Projectmanager Multi Platform Strategie | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0694
Startdatum:
04-01-2021
Verwachte einddatum:
30-06-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
20
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14 Dec 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor op zoek naar een Projectmanager Multi Platform Strategie op basis van 20 uur per week.

Wij zoeken een projectleider die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders.

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een projectleider/verandermanager. De projectleider is procesverantwoordelijke (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en/of beheersmatige planning, sturing en bewaking van projectmatige werkzaamheden, gericht op het realiseren van verbetering, vernieuwing of uitbreiding van de informatievoorziening binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen.

Wat wij zoeken:
De ambitie van RVO is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te zijn. Om dat te bereiken wordt – veelal projectmatig – hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening. We zoeken een zeer ervaren project/verandermanager met ‘gevoel voor processen en IV’, affiniteit met uitvoering en met beleid. Kennis van de organisatie is een pre. Hij/zij is procesverantwoordelijke (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en/of beheersmatige planning, sturing en bewaking van projectmatige werkzaamheden, gericht op het realiseren van een deelproject van onze multi-platformsstrategie. Hij/zij staat stevig in de schoenen en is in staat om op te treden als verbinder, zich makkelijk te bewegen tussen de verschillende teams en afdelingen van RVO en EZK/LNV. Hij/zij is in staat om boven de materie uit te stijgen, het project de juiste richting in te duwen en beslissingen te nemen die nodig zijn om het proces verder te brengen.

Hij/zij is een:

 • Communicator die stakeholders in woord en beeld meeneemt en de verandering stapsgewijs begeleidt;
 • Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen;
 • Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit;
 • Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief;
 • Zorgt voor een haalbare fasering;
 • Is in control.

Zoals aangegeven zoeken we iemand met gevoel voor IV, maar dit is zeker geen IV project en heeft meer de eigenschappen van een verandertraject waarbij je schakelt tussen de IV afdeling, de uitvoeringsafdelingen van RVO, maar ook beleidpersonen van onze opdrachtgevers EZK en LNV. Je weet hoofd- en bijzaken te scheiden en kunt dat ook overbrengen aan je team. Je kent het werken bij grote overheidsorganisaties en laat je niet uit het veld laat slaan als de bureaucratie tegen lijkt te zitten. 

Achtergrond opdracht:
Het belang van ICT voor processen neemt steeds mee toe. En daardoor ook de kosten van ICT. Om hier grip en sturing op te houden, is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de meer¬jarige (beleids)ontwikkelingen en de ICT-consequenties daarvan. De inzet van digitale platformen die de uitvoering van een regeling en het contact met de klant opgavegericht ondersteunen, is voor RVO essentieel om mee te kunnen blijven bewegen met deze beleidsontwikkelingen. De digitalisering biedt naast stroomlijnen en automatiseren van processen ook ruimte voor persoonlijk en klantgericht maatwerk. Alles met als doel een gedifferentieerde, gerichte en verweven inzet van beleidsinstrumenten op complexe maatschappelijke opgaven tot een goede uitvoering te brengen. Regelingen rondom de corona opgave van EZK, waarvan de TOGS, TVL en binnenkort de BIK in het oog springen, zijn in een nauwe samenwerking met beleid bijna parallel aan de inrichting van de processen en het digitale platform vormgegeven. Dat is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door de intensieve multidisciplinaire samenwerking van Beleid, WJZ, RVO en DICTU en de flexibiliteit van digitale platforms.

Deze nieuwe manier van samenwerken tussen de verschillende stakeholders wordt als positieve en noodzakelijke stap gezien om een betere en efficiëntere dienstverlening te bieden aan ondernemend Nederland. Deze wordt ook geformaliseerd in het managementcontract tussen RVO en de eigenaar (pSG EZK), maar ook in de processen als gevolg van het Rijks CIO stelsel. Zoals bijvoorbeeld het opnemen van een ICT paragraaf in de offerte tussen de RVO portefeuillehouder (DT lid) en de beleidsopdrachtgever. Multi-platformstrategie Om de digitale platforms van RVO daar ook geschikt voor te maken, is eind 2019 een start gemaakt met de multi-platformstrategie (MPS).

De MPS heeft als doel:

 • Flexibiliteit en wendbaarheid;
 • Lagere uitvoeringskosten;
 • Snellere time to market;
 • Meer uniformiteit in uitvoeringsprocessen en IV;
 • Verhogen beheer(s)baarheid IV.

Om dit te realiseren is onder aansturing van het CIO Office een aanpak voor de MPS beschreven met daarin de volgende actielijnen: 1. Operationaliseren MPS (Architectuurregie, platform architectuursturing en applicatie portfoliobeleid) 2. Afwegingkader (doorontwikkeling referentiemodel naar capabilitymodel en toepassing in platformadviezen) 3. Roadmap voor applicaties in scope MPS (beschrijven doelarchitecturen en LCM aanpak 4. Optimaliseren basis uitvoeringsprocessen (het ontwikkelen en implementeren van een meer uniform proces en werkwijze voor ‘regelingontwerp en de interactie tussen beleid en uitvoering’)

Deze laatste actielijn heeft als doel:

 • Een samenwerkingsvorm met opdrachtgevers/beleidsdirecties die ertoe leidt dat nieuwe regelingen zoveel mogelijk aansluiten bij basis uitvoeringsprocessen van RVO;
 • En daarmee doorlooptijden voor nieuwe regelingen verkorten en kosten in realisatie en uitvoering te verlagen. Het uniformeren van proces en werkwijze en meer standaardiseren van uitvoerings-dienstverlening is hierbij een middel.

Organisatie:
Kansen voor Nederland, kansen voor jou!

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan weten regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • IPMA-C of hoger of IPMA-Agile;
 • Business Information Management Foundation, Agile Scrum Foundation, MSP;
 • Je hebt meer dan 7 jaar ervaring bij grote overheidsorganisatie (zowel beleid als uitvoering) in de rol van projectleider;
 • Je hebt meer dan 7 jaar ervaring met inrichting van processen gericht op dienstverlening aan klanten;
 • WO werk- en denkniveau (7 jaar).

Wensen:

 • Compententies: – Verbinder tussen business cq IV-organisatie en project; – Communicator die stakeholders in woord en beeld meeneemt en de verandering stapsgewijs begeleidt; – Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen;- Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit; – Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief; – Zorgt voor een haalbare fasering. Is in control: – Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged); – Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat); – Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing); – Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico’s, leerpunten, logboek); – Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde);
 • Kennis van RVO als uitvoeringsorganisatie;
 • Partner die adviseert, begeleidt (spreekt aan, bemiddelt bij weerstand en conflicten, onderhandelt, coacht); – Betrouwbaar (transparant, open, eerlijk, gedreven); – Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 17 december 2020. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

De werkzaamheden wordenvoorlopig met name vanuit huis uitgevoerd. De kandidaat moet er rekening mee houden dat reizen naar de vestiging wel tot de mogelijkheden behoort, wanneer we weer naar kantoor mogen. In dat geval zullen de werkzaamheden overwegend vanuit Den Haag plaatsvinden.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-12-10 18:31:44Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden