Projectleider | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0060
Startdatum:
17-02-2020
Verwachte einddatum:
30-07-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
5 Feb 2020 11:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Wij zijn voor Logius op zoek naar een Projectleider op basis van 36 uur per week. 

Je geeft samen met de changemanager het veranderproces vorm en biedt daarbij maximale ondersteuning in de rol van secretaris. Dit betreft zowel het doorvoeren van wijzigingen aan het afsprakenstelsel als het veranderen van de werkwijze naar meer Agile bij het tot stand komen van de implementatie van deze wijzigingen. 

Je bent de secretaris voor het Operationeel Beraad. Het Operationeel Beraad is onderdeel van de besturing van het afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten. Het Operationeel Beraad heeft tot taak het Tactisch Beraad te adviseren over de wijzigingen en releases.

Daarnaast ben je de secretaris of voorzitter van diverse werkgroepen zoals:

 • De werkgroep ETD refinement waarbij architecten tot een advies komen om bepaalde implementatie-issues op te lossen;
 • Architectuuroverleg Logius om uitdagingen en oplossingen te bespreken om de samenhang van de diverse Logius voorzieningen en stelsels te borgen. 

Logius zoekt een persoon die breed kan ondersteunen; zowel in bestuurlijke context als ook inhoudelijk. Je moet in hoge mate zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken. Kennis van identitymanagement en  verandermanagement is gewenst. Je werkt samen met collega’s van eHerkenning, private deelnemers binnen het afsprakenstelsel en andere teams binnen Logius Toegangsdiensten.

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor:

 • Opzetten van overleggen, zowel logistiek als inhoudelijk;
 • Agendavoorbereiding en verslaglegging;
 • Opzetten en op orde houden van het projectdossier;
 • Voorbereiden van voorstellen aan het Tactisch beraad of andere gremia;
 • Verwerken van aanpassingen in het afsprakenstelsel en zorgdragen voor publicatie.

Het team stelsels (eHerkenning/Idensys PKI Overheid) is onderdeel van het team stelsels en standaarden. Het afsprakenstelsel eHerkenning wordt gebruikt om consumenten of medewerkers van organisaties veilig in te laten loggen bij een online dienst. Zie het als een slagboom waar wordt gecontroleerd of iemand daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is en eventueel of iemand daadwerkelijk mag doen wat hij wil doen. Logius beheert het Afsprakenstelsel waarin beschreven staat aan welke eisen eHerkenning voldoet en waar je als deelnemer aan moet voldoen om toe te kunnen treden. De daadwerkelijke dienstverlening gebeurt door de private ondernemingen. Het is een publiekprivate samenwerking onder regie van een governance. De komst van de wet Digitale Overheid heeft gevolgen voor het stelsel en de publiek private samenwerking. De rolverdeling tussen overheid en markt in het beheer van eHerkenning/Idensys verschuift waarbij de markt steeds meer op eigen benen moet staan. De komende periode staat in het teken van die verandering. Om deze verandering te implementeren zullen mogelijkheden onderzocht en besproken moeten worden met de verschillende stakeholders. Daarnaast maakt het team eHerkenning ook een verandering door, ze sluiten aan bij de SAFe werkwijze van Logius. Er is een werkgroep opgericht om deze verandering te begeleiden hierin neem je deel en ben je sparingspartner van de afdelingsleiders. 

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • Afgeronde Universitaire opleiding;
 • (junior) projectleider in een complexe bestuurlijke context;
 • Verandermanagement;
 • Aantoonbare ervaring met samenwerken met interne en externe stakeholders;
 • Professional Projectmanager: PRINCE2, Practitioner;
 • Je bent in het bezit van functiegerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen”. 

Wensen:

 • organiseren, verbinden, analytisch, zorgvuldig, planmatig, resultaatgericht;
 • uitstekend schriftelijk rapporteren in Nederlandse taal, Is tactvol en duidelijk.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-02-04 08:15:35

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden