Projectleider | Gouda

Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
1759
Startdatum:
19-02-2018
Verwachte einddatum:
28-02-2019
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
31-01-2018 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met bijna 60 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 40.000 ‘gasten’. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl.

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De DI voert de regie over een IV-budget van ruim 100 miljoen euro. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de I-board, die op het niveau van de hoofddirectie DJI de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Het beleid is om waar mogelijk gebruik te maken van oplossingen uit de markt, waarbij het eigen Shared Service Centrum ICT (SSC-I) optreedt als systeemintegrator. Binnen de Directie Informatievoorziening is de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van IV-oplossingen. De afdeling bestaat uit een kleine vaste kern en maakt voor de uitvoering van de ongeveer 40 projecten intensief gebruik van expertise uit de markt. Voor de beheersing en voortgangsbewaking van het projectportfolio maakt DI gebruik van standaard methodieken die op grond van interne, markt en interdepartementale ontwikkelingen continue doorontwikkeld moeten worden.

Het project betreft Inrichten ketengerichte beheeraanpak Drife.De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten van de Directie Informatievoorziening. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van IV-en ICT-projecten gericht op secundaire en primaire processen, dan wel organisatorische vraagstukken. Daarbij is er altijd een relatie met strategisch beleid of – doelstellingen. Je hebt regelmatig contact met de andere directies en afdelingen binnen DJI en je bent in staat om verbinding te leggen tussen informatievoorzieningen en de DJI-organisatie. In deze omgeving ben je in staat het overzicht te bewaren en structuur aan te brengen. 

  • Je hebt ervaring met projectmatig en procesgericht werken, het aansturen van leveranciers
  • Je beschikt over goede organisatorische (en communicatieve) vaardigheden.

Samen met een team lever je een bijdrage aan het behalen van de doelen van de Directie Informatievoorziening en lever je een bijdrage aan afdelingsoverstijgende ontwikkelingen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team. Je weet prioriteiten te stellen, structuur aan te brengen en samen werken te bevorderen. Tenslotte onderhoud je contacten met gebruikers en leveranciers en voert regie op de leveranciers die de werkzaamheden uitvoeren.

Procesondersteuning

• Verzorgt de regie tussen de opdrachtgever, gebruikers, informatiemanager en de uitvoerende (markt)partijen;

• Schakelt de stakeholders in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen.

Informatievoorziening

• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid;

• Maakt analyses van de relevante context, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen;

• Vertegenwoordigt de afdeling op tactisch niveau, door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten.

Projectmanagement

• Verzorgt de inrichting en besturing van het projectteam in de verschillende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie en afsluiting);

• Is verantwoordelijk voor het periodiek aanpassen van business cases, projectvoorstellen en het opstellen van periodieke rapportages;

• Regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert

hierover aan het management van de Directie Informatievoorziening, opdrachtgever en stuurgroepen;

• Verzorgt de aansturing van de leverancier die de uitvoerende werkzaamheden verricht;

• Voldoet aan de kwaliteitseisen van de geleverde produkten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatiebeveiliging, etc.);

• Zorgt bij afronding van het project voor een goede overdracht aan de beheerorganisatie.

Functie eisen

Functie-eisen

• Werk- / denkniveau: WO;

• Aantoonbare en relevante project- en programmamanagementervaring, op het gebied van IV/ICT projectmanagement en onderhavige processen, gedurende minstens 3 jaar;

• Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij – bij voorkeur – DJI, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen is wenselijk;

• Ervaring met Agile aanpak.

• Ervaring met Prince2 methodiek en met de Principal Toolbox (Fortes).

• kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT is wenselijk;

• Kennis van technieken en methoden voor programma- en projectmanagement;

• Kennis van het beheer van Rijksfinancien en de P&C-cyclus is wenselijk;

• Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en regelgeving.

Kernprofiel

• Bestuurssensitiviteit

• Anticiperen

• Omgevingsbewustzijn

• Netwerken

• Aansturen organisatie

• Creativiteit

Aanvullend

• Overzicht houden, regievoeren

• Plannen en organiseren

• Resultaatgericht

• Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding

• Innovator met durf/lef

• Motiveren​

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, word en max 5 pagina’s

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-01-30 09:05:29

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden