Pitstop voor succes
ICT detachering & recruitment

Projectleider integratie sharepoint HPRM | Den Haag

Standplaats:
Den Haag
Aanvraagnummer:
1506
Startdatum:
01-01-2018
Verwachte einddatum:
30-06-2018
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
05-12-2017 12:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Plaats in de organisatie/werkgebied
Binnen de afdeling Servicemanagement van DCI is behoefte aan een projectleider “Integratie RWS Sharepoint en IenW HP RM omgeving”. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gebruikt het pakket HPRM van leverancier Micro Focus ten behoeve van archivering en documentmanagement. Binnen IenW is het gebruik van HPRM voor archivering verplicht gesteld en wordt het daarnaast door sommige onderdelen gebruikt voor documentmanagement. Momenteel wordt de applicatie HPRM gebruikt door o.a. de Bestuurskern, RWS, ILT. PBL en KNMI.
Binnen RWS wordt naast HPRM ook Sharepoint gebruikt voor documentmanagement. Daarvoor loopt er nu een programma, RWS CM, waarin een geïntegreerde oplossing nodig is tussen de applicaties RWS Sharepoint en HPRM.
Binnen de IenW organisatie is IBI-DCI verantwoordelijk voor de HPRM-applicatie en RWS CIV verantwoordelijk voor Sharepoint.
Het applicatiebeheer van HPRM wordt momenteel uitgevoerd door DXC, die daarmee ook een rol heeft bij nieuwe ontwikkelingen op HPRM. Het platform waarop HPRM draait wordt gehost en beheerd door SSC-ICT, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat rijksbreed generieke en specifieke ICT-diensten verzorgt. In opdracht van RWS vindt er een integratie traject plaats tussen RWS Sharepoint en HPRM, waaronder het project koppeling Sharepoint HPRM.
De beoogd projectleider zal vanuit DCI de projectaansturing verrichten richting de leveranciers DXC en SSC-ICT en een multidisciplinair projectteam aansturen met vertegenwoordiging vanuit SSC ICT, DXC, DCI, CIV RWS
De projectleider legt verantwoording af aan de stuurgroep koppeling Sharepoint HPRM. Dit project is reeds gestart. Een proof of concept is succesvol uitgevoerd en een PID inclusief onderliggende offertes zijn reeds aanwezig en bekrachtigd door de stuurgroep. De projectleider krijgt deze pas na gunning in te zien. Binnen het traject integratie RWS Sharepoint en HPRM kunnen in het kader van voorziene datamigraties meerdere ondersteuningsprojecten opstarten. De beoogd projectleider zal hier dan vanuit de DCI-zijde ook een rol in toebedeeld krijgen.

Organisatiecultuur en professionaliteit
De organisatie IBI heeft uitgesproken in gedrag, inhoud en professionaliteit een High Performance Organisatie te willen zijn. Dit vraagt een proactieve houding waarbij we iedere dag willen leren en waarbij we andere willen meenemen in de ontwikkeling van kennis.

Taken/werkzaamheden Rol Projectleider: De volgende taken en verantwoordelijkheden behoren bij de rol Projectleider: 1. Rond het lopende project koppeling Sharepoint HPRM conform de reeds vastgestelde PID af: o Geeft leiding aan het projectteam en de hieronder vallende werkgroepen. o Bewaakt de voortgang en rapporteert deze aan de stuurgroep. o Draagt zorg voor het inschakelen van de juiste kennis en voor een actueel en een volledig projectdossier. 2. Opstellen (deel)projectplannen voor de mogelijk nieuwe projectaanvragen vallend onder het integratie traject RWS Sharepoint en HPRM. 3. Inventariseert, actualiseert en beheerst de risico’s binnen de scope van de verschillende projecten binnen het traject RWS Sharepoint en HPRM.

Functie eisen

Functie eisen 1. HBO (en bij voorkeur universitaire) opleiding, denk- en werkniveau. 2. Opleiding in informatie management en/of projectmanagement.

Werkervaring
1. 5 jaar ervaring als projectleider, waaronder minimaal 3 met aansturing van meerdere leveranciers.
2. 5 jaar kennis van/ervaring met pakketten voor archivering en documentmanagement.
3. Minimaal 2 jaar kennis van/ervaring met de koppeling tussen Sharepoint en HPRM.

Hard skills
1. Vaardigheid om als projectleider sturing te geven aan een projectteam bestaande uit meerdere leveranciers en diverse werkgroepen.
2. Vaardigheid om te organiseren en andere deskundigheden in te schakelen, te plannen en om voortgangscontrole (ook financieel) uit te voeren en daarop te acteren.
3. Ervaring met PRINCE2.
4. Bewezen ervaring in het werken binnen de Rijksoverheid

WENSEN

Wensen
Er wordt gezocht naar:
1. Een projectleider met ervaring in integratietrajecten tussen Sharepoint en HP RM
2. Een projectleider met ervaring bij de Rijksoverheid, en met voorkeur werkend met een van de shared service centra van de Rijksoverheid.
3. Een projectleider die in woord en geschrift effectief is en kan overtuigen.

Soft skills
1. Bestuurlijke sensitiviteit.
2. Daadkracht en doel- en resultaatgericht.
3. Overtuigingskracht.
4. Goede communicatieve vaardigheden.
5. Relatiemanagement.

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-11-22 09:12:41Status : Gesloten

Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Plaats een opdracht op Quest4

Plaats een opdracht