Projectmanager ICT | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-1003
Startdatum:
11-12-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2020
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
27 Nov 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor het UWV op zoek naar een Senior Projectmanager ICT voor 40 uur per week. 

Opdracht:
Het project Datamigratie is onderdeel van het programma Work IT.

Opdrachtformulering: Vanuit een projectmanagement én consultantsrol realiseren van een plan en inbreng op het uitvoeren ervan op de volgende onderwerpen.
Het voorbereiden voor datamigratie van legacy applicaties naar het nieuwe applicatie landschap.
Inventariseren van datagebruik, het opzetten van master- en metadata management en datakwaliteitsmeting methodiek.
Het zorgdragen voor specificaties voor een data science platform in afstemming met stakeholders. Het zorgdragen voor het gebruik van de juiste tooling en waar nodig zorgdragen voor de aanschaf daarvan.
Het vaststellen van standaarden in samenspraak met verschillende stakeholders binnen en buiten UWV o.a. op basis van events.
Duur van programma WORK IT behelst meerdere jaren. Het vraagt ook specifieke kennis van datamanagement die wij in onze organisatie beperkt aanwezig hebben. Vandaar dat de inschatting is van de opdrachtgever dat we de projectmanager/consultant waarschijnlijk 2 jaar nodig hebben. Brede kennis op het gebied van data governance en data analyse is vereist

Doel van de functie:
De projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.

Bijdrage van de functie:
De functie draagt direct bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken:

 • Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie;
 • Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten;
 • Faciliteert – en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten;
 • Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico;
 • Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen;
 • Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers;
 • Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten;
 • Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever;
 • Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen;
 • Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat;
 • Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden;
 • Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners;
 • Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
  • Mitigeren risico’s.
  • Werken onder architectuur.
  • Draagt zorg voor juiste in beheer name.
  • Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Functiegebieden: Lijnmanagement, Planning, Advies, Relaties, Procesmanagement.

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • Minimaal 2 soortgelijke opdrachten met goed resultaat in een grote organisatie complexe organisatie met meer dan 5000 medewerkers;
 • Tenminste 6 jaar projectmanagementervaring in bestuurlijke omgevingen, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in projectmanagement in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring in het inventariseren van datagebruik, het opzetten van master en metadatamanagement en datakwaliteitsmeting methodiek in de afgelopen 8 jaar;
 • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring van het precificeren van een data science platform, het gebruik van de juiste tooling daarvoor en ervaring met het eventueel via Europese Aanbesteding aanschaffen van deze tooling in de afgelopen 8 jaar;
 • Aantoonbare ervaring hebben in mondelinge en schriftelijke communicatie op zowel operationeel als op strategisch/tactisch niveau;
 • U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
  • Naam opdrachtgever;
  • Periode opdracht;
  • Omschrijving opdracht;
  • Uw bijdrage aan de opdracht;
  • Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
  • Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
  • Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen.

Bedrijfscompetenties:
Algemeen UWV

 • Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV;
 • Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten;
 • Kent de hoofdlijnen de organisatie van UWV;
 • Kennis van relevante UWV aandachtsgebieden;
 • Brede kennis van krachtenveld in sociale zekerheid, in staat om UWV-belang te behartigen (‘externe omgevingsbeïnvloeding’).

Gedragscompetenties UWV

 • Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Gedragsindicatie op niveau 2: Werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat;
 •  Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. Gedragsindictie op niveau 2: Denkt actief mee met de klant en komt op eigen initiatief met passende voorstellen;
 • Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Gedragsindicatie op niveau 3: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om ambitieuze doelen te stellen en te realiseren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

Vakinhoudelijke competenties:
Opleiding/kennis

 • Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré;
 • Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld: kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).

Ervaring

 • Minimaal 6 jaar ervaring in ICT projecten, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)management en/of projectleiding;
 • Ervaring met zelfstandig aansturen van complexe projecten;
 • Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema’s (bijvoorbeeld: Systeem integratie, Systeemontwerp en Beheer);
 • Enige werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming.

Gedragscompetenties Business Services

 • Leervermogen: Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen. Gedragsindicatie op niveau 2: Past op eigen initiatief nieuwe informatie en ideeën toe;
 • Organisatieloyaliteit: Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie. Gedragsindicatie op niveau 2: Brengt het eigen gedrag in lijn met de doelen, prioriteiten en cultuur van eigen organisatie(onderdeel).

Specifieke gedragscompetenties

 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Gedragsindicatie op niveau 2: Plant en organiseert zelfstandig en op eigen initiatief het eigen werk op effectieve wijze, mede in afstemming met anderen;
 • Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken. Gedragsindicatie op niveau 3: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving op effectieve wijze richting en sturing te geven aan een team/groep. Vertoont voorbeeldgedrag door het ‘wij’-gevoel in het team/ de groep te creëren en leden daarvan een veilige omgeving te bieden;
 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen. Gedragsindicatie op niveau 2: Neemt zelfstandig beslissingen of komt tot actie, ook als nog niet alle informatie beschikbaar is.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-11-25 09:01:14

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden