Projectleider Informatievoorziening | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0555
Startdatum:
03-06-2019
Verwachte einddatum:
03-06-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
31
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
13 May 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Senior projectleider Informatievoorziening voor 31 uur per week. Eventueel terug te brengen tot 24 uur in de realisatiefase.

Functieomschrijving:
Binnen de gemeente Amsterdam zoeken we een Senior Projectleider IV om de transitie  van de nautische taken van Waternet naar de gemeente Amsterdam goed te laten verlopen. Hierbij mogen uiteraard de dagelijkse werkzaamheden geen hinder ondervinden.
 
Van de Senior Projectleider IV wordt verwacht dat hij of zij de gehele transitie op het gebied van IV coordineert, een transitieplan opstelt met een duidelijke planning en zorg draagt voor het uitvoeren van dit transitieplan. In dit plan wordt duidelijk beschreven hoe de werkzaamheden met IV raakvlakken worden ingepast binnen de gemeente Amsterdam inclusief oplossingsrichtingen voor zaken die niet passen binnen de Amsterdamse IV of niet binnen de planning gerealiseerd kunnen worden.
 
Rapporteren:
Aangezien de nautische taken binnen de gemeente Amsterdam in drie verschillende onderdelen landen, heeft de Senior Projectleider drie opdrachtgevers. Er is één gedelegeerd opdrachtgever voor de opdracht.
 
De uit te voeren werkzaamheden (niet uitputtend);

 • Opstellen overall projectplanning en laten opstellen benodigde risico- en architectuurdocumenten;
 • Rapportages aan de opdrachtgevers en de IV betrokken IV organisaties;
 • Voorbereiden stuurgroep vergaderingen;
 • Voorbereiden projectbijeenkomsten;
 • Afstemmen met Business;
 • Coördineren van de realisatie van de benodigde aanpassingen in de bij de transitie betrokken applicaties van de gemeente Amsterdam;
 • Laten overzetten naar en in beheer nemen door de gemeente Amsterdam van de benodigde applicaties van Waternet;
 • Aansturen migratie van data en dossiers van de oude omgeving naar de nieuwe omgeving;
 • Laten vervangen of overnemen door de gemeente Amsterdam van de voor de nautische taken benodigde IV / ICT-middelen;
 • Organiseren van de benodigde opleidingen;
 • Communicatie met diverse betrokken partijen binnen de gemeente Amsterdam.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
Om te komen tot een meer integrale aanpak van toezicht en handhaving op het Amsterdamse binnenwater is onder meer besloten om het team Nautisch toezicht & handhaving én een aantal aan het team verbonden medewerkers uit onder meer de teams Beleid, Vergunningen, Invordering, Juridische zaken en Communicatie van Waternet over te plaatsen naar de gemeente Amsterdam.
Het team Nautisch toezicht & handhaving wordt ondergebracht binnen het cluster Stadsbeheer bij de directie THOR, als één van de teams van de afdeling Specials buiten. Invordering van Binnenhavengelden  wordt ondergebracht bij de directie Belastingen. De overige werkzaamheden worden binnen het cluster Ruimte & Economie ondergebracht bij de directie V&OR, in het programma Varen.

Deze projecten worden uitgevoerd onder de regie van de expertisepool project- en programmamanagement. De expertisepool project- en programmamanagement is onderdeel van de IV-organisatie van gemeente Amsterdam. In de pool zijn alle IV-projectleiders en IV-programmamanagers verenigd. Zij kunnen worden ingezet voor IV-projecten en programma’s van de hele gemeentelijke organisatie.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt een WO werk- en denkniveau met minimaal een afgerond HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je bent in het bezit van het certificaat voor Professional Projectmanager PRINCE2 en/of andere certificaten die betrekking hebben op Projectmanagement. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring als projectleider van projecten met een soortgelijke complexiteit. U toont dit aan met een beschrijving (op maximaal 1 pagina) van het soort ervaring het betreft en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt ervaren in het leiden van projecten met een grote inhoudelijke en organisatorische complexiteit, en met een hoge tijdsdruk. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en eventueel uit een korte motivatie (maximaal een half A4);
 • Je hebt ervaring met soortgelijke projecten voor een gemeente. De organisatie en ervaring dienen duidelijk te blijken uit het cv;
 • Ervaring met een complexe IV-omgeving met zowel interne als externe leveranciers. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:

 • Je hebt ervaring met toezicht en handhaving binnen een gemeente. Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met IV projecten binnen een G4-gemeente. Geef aan wat voor organisatie het betrof. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Overtuigingskracht;
 • Resultaatgericht;
 • Verbindend leiderschap;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Probleemoplossend vermogen.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-05-07 07:03:24

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden