Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Projectleider IV/ICT Sport en Bos | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
2875
Startdatum:
14-01-2019
Verwachte einddatum:
31-05-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
02-01-2019 08:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Projectleider IV/ICT Sport en Bos voor 36 uur in de week.

Bij directie Sport en Bos worden in 2019 een groot en enkele kleinere projecten uitgevoerd ter verbetering van de informatievoorziening en ICT-dienstverlening op het terrein van Sport en Bos. Het grootste project betreft de aanbesteding van het verhuursysteem voor de sportaccomodaties. Om van deze projecten een succes te maken, zijn we op zoek naar een stevige projectmanager.

Voor de pakketselectie en verwerving van het verhuursysteem, is het nodig dat de projectmanager richting kan geven aan de inkoopstrategie. Daarbij is ervaring met verschillende vormen van Europese Aanbestedingen van belang. Jij bent een projectmanager die begrijpt dat het juiste selectieproces belangrijker is dan het aantal pagina’s van het requirements document.

De implementatie van het systeem, zal de karakteristieken hebben van een organisatieverandering, en als projectmanager ben jij in staat om iedereen mee te krijgen in de nieuwe werkwijze. Je project is pas af als de collega’s van Sport en Bos het verhuursysteem echt gebruiken. Als veranderaar ben je doortastend en vasthoudend, met oog voor de relatie.

Dat alles doe je in samenwerking met Sport en Bos en de afdeling IV. Als vertegenwoordiger van de afdeling IV, waak je ervoor dat in het project de IV kaders worden meegenomen. Niet omdat het moet, maar omdat ze bijdragen aan een betere, veiliger en goed beheerd verhuursysteem.

Werkzaamheden
Als projectmanager doe je alle werkzaamheden die nodig zijn om van het project een succes te maken, en om het project adequaat door het amsterdamse Projectmanagement-proces (PPM) te loodsen. Een greep uit de werkzaamheden:

 • Voorbereiden aanbestedingsstukken, zoals nota’s van inlichtingen en berichten van afwijzing en gunning
 • Richting geven aan en coördinatie van het inkoopproces inclusief de planning, gunning t/m de implementatie, in nauwe samenwerking met de leadbuyer.
 • Inhoudelijk advies strategische inkoopbesluiten, onder andere t.a.v. de wachtkamerregeling en beoogde samenwerking tussen en met leveranciers
 • Pro-actief managen van de randvoorwaarden en afhankelijkheden en hierover rapporteren
 • De implementatie van het verhuursysteem en zorg dragen voor de bijhorende procesverandering.
 • Verder zijn er nog projecten voorde doorontwikkeling van het CRM-systeem, het implementeren van een nieuwe roosterapplicatie, de automatisering van de Boswinkel en de evenementregistratie in het Amsterdamse Bos

Verantwoording en kwaliteitsmanagement conform het Amsterdamse PPM-proces.
 
De projectleider zal richting en sturing geven aan het realiseren van de  projecten.  Hieraan werken vanuit het Sportpunt en vanuit de afdeling Informatievoorziening verschillende medewerkers mee. Ter bewaking van voortgang en samenhang, is het inrichten van een projectorganisatie en strakke leiding nodig.

De projectmanager wordt op het gebied van aanbestedingen juridisch en inkooptechnisch ondersteund door de Lead Buyer, voor ondersteuning op het gebied van het Amsterdamse projectmanagementproces en andere inhoudelijke projectondersteuning is er een Project Management Office.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal
Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.
Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen.

Sport en Bos
Sport en Bos is het centrale orgaan binnen de gemeente Amsterdam waarbinnen de gemeentelijke organisatie van de sport en het Amsterdamse Bos is onder gebracht.

De directie Sport en Bos richt zich op het faciliteren, stimuleren en initiëren van zowel laagdrempelige sport als topsportactiviteiten en draagt zorg voor goede randvoorwaarden zoals veilige, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen. In de programma’s sportstimulering is er extra aandacht voor jeugd, ouderen, mensen met een beperking en andere kwetsbare Amsterdammers.

De directie Sport en Bos draagt zorg het opstellen van het sportbeleid van de gemeente Amsterdam en verzorgt de uitvoering van taken die niet zijn uitbesteed aan stichtingen en organisaties. Daartoe zijn de taken geordend naar vier bedrijfsprocessen: • Topsport en evenementen;
• Sportstimulering;
• Facilitair beheer en dienstverlening;
• Accommodaties en openbare ruimte. 

Afdeling Sportpunt

Het zwaartepunt van de projecten ligt bij de afdeling Sportpunt. Deze afdeling is de spil in het functioneren van de sportorganisatie en heeft nauwe werkrelaties met alle sportafdelingen in de stad. Een belangrijke ontwikkelopgave betreft de afstemming en coördinatie op de communicatie (aanhaken op/afstemmen met 14020) en de informatievoorziening die stadsbreed vorm krijgt. Het beter benutten van sportfaciliteiten en -mogelijkheden door intensiveringsmanagement en marketing en sales is een belangrijk  aandachtsveld. Overige ontwikkelpunten zijn de doorontwikkeling van het centraal verhuurloket, de tarievenstructuur, centraal applicatiebeheer en contractmanagement.

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar hbo of academisch werk- en denkniveau opgedaan door minimaal 5 jaar relevante werkervaring en/of minimaal een behaald hbo-/wo-diploma (bijvoorbeeld Master of Information Management).
 • De aangeboden kandidaat heeft recent in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen het IV/ICT-werkveld bij een 100.000+ gemeente waarbij de nadruk ligt op het snijvlak van business en IV en het aanschaffen en inrichten van standaardapplicaties.
 • Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met software implementatie binnen een complexe organisatie? Zoja, hoeveel jaar?
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring, recent opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met verschillende Europese aanbestedingsvormen.
 • Heeft de aangeboden kandidaat ervaring binnen een veranderopgave binnen een complexe organisatie? Zo ja, hoeveel jaar?
 • Kandidaat is beschikbaar per 15 januari 2018 tot 1 december 2019. Het aantal uren is 36 uur per week.
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon)

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s 

Gesprekken vinden plaats in de 2e week van januari

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-19 10:36:29Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden