Projectleider ICT & Business | Rotterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Rotterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0244
Startdatum:
11-05-2020
Verwachte einddatum:
30-04-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
29 Apr 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Rotterdam op zoek naar een Projectleider ICT & Business schuldhulpverlening op basis van 24-32 uur per week. 

De aanpak van de schuldenproblematiek is een actueel landelijk thema. Zowel het Rijk als gemeenten zetten hier stevig op in. In Rotterdam wordt met het programma Schuldenaanpak de keten van schulddienstverlening opnieuw vormgegeven. 

Schuldhulpverlening is een ketenproces. Verschillende organisaties hebben hierin een rol. Zowel binnengemeentelijk, als buitengemeentelijk. Welzijnsorganisaties hebben een belangrijke opdracht om contact te leggen en te onderhouden met de bewoners in hun gebied. Vanuit de gemeente wordt een nieuw uitvoeringsafdeling vormgegeven (Expertise Team Financiën, ETF) waarbij begeleiding van de klant gedurende het schulddienstverleningstraject centraal staat. Daarnaast is er de gemeentelijke kredietbank, die zich voornamelijk richt op de meer technische kant van het schulddienstverleningsproces, denk aan budgetbeheer, schuldregelen etc.  Al deze onderdelen zijn erop gericht om de klant te faciliteren in het wegnemen van de belemmeringen die zelfstandig functioneren op financieel gebied bemoeilijkt. De verschillende betrokken organisaties werken met eigen systemen. Contact met meerdere organisaties en/of hulp(/dienst)verleners, is amper te vermijden. Alleen al voor de uitvoering van de dienstverlening is het noodzakelijk dat gekeken wordt op welke wijze noodzakelijke informatie ‘mee kan lopen’ met de Rotterdammer op zijn klantreis. Daarnaast is het noodzakelijk dat goede informatie beschikbaar komt om het proces te kunnen beoordelen op de resultaten en (bij) te sturen waar dat noodzakelijk. Dat vergt stuurinformatie op operationeel, tactisch/organisatorisch en strategisch/bestuurlijk niveau. 

Voor het realiseren van de ambities voor de beoogde borging van verbeteringen in het proces van de schuldhulpverlening, is het noodzakelijk dat er voldoende aandacht is voor procesondersteuning en informatievoorziening. Er ligt hier een opgave op het gebied van ICT en het inrichten van de sturing en verantwoording. 

Het programma schuldenaanpak Rotterdam is op zoek naar een projectleider die deze opgave vorm gaat geven.

In deze functie ben je de spin in het web van de uitvoeringsonderdelen KBR en ETF op het gebied van ICT en de business. 

Raak je geïnspireerd door een combinatie van IT, control, het monitoren en verbeteren van processen en het ontwikkelen van managementinformatie ketenbreed en AVG-proof, dan is deze vacature zeker interessant voor jou.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het koppelen van de twee belangrijke binnen MOW-in gebruik zijnde systemen ten behoeve van Schulddienstverlening: Allegro en Gidso, aan de concernapplicatie e-Suite. Naast de systeemtechnisch integratie is het vooral van belang om in kaart te brengen, en bijbehorende procesbeschrijvingen, op te leveren die aangeven op welke wijze de koppeling van deze systemen van invloed is op de dagdagelijkse werkzaamheden van vraagwijzer-medewerkers en/of wijkteamleden, trajectbegeleiders bij het ETF en medewerkers van de Kredietbank Rotterdam. Planning: uitwerken van de haalbaarheid voor koppeling middels e-Suite: april 2020 – juli 2020;
 • Het inventariseren van de mogelijkheden waarmee zowel de betrokken professionals als de klant de voortgang en/of status kunnen monitoren van aanvragen en relevante activiteiten;
 • Het realiseren van een dashboard met managementinfo voor alle (minstens interne) betrokken ketenpartners aangesloten op de behoefte naar stuur- en managementinformatie alsmede een voorzet voor managementinfo voor de externe partners. Planning: oktober 2020 – april 2021;
 • Het mogelijk maken dat de informatie vanuit de systemen van betrokken buitengemeentelijke ketenpartners (met name welzijnsorganisaties) AVG-proof overgedragen kan worden naar de werkprocessen en/of systemen van de gemeente;
 • Het optimaliseren van het aanvraagproces voor dienstverlening van het ETF en met name het in gang kunnen zetten van een aanvraag schulddienstverlening bij de KBR;
 • Het inbrengen van specifieke kennis van zowel ICT in het algemeen als van de ICT en de ontwikkelingen daarbinnen ten aanzien de Schuldhulpverlening opdat een marktverkenning in kaart gebracht kan worden welke oplossingen voorhanden zijn om bovenstaande zaken vanuit een integrale ICT-voorziening ondersteund te kunnen laten worden.

Het programma:
Je komt te werken binnen het programma Schuldenaanpak. Het programma maakt onderdeel uit van de directie Maatschappelijke ondersteuning in de Wijk.

Het team bestaat uit ca. 10 medewerkers, van projectleiders tot aan ondersteunende medewerkers en een secretaresse. Het team werkt nauw samen met de verschillende afdelingen in de uitvoering, zijnde de Kredietbank Rotterdam, het Expertiseteam Financiën, het Jongerenloket, de Wijkteams, de vraagwijzers en het cluster Werk en Inkomen.

Onze organisatie:
Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert ontplooiing van talent. We gaan uit van de kracht van de Rotterdammers. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden (intensieve) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Dat doen we in opdracht van het stadsbestuur en samen met maatschappelijke partners.

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • In de week van 1 tot en met 6 mei vinden de intake gesprekken plaats;
 • Je bent de afgelopen 6 maanden niet in dienst geweest bij de Gemeente Rotterdam;
 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Allegro en Cognos;
 • Je beschikt aantoonbaar over kennis van de processen van Schuldhulpverlening;
 • Je hebt kennis over de ontwikkeling van ICT binnen de Schuldhulpverlening;
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als projectleider binnen het Sociaal Domein, opgedaan in de afgelopen acht jaar;
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring als implementatiemanager van een ICT-project met grotere impact (er waren meerdere onderdelen betrokken), opgedaan in het de afgelopen 3 jaar;
 • Je hebt kennis van samenhang bestuur, beleid, control, primaire processen en IT om te komen tot een dashboard.

Wensen:

 • Je hebt kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ervaring met Privacy Impact Analyses (PIA);
 • Je hebt kennis van Gidso;
 • Je hebt ervaring met het beschrijven van processen;
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen van managementinformatie;
 • Je hebt ervaring met werken bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners.

Competenties:

 • Resultaatgericht;
 • Integriteit;
 • Flexibel;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Klantgericht;
 • Stressbestendig;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift;
 • Overtuigingskracht;
 • Samenbindend vermogen;
 • Vasthoudend.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • Volledige naam + voorletters kandidaat;
 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Beschikbaar voor x aantal uren vanaf startdatum;
 • Relevante nevenactiviteiten;
 • Gevraagde certificaten + naam instituut + datum behaald;
 • Maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-04-23 07:11:34

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden