Projectmanager NL-Alert app | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1397
Startdatum:
01-06-2021
Verwachte einddatum:
31-05-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
20
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
17-05-2021 10:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Projectmanager NL-Alert app op basis van 20 uur per week. 

Opdrachtomschrijving:
Achtergrond: De Nederlandse overheid heeft in geval van rampen en crises een aantal middelen ter beschikking om de bevolking te alarmeren. Eén van die middelen is NL-Alert.

NL-Alert is de landelijke alarmeringsdienst voor crisiscommunicatie. NL-Alert is eigendom van het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s gebruiken NL-Alert om de bevolking te alarmeren als er gevaar dreigt voor leven of gezondheid. Crisiscommunicatie met burgers is in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De veiligheidsregio’s zetten NL-Alert dan ook in onder mandaat van de burgemeesters.

NL-Alert is eind 2012 gelanceerd en heeft inmiddels een bereik van circa 90% van de bevolking van 12 jaar en ouder. Het grootste deel van dit bereik is direct op mobiele telefoons via “cell broadcast” technologie. Daarnaast is NL-Alert in de afgelopen periode uitgebreid met zogenaamde verbredingskanalen. Zo wordt NL- inmiddels gedistribueerd naar veel vertrekborden in het openbaar vervoer (OV-borden) en reclamezuilen. Daarnaast is een aantal bestaande apps gekoppeld van externe partijen en zijn er verbredingskanalen in voorbereiding zoals de koppeling met een systeem dat spraakberichten kan genereren.

Met onderhavige opdracht wordt ingezet op een nieuw kanaal: het realiseren van een NL-Alert app. Dit kent grosso modo twee hoofdcomponenten: de daadwerkelijke ontwikkeling en de projectbegeleiding. Met deze uitvraag wordt beoogd het vinden van een projectleider met de juiste ervaring, kennis en kunde wat betreft het ontwikkelen van apps maar ook wat betreft de wereld van Rijksoverheid en bijbehorende eisen. Ook moet hij/zij uit een organisatie komen waar breed kennis en kunde aanwezig is op deze terreinen en de projectleider hierin kunnen ondersteunen. 

Doelstellingen:
Met betrekking tot de NL-Alert App streeft DGPenV er naar om een aantal specifieke doelgroepen beter te kunnen alerteren. Daarbij gaat het in hoofdzaak om 2 groepen: 1) mensen met een communicatieve beperking zoals slechtzienden en 2) mensen die in de grensstreek wonen of werken of om andere reden regelmatig ‘roamen’ op een Belgisch of Duits mobiel netwerk.

De bedoeling is dat mensen met een communicatieve beperking een aantal functies kunnen toepassen waardoor zij de tekst van NL-Alerts beter kunnen begrijpen. Daarbij valt onder andere te denken aan een aantal functies die in veel moderne smartphones al zitten, zoals het instellen van contrast, het gebruik van een vergrootglas, voorleesfunctie, etc. Ook moeten zij via de app het bericht rustig terug kunnen kijken en moet uiteindelijk binnen de app de mogelijkheid gecreëerd worden om ook video’s van NL-Alerts in gebarentaal te kunnen tonen die direct na uitzending van een NL-Alert worden vertolkt door een derde partij (mogelijk in een latere versie van de app).

Een ‘cell broadcast’ NL-Alert wordt verzonden via de Nederlandse mobiele netwerken en niet via buitenlandse mobiele netwerken. Burgers die zich op Nederlands grondgebied bevinden, terwijl zij roamen op een Duits of Belgisch mobiel netwerk, kunnen middels de app alsnog worden bereikt.

Alhoewel de app gericht is op specifieke doelgroepen, is de app ook toegankelijk voor het bredere publiek. Daarbij kan uiteindelijk van een hoog aantal gebruikers sprake zijn (>3 miljoen) die allemaal binnen afzienbare tijd (binnen 3 minuten) genotificeerd moeten kunnen worden. 

Dienstverlening:
Gevraagde dienstverlening bestaat uit het aansturen van de ontwikkeling en het inrichten van het beheer van de NL-Alert app inclusief backend die app-gebruikers op basis van hun locatie informeert over relevante NL-Alerts. De app dient o.a. geschikt te zijn om:

 • enkele honderdduizenden app gebruikers binnen maximaal 3 minuten te alerteren en dient schaalbaar te zijn tot >3 miljoen gebruikers;
 • het NL-Alert gebied in de app te laten zien op een kaart;
 • het NL-Alert bericht voor te lezen.

De NL-Alert app dient te voldoen aan alle vigerende wet en regelgeving inclusief overheidsrichtlijnen op het gebied van privacy (zoals AVG) en informatiebeveiliging (richtlijnen NCSC voor apps en de BIO). De app dient te worden ontwikkeld conform de richtlijnen van het Rijk. 

Voorlopige functionele scope:

De NL-Alert app moet de volgende functionaliteit bieden:

 • Privacy by design (bij voorkeur): Er wordt geen locatie-informatie van apps naar het backend gestuurd. De NL-Alert app ontvangt via een pushnotificatie elk NL-Alert (tekst en uitzendgebied) en op basis van positie-informatie van de mobiele telefoon (GPS, Wifi, etc.) bepaalt de app of de telefoon zich in het uitzendgebied bevindt (device based geofencing).
 • De telefoon van de app-gebruiker dient een notificatie te ontvangen wanneer er een NL-Alert op de locatie van de gebruiker actief is. Notificeren gebeurt door middel van een notificatie met een sirenegeluid en –indien mogelijk- specifieke trilling (conform het standaard gedrag van mobiele telefoons bij het ontvangen van een NL-Alert).
 • De NL-Alert app geeft duidelijk (middels kleurmarkeringen en een tekst) aan welk(e) NL-Alert(s) actief zijn en welke niet.
 • De NL-Alert app dient opties te bieden aan gebruikers om notificaties te ontvangen op basis van actuele locatie en/of één of meerdere door de gebruiker aan te geven voorkeurlocaties. Ook kan de gebruiker kiezen alle NL Alerts te ontvangen (in heel Nederland).
 • De NL-Alert app notificeert gebruikers die initieel niet in het uitzendgebied zijn, maar zich gedurende de tijd dat het NL-Alert actief is, in het uitzendgebied begeven.
 • De NL-Alert app toont een kaart van het uitzendgebied van actuele en historische NL-Alerts op een kaart. Op de kaart wordt de actuele positieve van de gebruiker getoond.
 • De gebruiker van de NL-Alert app heeft de mogelijkheid het kaartje inclusief tekst van een NL-Alert te delen via bijvoorbeeld WhatsApp.
 • De NL-Alert app geeft alle (statische) informatie weer die is opgenomen onder de sectie “wees voorbereid” op www.crisis.nl, middels een koppeling met deze site.

Voorlopig technische scope van de app:

 • Technisch dienen de volgende voorzieningen te worden geleverd met een hoog niveau van beschikbaarheid (99,9% per maand):
 • De NL-Alert app (IOS en Android) ;
 • Een notificatie service en backend voor de NL-Alert app die geschikt zijn om (in eerste instantie) 300.000 gebruikers te bedienen binnen 3 minuten;
 • Een koppeling naar de NL-Alert broker, van waaruit de NL-Alert app opdrachten zal ontvangen een NL-Alert te distribueren. 

Functiebeschrijving / Werkzaamheden / Prestatiedoelstelling:

De werkzaamheden van projectleider zijn onder andere:

 • Het mede selecteren van de juiste ontwikkelpartij, binnen of buiten de Rijksoverheid;
 • Het opzetten van de projectorganisatie en mobiliseren van, indien nodig, de juiste expertise daarin;
 • Het verwerken van de belangen van stakeholders in het projectresultaat;
 • Het in afstemming met betreffende beleidsmedewerkers analyseren van vraagstukken en uitvoeren van oplossingen, waarbij de relevante stakeholders worden betrokken;
 • De projectleider dient hiertoe ingewikkelde (technische) issues te kunnen uitleggen in (voor een leek) begrijpelijke taal;
 • Het inwinnen van advies bij experts, zodat de opdrachtgever er zeker van kan zijn dat de analyses kloppen;
 • Het uitvoeren van risicomanagement;
 • Het aansturen van de geselecteerde ontwikkelpartij en inrichten van het beheer van de app;
 • Algemene projectmanagement activiteiten zoals het schrijven van projectplannen, maken van (tussen)rapportages, planningen, etc.;
 • Hierbij rekening houden met alle aspecten van het project, zoals techniek, organisatie, relevante werkprocessen, financiën, aanwezigheid van mogelijke juridische issues, leveranciers, stakeholders, e.d.;
 • Het zorgen dat een DPIA wordt opgesteld en geactualiseerd;
 • Het voorbereiden van afspraken namens JenV met eventuele leveranciers;
 • Verantwoording aan de opdrachtgever en verzorgen van de juiste documentatie (PIDs e.d.); 

Buiten scope van de opdracht valt: Beleidsmatige en politieke verantwoording en taken. 

Prestatiedoelstelling: Het doel van het project is om een NL-Alert app in de appstores te publiceren die voldoet aan de eisen van opdrachtgever en om de achterliggende beheeractiviteiten te borgen die nodig zijn om de goede werking van de app te kunnen garanderen. 

Taken en verantwoordelijkheden:

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

 • De werkzaamheden van de projectleider worden aangestuurd door het beleidsteam van DGP&V en betrokken medewerkers van Landelijke Meldkamer Samenwerking van de Politie;
 • De projectleider rapporteert regelmatig aan deze mensen over de voortgang van het project.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau (bijvoorbeeld elektrotechniek of informatica);
 • Behaalde certificatie op projectmanagement, zoals Prince2, Scrum, etc;
 • Ruime ervaring met projectmatig werken (minimaal 5 jaar) met o.a. planningen, prioriteringen, fase-indelingen, risico-inschattingen (o.m. privacy en informatiebeveiliging), etc binnen een Rijksoverheidsomgeving. Dit is aantoonbaar in het cv opgenomen;
 • Ruime aantoonbare succesvolle werkervaring met ICT-projecten bij / gelieerd aan de Rijksoverheid (minimaal 5 jaar);
 • Ervaring met het succesvol aansturen van minimaal 1 app ontwikkelproject voor een grote overheidsorganisatie, bij voorkeur Rijksoverheid, die bedoeld is voor een grote groep burgers;
 • Bekend en ervaren met richtlijnen Rijksoverheid betreffende beveiliging voor mobiele applicaties en andere technische producten (o.m. richtlijnen NCSC voor apps en de BIO) en privacy bij apps (o.a. AVG) en projecten;
 • Ervaring met het ontwikkelen en werken met een DPIA. En je hebt ervaring met het succesvol ontwikkelen van een app gebaseerd op de ‘Privacy-by-design’ en ‘Privacy by default’-principes;
 • Ervaring met trajecten die eventueel in de media dan wel politieke aandacht kunnen komen. En je hebt ervaring met werken met periodieke betrokkenheid van een stuurgroep;
 • Persoon in kwestie is afkomstig uit een organisatie waar breed expertise en ervaring met het begeleiden van het ontwikkelen van apps voor de (rijks)overheid beschikbaar is;
 • Je spreekt Nederlandse taal vloeiend: graag aangeven op CV (moedertaal of vloeiend). Beschikbaar vanaf (naar schatting) juni/juli 2021.

Wensen:

 • Ervaring aansturen van meerdere succesvolle app ontwikkeltrajecten waarbij privacy van de gebruiker en beveiliging een belangrijk uitgangspunt is. Geef aan hoeveel trajecten;
 • Ervaring met de ontwikkeling van apps bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een communicatieve beperking;
 • Ervaring met het realiseren van tijd- of missie-kritische app of ICT dienstverlening. Geef aan hoeveel trajecten;
 • Ervaring met het ontwikkelen van apps voor grote aantallen (100.000+) consumenten/burgers. Geef aan hoeveel trajecten;
 • Ervaring met het ontwikkelen van meerdere apps voor de rijksoverheid. Geef aan hoeveel trajecten.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-05-07 08:08:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden