Regievoerder | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0165
Startdatum:
01-04-2020
Verwachte einddatum:
01-04-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
17 Mar 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor Logius op zoek naar een Senior Regievoerder op basis van 24 uur per week. 

Je levert in samenwerking met de collega´s een krachtige bijdrage aan de regie van de (Rijks-)Overheidsbrede netwerkstelsels zoals Diginetwerk en RijksOverheidNetwerken. Je zorgt mede dat draagvlak ontstaat voor gemeenschappelijke infrastructurele ICT voorzieningen. Je zorgt in samenwerking met de collega’s dat – prestatiedoelstelling van de opdrachtdoelen tijdig worden gerealiseerd. Je legt en onderhoudt je contacten met de netwerkmanagers en –architecten van de belangrijkste organisaties binnen de (rijks-)overheid en betrokken leveranciers.

Het stelsel Diginetwerk is het federatief besloten netwerk van de overheid dat zorgt voor verbinding tussen de overheidsorganisaties onderling. Diginetwerk verbindt (bestaande) fysieke koppelnetwerken zoals Haagse Ring, Gemnet, Suwinet en RINISnet met elkaar. Zo ontstaat er één besloten netwerk van overheidsnetwerken. De Haagse Ring is de drager voor de koppeling van de OverheidsDataCentra en Rijkskantoren. Het stelsel RijksOverheidsNetwerkdiensten (RON) bevat de volgende gemeenschappelijke diensten: Rijksinternet als een gemeenschappelijk beveiligde toegang tot internet, Rijks-DNS gemeenschappleijke voorziening voor het vertalen van namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) en omgekeerd, Rijksconnect als een beveiligde koppeling externe organistaies, en een Rijks IP-nummerplan inclusief IPv6. Je opereert als een consultant op het gebied van netwerkinfrastructuur en de beveiliging daarvan binnen de (rijks- )overheid. Je analyseert, adviseert, evalueert en ontwerpt netwerkvoorzieningen op strategische niveau. Je overlegt over de realisatie en implementatieafspraken van infrastructurele diensten.

Organisatorische context en cultuur:
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel eenbetere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • Je beschikt over academisch/ HBO werk en denkniveau. ( 5 jr. ;
 • Uitgebreide ervaring op strategisch en tactisch management niveau binnen de (rijks-)overheid op het gebied van Informatieverwerkingsmanagement (IVM);
 • Aantoonbare ervaring met het geven van geïntegreerde, gedragen en uitvoerbare adviezen op het gebied van IVM waarin relevante ontwikkelingen zijn verwerkt en waarbij de omgeving is betrokken;
 • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een visie op het gebied van IVM binnen de (rijks-)overheid;
 • Aantoonbare ervaring met het bereiken van synergie binnen de (rijks-)overheid op het gebied van ICT-(netwerk-)infrastructuur;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de overheid;
 • Bestuurlijk sensitief en bent omgevingsbewust;
 • Resultaatgericht en zorgt dat het vastgestelde doel, product of effect wordt bereikt, stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen en stemt dit af. ( 5 jr. );
 • Aantoonbare ervaring dat kennis wordt overgedragen en geborgd;
 • Kan goed samenwerken, werkt verbindend, hebt aantoonbare ervaring met het hebben en gebruiken van een netwerk. Smeedt allianties om een gezamenlijk doel/resultaat te bereiken;
 • Hebt oog voor situaties die een risico of kans zijn. Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig);
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts;
 • Houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, kent het krachtenveld, stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep;
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-,nadelen, afbreukrisico, etc.).

Wensen:

 • Klantgericht;
 • Omgevingsbewust;
 • Samenwerken en verbinden;
 • Netwerkvaardig;
 • Visie ontwikkelen en uitdragen;
 • Proactief en flexiebel;
 • Vindingrijk, innovatief en creatief handelen;
 • Overtuigingskracht;
 • Plannen en organiseren;
 • Straalt betrokkenheid en geloof in eigen mening uit en inspireert daarmee anderen;
 • Gaat om met weerstanden tussen personen / partijen en stelt bij belangentegenstellingen oplossingen voor waar iedereen zich in kan vinden.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-03-16 13:41:48

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden