Projectmanager ontsluiten Juridische Content | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0650
Startdatum:
04-01-2021
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
3 Dec 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Hoge Raad, onderdeel van het Ministerie van Justitië en Veiligheid op zoek naar een Projectmanager ontsluiten Juridische Content op basis van 36 uur per week. 

Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Binnen het cassatieproces speelt het zoeken naar opinie, analogie, (internationale) rechtsontwikkelingen, etc. een belangrijke rol. Binnen de opdracht gaat het om de vraag op welke wijze en met welke ICT-hulpmiddelen dit proces optimaal ondersteund kan worden. Hierbij gaat het niet om volledig vanaf de basis opzetten van deze ICT-hulpmiddelen, maar om de vraag hoe beschikbare (deel-)oplossingen op de juiste wijze gecombineerd kunnen worden met als doel het cassatieproces optimaal te ondersteunen. Dus om de vraag welke opensource of standaard ICT-oplossingen kunnen worden ingezet.

Onderwerpen binnen de opdracht: het ontwikkelen van een juridische cliënte, zoekvraaginterpretatie, zoekvraagexpansie en zoekvraagranking. Maar ook ranking definities , thesauri, taxonomie, document ranking, etc. de grote hoeveelheid aan bronnen vraagt specifiek voor de Hoge Raad unieke combinaties van zoekmogelijkheden.

Achtergrond opdracht:
De functieprofielen uit het functiegebouw Rijk die van toepassing zijn op deze functie betreffen de functies: Project-/programmamanager of projectleider.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij / zij een integraal advies kan opstellen gebaseerd op te inventariseren wensen en eisen vanuit de organisatie, aangevuld met specifieke kennis van het aandachtsgebied. Tevens op basis van een inventarisatie en analyse van bestaande bronsystemen. Vervolgens wordt van de kandidaat verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Tevens wordt van de kandidaat verwacht de regie te kunnen voeren op de realisatie en (ICT-)implementatie. De inbreng van actuele, feitelijke kennis van de marktmogelijkheden op dit terrein is een vereiste. De kandidaat dient tevens te beschikken over ruime kennis van ICT-architectuur en ICT landschap om de realisatie en implementatie te kunnen leiden. De kandidaat bewijst daarnaast de haalbaarheid van de verbetervoorstellen door als meewerkend voorman een Proof of Concept te realiseren. Tevens dient kandidaat te beschikken over aantoonbare kennis en ervaring voor wat betreft de veiligheidsrisico’s (Security) verbonden aan het implementeren van de hulpmiddelen en adequate oplossingen hiervoor. De resultaten van deze opdracht kunnen we omschrijven als een gedragen, integrale visie op de wijze hoe informatie t.b.v. de ondersteuning bij de primaire taak van de Hoge Raad kan worden aangeboden, een geïntegreerd plan van aanpak voor realisatie en implementatie en de daadwerkelijke implementatie van de tijdens het project af te spreken delen van het integrale plan.

Dit project is een vervolg op een eerder project wat in 2020 is afgerond.

Organisatie:
De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, -informatiedienstverlening en de – informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad.

A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad , inclusief digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden.

Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatie inrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats.

ICT-Landschap De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt een afgeronde wo opleiding in een beta-richting;
 • Het project is een vervolg op een eerder project waarbij de zoekmachine is gebaseerd op de open-source omgeving Elastic Search. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met Elastic search open source software en Kibana beheer tooling. Je hebt 2 jaar ervaring hiermee;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het doorzoekbaar maken van content management en de interpretatie van zoekresultaten en zoekvraag-ranking (inclusief document-ranking binnen thema / onderwerp-ranking) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht);
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Thesaurus en Taxonomie (ontwikkelen, opzetten, beheren, ontsluiten van informatie) binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht) met behulp van information retrieval / open source zoektechnologie;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met zelfstandig realiseren en implementeren van de in het project te ontwikkelen hulpmiddelen binnen het Juridisch domein (civielrecht, strafrecht, fiscaalrecht).

Wensen:

 • Je hebt aantoonbare ervaring als Project-/programmamanager resp. consultant in de juridische sector. En je hebt aantoonbare ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving;
 • Aantoonbare ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van security-risico’s bij digitale informatievoorziening;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de uitgevers(wereld) van juridische content. Wie brengt wat uit, functionele mogelijkheden van het aangebodene, inzage in tariefstelling uitgevers, etc.);
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het toegankelijk maken (krijgen) van binnen de organisatie aanwezige en nieuw verworven kennis en ervaring (kennismanagement);
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met acteren binnen een organisatie van professionals (WO+ niveau medewerkers binnen de organisatie);
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het regisseren en uitvoeren van veranderingsprocessen;
 • Je hebt ruime aantoonbare technische kennis van commercieel aangeboden producten (pakketten, externe databanken) voor vraaginterpretatie, zoeken, ranking van aangeboden informatie (bronnen);
 • Je hebt ruime aantoonbare technische kennis van opensource producten voor vraaginterpretatie, zoeken, ranking van aangeboden informatie (bronnen);
 • De Hoge Raad start begin 2021 met dit project. Je bent beschikbaar vanaf dit moment.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 december 2020 – 11 december 2020. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-11-26 10:07:11

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden