Pitstop voor ambities
Detachering & recruitment

Projectmanager transitie informatiehuishouding | Schiedam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Schiedam
Aanvraagnummer:
A2019-0021
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
31-12-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15 Jan 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Quest4 is voor de DCMR Milieudienst Rijnmond op zoek naar een Projectleider transitie informatiehuishouding voor 24-32 uur in de week. 

De DCMR wenst een team samen te stellen van ervaren professionals dat de transitie informatievoortbrengingsproces op alle facetten kan helpen uitvoeren. Voor dit team zoekt DCMR 3 specialisten:

 • Een projectleider transitie informatiehuishouding voor 24-32 uur per week;
 • Een veranderkundige voor 20 uur per week;
 • Een projectmedewerker voor 24 uur per week.

Taken Projectmanager: 

 • Is in staat om – in samenspraak met de veranderkundig adviseur – de organisatie en de betrokken medewerkers mee te nemen in de transitie;
 • Stemt af met bij de implementatie van (deel) projecten betrokken interne en externe belanghebbenden, waaronder ketenpartners en participanten;
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de roadmap;
 • Bewaakt en bevordert en de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden Projecten;
 • Draagt zorgt voor de aansturing van het transitieteam, bewaakt de scope en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het projectplan;
 • Draagt zorg voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en Beslismomenten en koppelt deze terug aan het Directieteam van de DCMR;
 • Toetst de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en zorgt gedurende en na het bereiken van de projectdoelstellingen voor overdracht van relevante kennis en documenten aan DCMR;
 • Stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen 6;
 • Is uitvoerder van onderdelen van het project;
 • Is verantwoordelijk voor kwaliteitsborging van het proces en de resultaten.

Opdracht omschrijving:
Verwerking en verstrekking van informatie zijn de afgelopen decennia een essentieel onderdeel geworden van het primair proces van de DCMR. Alle uitkomsten en beslissingen worden op informatie gebaseerd. Vragen krijgen steeds vaker een multidimensionaal karakter en antwoorden leiden tot nog meer vragen. De DCMR heeft veel informatie in huis en wil daarmee alles goed onder controle hebben, processen efficiënt en effectief laten verlopen, zich kunnen verantwoorden van micro- tot macroniveau en deze informatie uitwisselen met burgers, bedrijven, participanten en ketenpartners.

De DCMR realiseert zich dat de informatiehuishouding onvoldoende is meegegroeid met de het informatie-intensieve werk. Daarom is in december 2018 een ‘foto’ gemaakt van de stand van zaken van het informatievoortbrengingsproces (IST). Bij deze foto is ook een schets van de gewenste toekomstige situatie uitgewerkt (SOLL) en zijn aanbevelingen gedaan voor een aanpak om van de IST- naar de SOLL-situatie te komen; ‘de transitie’. De DCMR wil in 2019 deze transitie in gaan zetten en daarbij begeleid worden door een ervaren transitieleiding.

De DCMR:
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:

 • Opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
 • Maken van vergunningen;
 • Monitoren van milieukwaliteit; 
 • Adviseren over milieu en veiligheid;
 • Optreden bij overlast en incidenten.

Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Functie eisen

 • Op 22 januari en op 24 januari vinden de intake gesprekken plaats (KO);
 • Je hebt minimaal HBO-niveau (KO);
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van projectplannen op het gebied van ICT transitie, informatiehuishouding, informatiemanagement, systeemimplementatie en business intelligence in complexe bestuurlijke omgevingen (KO);
 • Ervaring in projecten met veel ketenpartners is een pré;
 • Ervaring met en kennis van Agile/SCRUM systeemontwikkeling;
 • Architectuurontwikkeling (in bezit van TOGAF 9 certificering), Prince2 projectmanagement (in bezit van een Prince2 certificaat) (KO).

Competenties:

 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigings- en verbindingskracht.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Optie tot verlenging: ja (3x 6 maanden)

 • optie 1: 31-12-2019
 • optie 2: 30-06-2020
 • optie 3: 31-12-2020

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-01-08 13:03:41Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
NeeJa
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden