Projectmanager ICT | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0381
Startdatum:
01-04-2019
Verwachte einddatum:
30-04-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
20 Mar 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Wij zijn voor de UWV op zoek naar een Senior ICT Projectmanager voor 40 uur per week. 

Deze aanvraag voor een senior ICT projectmanager is ontstaan doordat de huidige versie van Sharepoint niet meer past bij de ambitie van UWV met betrekking tot de Digitale Werkplek. Er is ingezet op een bredere toepassing van Sharepoint als portaalfunctie en als platform voor samenwerken. Onderdeel van samenwerken betreffen standaard inrichtingen voor o.a. projectomgevingen, afdelingsomgevingen en vergaderen. Er is besloten tot een vooronderzoek om te komen tot een roadmap voor de Digitale werkplek. Parallel is besloten een project te starten voor de aanschaf en implementatie van een UWV brede vergadervoorziening. Er is behoefte aan senior ICT projectmanager met consultantie-expertise die toegevoegde waarde biedt aan deze ontwikkelingen.

Het contract heeft een duur van 1 jaar met een optie van 3 maanden.

De projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.

De functie draagt direct bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken:

 • Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie;
 • Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten;
 • Faciliteert – en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten;
 • Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico;
 • Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen;
 • Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers;
 • Adviseert senior projectmanager en of  programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten;
 • Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever;
 • Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen;
 • Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat;
 • Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden;
 • Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners;
 • Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
  • Mitigeren risico’s.
  • Werken onder architectuur.
  • Draagt zorg voor juiste in beheer name.
  • Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Specifieke gedragscompetenties:

 • Plannen en organiseren:Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Gedragsindicatie op niveau 2: Plant en organiseert zelfstandig en op eigen initiatief het eigen werk op effectieve wijze, mede in afstemming met anderen.
 • Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken.
  Gedragsindicatie op niveau 3: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving op effectieve wijze richting en sturing te geven aan een team/groep. Vertoont voorbeeldgedrag door het ‘wij’-gevoel in het team/ de groep te creëren en leden daarvan een veilige omgeving te bieden.
 • Besluitvaardigheid:Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen.
  Gedragsindicatie op niveau 2: Neemt zelfstandig beslissingen of komt tot actie, ook als nog niet alle informatie beschikbaar is.

Functie eisen

 • Je hebt als projectmanager kennis en aantoonbare werkervaring heeft van migraties met sharepoint, werkplek en backend gerelateerde transities met bijbehorende applicaties en fileshares;
 • Aantoonbare werkervaring hebben met marktverkenning/aanbesteding van vergelijkbare systemen als een vergadervoorziening;
 • Tenminste 6 jaar projectmanagementervaring in bestuurlijke omgevingen, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)managment en/of projectleiding;
 • Minimaal 2 soortgelijke opdrachten met goed resultaat in een grote organisatie complexe organisatie met meer dan 5000 medewerkers;
 • Je kan adviseren en begeleiden bij realisatie, implementatie, systeem- en acceptatietesten, systeem¬evaluatie en opleidingstrajecten;
 • Je kan vorm geven aan een (toekomstig) projectvoorstel en projectplan voor de roadmap Digitale Werkplek UWV;
 • Via een marktverkenning / aanbesteding de UWV brede Vergadervoorzeining kan implementeren, door het begeleiden ervan via een separaat project;
 • Inzicht heeft in transities in het algemeen en kennis heeft van bijbehorende problematiek in transities.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-03-19 12:26:18

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden