Projectleider | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0262
Startdatum:
01-06-2020
Verwachte einddatum:
31-12-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14 May 2020 8:30 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een Projectleider Data Governance op basis van 36 uur per week. 

Afdeling & team:
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf.

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf is de afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM) verantwoordelijk voor:

 • Het bepalen en vaststellen van het informatiebeleid/ informatiestrategie;
 • Het adviseren en begeleiden bij het vaststellen van de processen;
 • Het ontwikkelen van de enterprise-architectuur;
 • Het uitvoeren van het functioneel beheer van alle informatiesystemen die binnen het RVB worden toegepast;
 • Het inrichten van het kwaliteitsmanagement RVB;
 • Verantwoordelijk voor de integrale beveiliging;
 • Het ophalen, bewerken en leveren van kaders voor het RVB. Hoe zien ze er uit, hoe goed zijn ze omschreven en hoe uitvoerbaar zijn ze?;
 • Het adviseren over de juiste managementinformatie om te sturen en te verantwoorden, in nauwe samenspraak met de andere directies.

Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers. Hiervoor verzorgt de afdeling PIM de ontwikkeling van informatiebeleid in brede zin.

Het werk van de afdeling PIM speelt zich af aan de vraagzijde van de informatiebehoefte. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling ICT van de directie Financiën en Bestuursadvisering, waar de aanbodzijde van informatievoorzieningen wordt geborgd, al dan niet door regievoering op ICT-dienstverleners. Tot slot zorgt de afdeling voor inhoudelijke verantwoording en vertegenwoordiging naar het kerndepartement.

Project:
Het RVB wordt meer en meer een data gedreven bedrijf. Daarom is er binnen het RVB behoefte aan een goed ingerichte Data-Governance. Een onderdeel hiervan is het professionaliseren van de managementinformatie, deze heeft betrekking op verschillende informatie domeinen namelijk financiële en transactiegegevens (vanuit domein Bedrijfsadministratie waaronder Oracle EBS), vastgoed en geografische informatie. We noemen dit Business Intelligence en Location Intelligence (BILI).

Afgelopen jaar is er vanuit de organisatie een MS SQL-database opgezet om (interim) invulling te geven aan managementinformatie op het gebied van de (financiële) ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Vanuit het eerdergenoemde programma HARP komen geharmoniseerde applicaties beschikbaar.

Vanuit programma HARP is echter geen project gestart om gestructureerd invulling te geven aan datamanagement en managementinformatie.

Om bovenstaande zaken op een juiste manier voor te bereiden, te analyseren en in te richten (zowel qua proces als geautomatiseerde ondersteuning) zijn we op zoek naar een projectleider Datamanagement.

Opdrachtgever:
Organisatie & directie Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoedgebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DGOBR rijksbreed geleverd worden aan de rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoedprocessen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoeddomein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:

 • Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB);
 • Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD);
 • Voormalig Defensie Vastgoed (DVD);
 • Voormalige directie Rijksvastgoed. (dRV).

Het RVB harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen in het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met 4 proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur is ingericht.

Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP) beschikt het RVB over 1 integrale bedrijfsprocesstructuur die ondersteund wordt door 1 integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Directie:
De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt over een diploma op academisch niveau; 
 • Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode;
 • Je beschikt over kennis van Prince2 en MSP; 
 • Je hebt werkervaring op het gebied van projectmanagement in vergelijkbare organisaties;
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt. 

Wensen:

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement en programmamanagement;
 • Ervaring met het verbeteren van datakwaliteit bij de overheid of bij een andere organisatie. Geef aan bij welke organisatie dit is;
 • Ruim ervaring met projectmanagement. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met het Rijksvastgoedbedrijf.

Competenties en vaardigheden:

 • Overwicht;
 • Omgevingsbewust;
 • Stressbestendig;
 • Sociaalvaardig;
 • Organisatiesensitiviteit.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-05-12 11:01:47

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden