Projectleider Stuurinformatie Rijksbrede Voorzieningen | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1419
Startdatum:
26-05-2021
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
18-05-2021 10:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Kerndepartement DGBK/DBF onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Projectleider Stuurinformatie Rijksbrede Voorzieningen op basis van 36 uur per week.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

DG Overheidsorganisatie:
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat- generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.

Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap;
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan;
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk;
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Afdelingsomschrijving:
Afdeling ICT Diensten en Voorzieningen Rijk (IDenV)

Onderdeel van de afdeling IDenV is het cluster dat als tactisch regievoerder verantwoordelijk is voor de rijksbrede voorzieningen. Dat doen we door:

 • Het definiëren (door middel van op te stellen criteria) van en besluitvorming over, welke producten, diensten en voorzieningen daadwerkelijk generiek zijn en onder welke voorwaarden deze worden aangeboden aan welke partijen;
 • Invulling van de regiefunctie ten behoeve van;
 • Het afstemmen van tactische ‘vraag en aanbod’-vraagstukken;
 • Uitvoering geven aan een evenwichtig en verantwoord financieringsmodel (= wijze van financieren) en de financiering zelf;
 • Kaderstelling en afstemming van de afgesproken dienstverlening;
 • Doorontwikkeling van bestaande producten, diensten en voorzieningen;
 • Initiëren van innovaties en vernieuwingen;
 • Uitvoering geven aan gedragen opdrachtgeverschap. Consolideren van afspraken en toezien op de uitvoering hiervan.

Project:
Een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap is voorwaardelijk voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak als Rijksoverheid en voor het kunnen bieden van (persoonlijke) dienstverlening aan onze collega’s. Onder de rijksbrede voorzieningen vallen onder meer het Rijksportaal, Single Sign On, Videoconferencing en Rijkspas. Voor het Cluster Rijksbrede Voorzieningen zoeken we een projectleider die in samenwerking met de Rijks ICT dienstverleners gaat zorgen voor noodzakelijke stuurinformatie.

Binnen de afdeling IDenV (ICT Diensten en Voorzieningen Rijk) heeft het Cluster Rijksbrede Voorzieningen als tactisch regievoerder een nadrukkelijke rol wanneer het gaat om het tijdig signaleren van noodzakelijke en gewenste vernieuwingen van systemen en voorzieningen. Maar ook waar het gaat om het op verantwoorde wijze initiëren van doorontwikkeling en vervanging (Life Cycle Management), zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid behouden blijven.

Opdrachtomschrijving:

Taakomschrijving:
Voor alle rijksbrede voorzieningen sturingsinformatie organiseren, presenteerbaar maken en dit proces contractueel en procesmatig borgen.
Het gaat hierbij specifiek om:

 • Daadwerkelijk gebruik per departement per maand per rijksbrede voorziening;
 • Geprovisioned aantal gebruikers per rijksbrede voorziening per departement per maand;
 • Gap analysis doen op contractuele borging van het tijdig leveren van sturingsinformatie per rijksbrede voorziening;
 • Tarieven ophalen per rijksbrede voorziening voor 2022. Voorlopig (juni) en definitief (oktober);
 • Maandelijks dashboard maken en vullen met hierin de sturingsinformatie per rijksbrede Voorziening ten behoeve van bespreking in het Tactisch Overleg Rijksbrede Voorzieningen (TORV).

Kennis, ervaring en vaardigheden:

 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden gecombineerd met kennis van ICT. Met overtuigingskracht en geduld weet je op een positieve manier invloed uit te oefenen zodat stappen vooruit worden gezet;
 • WO denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare relevante werkervaring in een ICT omgeving en informatievoorziening;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opleveren en presenteren van (ICT) stuurinformatie;
 • Je bent bedreven in het realiseren van doelstellingen en het behalen van concrete resultaten in een complexe omgeving.

 

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt over een WO werk en denkniveau;
 • Je beschikt over kennis van het opleveren en presenteren van (ICT) stuurinformatie;
 • Je hebt werkervaring op het gebied van informatievoorziening in een ICT omgeving.

Wensen:

 • Mate waarin je kennis hebt van maken en vullen van dashboard, met hierin de sturingsinformatie;
 • Mate waarin je ervaring hebt met het realiseren van doelstellingen en het behalen van concrete resultaten in een complexe omgeving;
 • Mate waarin je ervaring hebt met Gap analysis opmaken op contractuele borging, van het tijdig leveren van sturingsinformatie per rijksbrede voorziening;
 • Mate waarin je beschikt over de competenties: – organisatiesensitiviteit; – overtuigingskracht; – oordeelsvorming; – netwerken; – plannen en organiseren (toetsbaar op basis van cv, motivatie en/of mogelijk sollicitatiegesprek);
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-05-14 11:19:38

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden