Projectleider | Gouda

Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
1832
Startdatum:
26-02-2018
Verwachte einddatum:
15-06-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
20-02-2018 12:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afd. Programma’s en Projecten van de Directie Informatievoorziening. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van IV-en ICT-projecten gericht op secundaire en primaire processen, dan wel organisatorische vraagstukken. Daarbij is er altijd een relatie met strategisch beleid of – doelstellingen. Je hebt regelmatig contact met de andere directies en afdelingen binnen DJI en je bent in staat om verbinding te leggen tussen informatievoorzieningen en de DJI-organisatie. In deze omgeving ben je in staat het overzicht te bewaren en structuur aan te brengen. Je hebt ervaring met projectmatig en procesgericht werken, het aansturen van leveranciers en je beschikt over goede organisatorische (en communicatieve) vaardigheden. Samen met een team lever je een bijdrage aan het behalen van de doelen van de Directie Informatievoorziening en lever je een bijdrage aan afdelingsoverstijgende ontwikkelingen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team. Je weet prioriteiten te stellen, structuur aan te brengen en samen werken te bevorderen. Tenslotte onderhoud je contacten met gebruikers en leveranciers en voert regie op de leveranciers die de werkzaamheden uitvoeren. 

Taken Procesondersteuning 

– Verzorgt de regie tussen de opdrachtgever, gebruikers, informatiemanager en de uitvoerende (markt)partijen; 

– Schakelt de stakeholders in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen. Informatievoorziening 

– Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid; 

– Maakt analyses van de relevante context, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; 

– Vertegenwoordigt de afdeling op tactisch niveau, door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten. Projectmanagement 

– Verzorgt de inrichting en besturing van het projectteam in de verschillende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie en afsluiting); 

– Is verantwoordelijk voor het periodiek aanpassen van business cases, projectvoorstellen en het opstellen van periodieke rapportages; 

– Regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert hierover aan het management van de Directie Informatievoorziening, opdrachtgever en stuurgroepen; 

– Verzorgt de aansturing van de leverancier die de uitvoerende werkzaamheden verricht; • Voldoet aan de kwaliteitseisen van de geleverde produkten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatiebeveiliging, etc.); 

– Zorgt bij afronding van het project voor een goede overdracht aan de beheerorganisatie. 

Functie eisen

 • Werk- / denkniveau: WO;
 • Aantoonbare en relevante project- en programmamanagementervaring, op het gebied van IV/ICT projectmanagement en onderhavige processen, gedurende minstens 3 jaar;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij – bij voorkeur – DJI, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen is wenselijk;
 • Kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT is wenselijk;
 • Kennis van technieken en methoden voor programma- en projectmanagement;
 • Kennis van het beheer van Rijksfinanciën en de P&C-cyclus is wenselijk;
 • Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en regelgeving.

Aanvullende functie-eisen 

 • Kennis met betrekking tot het digitaliseren van documenten
 • Kennis van de Archiefwet
 • Kennis en ervaring met het werken in de keten aan ketenapplicaties
 • Bij voorkeur kennis binnen de strafrechtketen
 • Ervaring met Informatievoorziening van bedrijfsvoeringsdienstverlening en –processen, zoals Personeel, Inkoop, Financiën en Facilitaire Zaken
 • Ervaring binnen de Rijksoverheid
 • Ervaring met Shared Service Centra concepten
 • Ervaring met veranderingstrajecten door digitalisering van dienstverlening en optimalisatie van bedrijfsvoering 

Competenties Kernprofiel 

• Bestuurssensitiviteit 

• Anticiperen 

• Omgevingsbewustzijn 

• Netwerken

• Aansturen organisatie 

• Creativiteit Aanvullend 

• Overzicht houden, regievoeren 

• Plannen en organiseren 

• Resultaatgericht 

• Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding 

• Innovator met durf/lef 

• Motiveren

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, word en max 5 pagina’s

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-02-15 12:48:20

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden