Projectmanager/ informatieanalist VIS | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0461
Startdatum:
12-10-2020
Verwachte einddatum:
12-10-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25 Sep 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor de De Stadsbank van Lening valt onder de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Projectmanager/ informatieanalist op basis van 32-36 uur per week. 

Functieomschrijving:
Projectmanager/ informatieanalist vernieuwing beleensysteem/informatiesystemen Stadsbank van Lening.

Werkzaamheden:
De Stadsbank van Lening maakt bij het uitvoeren van het beleenproces gebruik van een beleensysteem. Het huidige beleensysteem wordt vervangen. Naast het up-to-date brengen van de techniek en een stuk procesoptimalisatie zijn er aanvullende functionele onderdelen die gerealiseerd moeten worden. Om dit te realiseren is het project Vernieuwing Informatiesystemen Stadsbank van Lening (VIS) gestart.

De bouw van het systeem vindt plaats door een externe leverancier. Met deze leveranciers is de afspraak dat deze zorgt voor de bouw, implementatie, hosting beheer en doorontwikkeling van een beleensysteem.

De projectleider/ informatieanalist zorgt voor:

 • Inhoudelijke en/of beheersmatige planning, sturing en bewaking van de projectmatige werkzaamheden gericht op het realiseren van het project binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen;
 • Voorstellen te doen voor functionele vernieuwing van applicaties en bedrijfsprocessen met aangeven van consequenties, impactanalyse etc.;
 • Opstellen van functioneel ontwerp, acceptatiecriteria en dataspecificaties;
 • Begeleiden van projectteam en medewerkers binnen Stadsbank van Lening bij implementatie van nieuwe beleensysteem, in samenwerking met leverancier.

Ten behoeve van het project VIS is een stuurgroep ingesteld. De projectmanager/ informatieanalist legt verantwoording af aan de stuurgroep en wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
De stadsbank van Lening is de oudste gemeentelijke organisatie in Amsterdam. De missie van de Stadsbank van Lening is om de over het algemeen financieel zwakkere personen een veilige, betrouwbare en laagdrempelige voorziening aan te bieden op het moment dat hun financiële positie daarom vraagt. Sinds oudsher wordt dit ingevuld door een dienst aan te bieden waarbij voornamelijk sieraden kunnen worden beleend.

Overige informatie in verband met Corona:
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.Na afstemming met jou en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je bent in het bezit van een erkende afgeronde hbo of wo diploma, richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Geef in maximaal 1 A4 aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd;
 • Je bent in het bezit van onderstaande certificaat en/of certificaten: – Prince2; – Agile/Scum-projectmanagement;- DevOps; -Change management; – BISL;- ITILv3; – TMap NEXT; – RUP; – UML; – BPMN; – BABOK. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Je hebt kennis van het beleenproces en inzicht in werkprocessen van Stadsbank van Lening. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) in een soortgelijke rol. Daarbij ervaring aan klantzijde met het begeleiden van maatwerksoftware-ontwikkeling, met afgerond traject van implementatie, bewaking van budget en tijdsplanning. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Je hebt ervaring in de samenwerking met een betrokken stuurgroep en gevarieerde groep van stakeholders. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en/of uit de motivatie die u kunt toevoegen in de map achter deze vraag;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) in een omgeving met complexe keten van informatiesystemen, databeheer en rapportages. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring bij de (gemeentelijke) overheid. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie.

Wensen:

 • Je hebt kennis van beleenapplicatie BLIS. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het opbouwen van specifieke (management-) rapportages en met adviseren over informatiemanagement binnen een financiële dienstverlener. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Je hebt inzicht en bewezen ervaring met Scrum/Agile projectmethodiek, voor software-ontwikkeling. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en/of uit de motivatie die u kunt toevoegen aan de map achter deze vraag;
 • Je hebt ervaring bij het bewaken en afronden van complexe ICT-projecten met een externe, commerciële partij als leverancier. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en/of uit de motivatie die u kunt toevoegen aan de map achter deze vraag;
 • Je hebt ervaring bij de Gemeente Amsterdam. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv en toegelicht in de motivatie;
 • Competenties:- Analytisch vermogen, – Omgevingsbewust, – Samenwerken, – Relatiebeheer, – Resultaatgerichtheid, – Overtuigingskracht.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-09-15 13:30:04Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden