Projectondersteuner | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0205
Startdatum:
01-05-2020
Verwachte einddatum:
01-05-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15 Apr 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functieomschrijving

Quest4 is voor de Directie Migratiebeleid (DMB) op zoek naar een Projectondersteuner op basis van 32 uur per week. 

De projectondersteuner is primair de ‘ogen en oren’ van de projectmanager en is goed op de hoogte
van de voortgang van – en ontwikkelingen in – de verschillende projecten. Hij of zij en zorgt voor een
geordende bedrijfsvoering en administratie. De Programmamanager wordt daardoor ontzorgt en in
staat gesteld om zich te richten op de realisatie van de programmadoelen en sturing van het
programma.

Werkzaamheden:
De Projectsecretaris wordt ingezet voor de ondersteuning van de Projectmanager en het
programmakernteam bij de beheersing van het programma. Daartoe voert de
Programmaondersteuner de volgende taken nauwgezet uit:

 • Organiseren, voorbereiden en notuleren van uiteenlopende vergaderingen en bewaken
  van daaruit voortkomende acties;
 • Beheren van de programma-administraties, waaronder: planning, issue- en risicologboek
  en de financiële administratie;
 • Opstellen, consolideren en analyseren van voortgangsrapportages;
 • Beheren van het programmadossier (archiveren van programmadocumentatie);
 • Signaleren van (dreigende) afwijkingen en verstoringen aan de Programmamanager;
 • Opstellen en redigeren van nota’s en memo’s voor zover het de programmaorganisatie
  betreft.

 De Directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het vormgeven van het (inter)nationaal beleid voor een gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen, dat voorziet in de maatschappelijke behoefte en invulling geeft aan de internationale verplichtingen. Ook stelt zij in overeenstemming met deze behoeften en verplichtingen de voorwaarden en kaders voor effectieve grensbewaking en toezicht op vreemdelingen vast. Essentieel in het migratiebeleid is dat er sprake is van een geïntegreerde en goed functionerende migratieketen. Al het te ontwikkelen beleid wordt dan ook afgestemd met de uitvoerende partners in deze keten en laat ook ruimte voor de uitvoering. DMB zorgt er bovendien voor dat het beleid door de desbetreffende uitvoerende organisaties effectief en met waarborgen omkleed kan worden uitgevoerd. De partners in de uitvoering zijn onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

De directie bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer (AOT), de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TRN) en de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ).

De beleidstaken van de afdeling TRN zijn verdeeld over vier thema’s: binnenlands toezicht, grenstoezicht, reguliere migratie en nationaliteit. Dat houdt in dat de afdeling op die onderwerpen onder andere het beleid ontwikkelt, de politieke en ambtelijke leiding ondersteunt en adviseert, parlementaire debatten voorbereidt, Kamervragen beantwoordt, participeert in de Europese beleidsontwikkeling en contacten onderhoudt met de voor het onderwerp relevante (maatschappelijke) organisaties. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met relevante andere departementen, uitvoeringsorganisaties en private partijen. De afdeling heeft een formatie van 20 fte. In het kader van verdeling van werkdruk en borging van deskundigheid wordt gehecht aan een brede en flexibele inzetbaarheid van medewerkers op meerdere onderdelen binnen de afdeling. TRN is een afdeling met deskundige, collegiale en gedreven medewerkers.

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar op 17 april aanstaande voor een intake gesprek;
 • VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 1 dag voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Je bent beschikbaar minimaal 32 uur per week voor de periode tot einde jaar;
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Solide kennis van MS Excel en MS Word;
 • Meer dan 3 jaar relevante ervaring heeft met projectmanagement. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Ervaring binnen grote organisaties. Toegepast bij: voorkeur rijksoverheid minimaal 1 opdracht. Geef aan hoeveel opdrachten. 

Wensen:

 • Je bent beschikbaar binnen 3 weken.

Competenties:

De Projectondersteuner haalt voldoening uit het structureren van de ‘projecten’. Hij of zij wordt enthousiast van het detecteren van onvolkomenheden in en tussen plannen, planningen en realisatie en rapportages. Hij/zij kan feedback geven zonder weerstand op te roepen bij de ontvanger door zijn/haar ‘can do’ opstelling.

Competenties die de kandidaat daarnaast nodig heeft voor het succesvol vervullen van de opdracht zijn:

 • Plannen en organiseren;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Netwerken;
 • Motiveren.

 

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-04-06 07:58:10

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden