Pitstop voor succes
ICT detachering & recruitment

Projectleider | Gouda

Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
1762
Startdatum:
03-01-2018
Verwachte einddatum:
03-01-2019
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
02-05-2018 12:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten van de Directie Informatievoorziening. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van IV-en ICT-projecten gericht op secundaire en primaire processen, dan wel organisatorische vraagstukken. Daarbij is er altijd een relatie met strategisch beleid of – doelstellingen. Je hebt regelmatig contact met de andere directies en afdelingen binnen DJI en je bent in staat om verbinding te leggen tussen informatievoorzieningen en de DJI-organisatie. In deze omgeving ben je in staat het overzicht te bewaren en structuur aan te brengen. Je hebt ervaring met projectmatig en procesgericht werken, het aansturen van leveranciers en je beschikt over goede organisatorische (en communicatieve) vaardigheden.

Samen met een team lever je een bijdrage aan het behalen van de doelen van de Directie Informatievoorziening en lever je een bijdrage aan afdelingsoverstijgende ontwikkelingen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team. Je weet prioriteiten te stellen, structuur aan te brengen en samen werken te bevorderen. Tenslotte onderhoud je contacten met gebruikers en leveranciers en voert regie op de leveranciers die de werkzaamheden uitvoeren.

Taken
Procesondersteuning
• Verzorgt de regie tussen de opdrachtgever, gebruikers, informatiemanager en de uitvoerende (markt)partijen;
• Schakelt de stakeholders in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen. Informatievoorziening
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid;
• Maakt analyses van de relevante context, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen;
• Vertegenwoordigt de afdeling op tactisch niveau, door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten. Projectmanagement
• Verzorgt de inrichting en besturing van het projectteam in de verschillende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie en afsluiting);
• Is verantwoordelijk voor het periodiek aanpassen van business cases, projectvoorstellen en het opstellen van periodieke rapportages;
• Regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert hierover aan het management van de Directie Informatievoorziening, opdrachtgever en stuurgroepen;
• Verzorgt de aansturing van de leverancier die de uitvoerende werkzaamheden verricht;
• Voldoet aan de kwaliteitseisen van de geleverde produkten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatiebeveiliging, etc.);
• Zorgt bij afronding van het project voor een goede overdracht aan de beheerorganisatie.

De projecten waarbij de projectleider wordt ingezet betreffen o.a. Electronisch PatientenDossier en Digitaal werken in de vreemdelingenketen.

Functie eisen

• Werk- / denkniveau: WO;
• Aantoonbare en relevante project- en programmamanagementervaring, op het gebied van IV/ICT projectmanagement en onderhavige processen, gedurende minstens 3 jaar;
• Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij – bij voorkeur – DJI, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen is wenselijk;
• kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT is wenselijk;
• Kennis van technieken en methoden voor programma- en projectmanagement;
• Kennis van het beheer van Rijksfinancien en de P&C-cyclus is wenselijk;
• Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en regelgeving.

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties
• Bestuurssensitiviteit
• Anticiperen
• Omgevingsbewustzijn
• Netwerken
• Aansturen organisatie
• Creativiteit

Aanvullend
• Overzicht houden, regievoeren
• Plannen en organiseren
• Resultaatgericht
• Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding
• Innovator met durf/lef
• Motiveren

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, word en max 5 pagina’s 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-01-31 10:48:07Status : Gesloten

Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Plaats een opdracht op Quest4

Plaats een opdracht