Projectmanager IAM | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0064
Startdatum:
02-03-2020
Verwachte einddatum:
02-03-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
17 Feb 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Projectleider IAM voor gemiddeld 36 uur per week.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Voor het realiseren van een nieuwe Identity & Accessmanagement voorziening JenV breed zoekt het Dienstencentrum een ervaren senior projectmanager IAM.
De projectopdracht bestaat uit het selecteren en het inregelen van de nieuwe IAM voorziening met koppelingen naar andere toegangsvoorzieningen, de vervanging van huidige voorzieningen JIS en SIMS (l-c-m), de migratie van de JenV onderdelen naar de gemeenschappelijke voorziening het ondersteunen van de JenV onderdelen bij het op orde krijgen van de processen, organisatie en techniek om aan te sluiten en het voorbereiden van de IAM dienstverlening JenV breed. U werkt in het project nauw samen met medewerkers van het Dienstencentrum (lead architect, dienstencoördinator IAM, Bedrijfsvoering).

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de realisatie van projectdeliverables, het creëren van (rand)voorwaarden en het zorgdragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en begroting;
 • Inrichten en aansturen van een groot project met deelprojecten;
 • Periodiek rapporteren aan opdrachtgever DII en de Stuurgroep IAM over kosten en voortgang;
 • Inrichten van noodzakelijke overlegstructuren met ketenpartners;
 • Acceptatie en draagvlak verkrijgen voor het project in organisatie, bij leveranciers en JenVbreed creëren alsmede weerstanden managen;
 • Onderhouden van contacten en het Dienstencentrum vertegenwoordigen op tactisch en strategisch (bestuurlijk) niveau;
 • Draagvlak creëren voor beoogde benefits (intern en extern) van projecten;
 • Mede zorgdragen voor een effectieve governance en financiering van het project. 

Scope:
De projectopdracht bestaat uit het selecteren en het inregelen van de nieuwe IAM voorziening met koppelingen naar andere toegangsvoorzieningen, de vervanging van huidige voorzieningen JIS en SIMS (l-c-m), de migratie van de JenV onderdelen naar de gemeenschappelijke voorziening het ondersteunen van de JenV onderdelen bij het op orde krijgen van de processen, organisatie en techniek om aan te sluiten en het voorbereiden van de IAM dienstverlening JenV breed. U werkt in het project nauw samen met medewerkers van het Dienstencentrum (lead architect, dienstencoördinator IAM, Bedrijfsvoering).

Beschrijving Opdrachtgever:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt in toenemende mate gebruik van gemeenschappelijke Identity en Accessmanagement (IAM) voorzieningen. Deze zijn beschikbaar voor diverse JenV onderdelen vallend onder de rechtspersoon Staat, gerelateerde ZBO en Agentschappen, waaronder: de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, het Centrum Opvang Asielzoekers, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad voor de Kinderbescherming en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De besturing op een gemeenschappelijke voorziening is ingericht volgens het binnen JenV gehanteerde referentiemodel eigenaarschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, afnemer en leverancier. De plaatsvervangend Secretaris Generaal (pSG) is eigenaar van de gemeenschappelijke voorzieningen. Het opdrachtgeverschap ligt bij de Directie Informatievoorzieningen en Inkoop (DII). De directie Dienstencentrum (DC) is verantwoordelijk voor het inrichten en leveren van IAM diensten en dienstverlening in de rol van opdrachtnemer. De ICT diensten worden geleverd door de ICT dienstverleners SSC-ICT en Justid voor de beheerde voorziening(en) en SSC-I en Justid voor de nieuwe voorzieningen vanuit de rol van leverancier. De afnemers van de voorzieningen zijn de JenV onderdelen.

Beschrijving directie/afdeling:
De besturing op een gemeenschappelijke voorziening is ingericht volgens het binnen JenV gehanteerde referentiemodel eigenaarschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, afnemer en leverancier. De plaatsvervangend Secretaris Generaal (pSG) is eigenaar van de gemeenschappelijke voorzieningen. Het opdrachtgeverschap ligt bij de Directie Informatievoorzieningen en Inkoop (DII). De directie Dienstencentrum (DC) is verantwoordelijk voor het inrichten en leveren van IAM diensten en dienstverlening in de rol van opdrachtnemer. De ICT diensten worden geleverd door de ICT dienstverleners SSC-ICT en Justid voor de beheerde voorziening(en) en SSC-I en Justid voor de nieuwe voorzieningen vanuit de rol van leverancier. De afnemers van de voorzieningen zijn de JenV onderdelen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een Identiteitsmanagement voorziening met beperkte accessmanagement functionaliteit (autorisatiebeheer) zoals logische toegang tot de werkplek, toegang tot facilitaire voorzieningen en panden middels rijksbrede voorzieningen zoals Rijkspas. Er dienen nog enkele JenV onderdelen aangesloten te worden op de IdM dienst bestaande uit de voorzieningen JIS, SIMS en de WIDscan hub. In opdracht van DII wordt door het Dienstencentrum in partnerschap met ICT dienstverlener SSC-I in 2020 gewerkt aan een innovatief platform voor Identity Access Management (IAM) waarbij naast identiteitsmanagement ook het autorisatiebeheer volledig is ingericht met koppelingen naar andere toegangsvoorzieningen zoals de Federatieve Service.

De projectopdracht bestaat uit het selecteren en het inregelen van de nieuwe IAM voorziening met koppelingen naar andere toegangsvoorzieningen, de vervanging van huidige voorzieningen JIS en SIMS (l-c-m), de migratie van de JenV onderdelen naar de gemeenschappelijke voorziening het ondersteunen van de JenV onderdelen bij het op orde krijgen van de processen, organisatie en techniek om aan te sluiten en het voorbereiden van de IAM dienstverlening JenV breed. U werkt in het project nauw samen met medewerkers van het Dienstencentrum (lead architect, dienstencoördinator IAM, Bedrijfsvoering).

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • VOG; Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 2 maanden na de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring; Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week tot einde programma, naar verwachting voor de duur van 2 jaar;
 • Minimaal een afgeronde HBO+ opleiding op het gebied van Business ICT;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als Sr. Projectmanager in IAM projecten. Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als IAM sr.project manager binnen de rijksoverheid, waarin de business en ICT samenkomen (o.a. bedrijfsvoering, HR processen, IT toepassingen). Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van identity & access management. Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met werken in complexe bestuurlijke omgevingen. Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met projectmethoden zoals prince, Agile scrum en Devops. Dit blijkt uit het aangeboden CV.

Wensen:

 • Je bent bekend met de verschillende JenV organisaties ,hun taken, architectuur en werkprocessen. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je kent je weg binnen JenV en het applicatielandschap;
 • Je hebt ervaring als projectmanager IAM bij een ministerie of grote overheidsorganisatie. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Meerdere jaren ervaring met het functioneren in samenwerking en wisselwerking tussen business en ICT-teams, waarbij zowel de taal van de business als die van de techniek wordt gesproken. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je beschikt over uitstekende kennis van Piofach processen en het beschrijven hiervan. Dit blijkt uit het aangeboden CV;
 • Ervaring met het werken in ontwikkel- en beheerteams(prince, agile, devops), waarbij zowel de taal van de business als die van de techniek wordt gesproken en daarin verbindend kan worden opgetreden. Geef aan hoeveel jaar ervaring. 

Competenties:

 • Bestuurlijke – en Organisatiesensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Verbinder;
 • Netwerker;
 • Analist;
 • Hands-on mentaliteit..

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-02-04 14:10:45

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden