied. De website zal door de projectleider gezamenlijk met een (externe) organisatie gemaakt dienen te worden. De (externe) organisatie zal door de projectleider samen met de opdrachtgever geselecteerd worden.

Naast de website zal een publiciteitscampagne ontwikkeld moeten worden om bekendheid aan de wet te geven. Dat zal de projectleider in samenspraak met de afdeling communicatie en mogelijk externe partijen moeten opzetten.

Beschrijving directie/afdeling:
De opdracht wordt verstrekt door het Programma Versterken CT Keten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het Programma Versterken CT keten voert taken uit die voortkomen uit de maatschappelijk opgave Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden. Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met nationale en internationale CT-partners, en andere programma’s en kernonderdelen van de NCTV.

Het programma kent de volgende doelstellingen:

 • Het versterken van de samenwerking en verbinden van nationale en internationale partners in de integrale aanpak van extremisme en terrorisme;
 • Het bewaken van de integraliteit van de aanpak en het bevorderen van resultaten in de aanpak van terrorisme, o.a. door de (effectiviteit) van de uitvoering van de benodigde maatregelen te volgen en waar nodig deze te versterken of nieuw instrumentarium te ontwikkelen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De Minister van Justitie en Veiligheid draagt zorg voor een procedure die betrokkenen in staat stelt om toestemming te verkrijgen om, indien zij daar een zwaarwegend belang bij hebben, in een aangewezen gebied te verblijven. Voorzien is om deze toestemmingsprocedure zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen, onder meer door een volledige digitale wijze van aanvragen van toestemming. Voor dit doel dient een bijbehorend systeem en een website te worden ingericht, waarop het verzoek om toestemming kan worden ingediend, met daarbij een toelichting op de redenen voor het verzoek eventuele onderbouwing met bijgevoegde (geüploade) documenten. Het hele proces van aanvraag tot toestemming via een website moet nog ingericht worden. Dit geldt voor de uitvoeringsprotocollen. Voor het bouwen van de website zal een andere (externe) partij worden aangenomen.

Het wetsvoorstel Strafbaarheidstelling Terroristisch gebied ligt op dit moment in de Eerste Kamer, maar met de inrichting van het proces moet al begonnen worden. Als een terroristisch gebied aangewezen wordt, moet het proces klaar zijn voor gebruik.

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • In week 19 vinden de intake gesprekken plaats;
 • Geheimhoudingsverklaring; Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • VOG; Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32-36 uur per week voor de periode van circa 6 maanden;
 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding;
 • Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van de diploma’s;
 • Aantoonbare ervaring binnen Rijksoverheid en / of uitvoeringsorganisaties. Dit dient duidelijk in het CV omschreven te zijn;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met in- en oprichten van samenwerkingsverbanden met meerdere overheidspartners. Dit dient duidelijk in het CV omschreven te zijn;
 • Ten minste 5 jaar ervaring met het uitvoeren van een stakeholdersanalyse binnen de veiligheidssector. Dit dient duidelijk in het CV omschreven te zijn;
 • Minimaal 7 jaar gewerkt als projectleider binnen projecten of programma’s. Dit dient duidelijk in het CV omschreven te zijn;
 • Ruime werk ervaring met het (laten) ontwikkelen van systemen gericht en het opstellen van gebruikerswensen, blijkend uit eerdere projecten. Dit dient duidelijk in het CV omschreven te zijn;
 • Minimaal 7 jaar ervaring met procesmanagement (inrichting, beschrijving en evaluatie). Dit dient duidelijk in het CV omschreven te zijn;
 • Je hebt werkervaring met het onderwerp contraterrorisme blijkend uit minimaal 2 projecten op het onderwerp contraterrorisme. Dit dient duidelijk in het CV omschreven te zijn;
 • Je hebt een persoonlijke motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:

 • Ervaring bij Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemene Inlichtingen-en veiligheidsdienst (AErvaring bij Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemene Inlichtingen-en veiligheidsdienst (AIVD), Immigratie-en naturalisatiedienst (IND), Koninklijke Marechaussee en Justitiële Informatiedienst (JUSTID). Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je bent beschikbaar binnen 4 weken. Zo niet geef aan binnen welk termijn je beschikbaar bent;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving;
 • Je hebt afgelopen jaar een A en/of B screening positief doorlopen of heeft het afgelopen jaar in een vertrouwensfunctie gewerkt (A of B screening);
 • Ervaring met AVG gerelateerde vraagstukken;
 • Ervaring met publiciteitscampagnes of andere relevante communicatiewerkzaamheden.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-04-22 13:34:43

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden