Releasemanager Ketenbureau | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2018-2873
Startdatum:
01-02-2019
Verwachte einddatum:
01-04-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14 Jan 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de VNG in Utrecht op zoek naar een Releasemanager Ketenbureau voor 32 uur per week. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein
Gemeenten en zorg aanbieders willen samen vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein beperken. Zij zetten daarvoor instrumenten in: de landelijke standaarden iWmo en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling, met daarbij ondersteunende producten en voorzieningen.
Brancheorganisaties van zorgaanbieders, de VNG en VWS, verenigd in de Stuurgroep iSociaal Domein, committeren zich voor langere tijd aan dit gezamenlijke doel. Voor de uitvoering van activiteiten is het Ketenbureau i-Sociaal Domein opgericht. Dit Ketenbureau voert de gezamenlijke ambities van de partijen uit zoals die zijn vastgelegd in de Werkagenda 2018 – 2019.
Het Ketenbureau wordt aangestuurd door de Stuurgroep I-Sociaal Domein, bestaande uit brancheorganisaties van zorgaanbieders, gemeenten, VNG en VWS. De Stuurgroep komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Doel van de opdracht
Cyclisch doorvoeren van verbeteringen (zowel procesmatig, functioneel als infrastructureel) op de ISD-keten ten gunste van haar afnemers gemeenten en zorgaanbieders.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 Opstellen (inhoud en tijdvakken) en afstemmen van en zorgdragen voor de integrale planning (incl milestones en bijbehorende producten);
 Bewaken van milestones en risico’s en zorg dragen voor mitigerende maatregelen en het ten uitvoer brengen hiervan bij afwijkingen en bijzonderheden. 
Bovenstaande in samenwerking met deelnemende ketenpartners (door VNG gecontracteerd)
 Signaleren afwijkingen i.h.k.v. contractmanagement (financiële en inspanningsrapportage uitvoerenden partijen);
 Regie voeren op realisatie, acceptatie, KTO en implementatie incl. advies vrijgave en décharge rapportage;
 Coördineren en sturen van het change management proces (intake, ordening en gereed maken voor besluitvorming van wijzigingen);
 Opstellen overall rapportage naar Change Control Board, Keten Regie Overleg en Stuurgroep.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • De kandidaat is uiterlijk 1 februari 2019 beschikbaar voor de opdracht
 • De kandidaat heeft zeer ruime ervaring (meerjarig) met keten-informatievoorziening (en bij voorkeur ervaring met de ISD-keten) in al haar facetten (o.a. werkwijze van systeemontwikkeling als infrastructuur) in de rol van releasemanager (blijkend uit CV)
 • De kandidaat heeft zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring (sturend, adviserend en in voorkomende situaties coachend) als manager/consultant met multidisciplinaire teams als ook met ketenpartners (derde partijen) (blijkend uit CV)
 • De kandidaat heeft zeer ruime ervaring als resultaatverantwoordelijke in een regisserende (zonder hiërarchische bevoegdheden) rol (toetsbaar in gesprek)
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ruime ervaring binnen de rijks- en/of (semi) overheidsinstanties in vergelijkbare rollen, waarbij de governance een complicerende factor was)
 • De  kandidaat heeft zeer ruime kennis van keten-informatievoorziening (en bij voorkeur ervaring met de ISD-keten) in al haar facetten (o.a. werkwijze van systeemontwikkeling als infrastructuur) in de rol van releasemanager
 • De kandidaat heeft ruime ervaring als manager/consultant met de belanghebbende partijen van bijvoorbeeld de ISD Keten – gemeenten, zorgaanbieders (en hun ondersteunende software leveranciers) en andere belanghebbenden in het speelveld op het gebied van informatievoorziening (blijkend uit CV)
 • De kandidaat heeft ruime ervaring als manager/consultant/adviseur met het verbinden van ketenpartijen met verschillende (bedrijfs)culturen en achtergronden om tot het gewenste resultaat te komen
 • Heeft u een actueel CV dat blijk geeft van de door u gegeven antwoorden op bovenstaande uitvraag bijgevoegd
 • Beschikbaar voor een gesprek op 22 tussen 13.00 -17.00 en 24 januari tussen 09.00-11.30

  Houdingaspecten
   Klantgericht
   Overtuigingskracht
   Resultaatgericht
   Verbinder en situationeel schakelend met de diversiteit aan betrokken partijen en
  diversiteit van functionarissen
   Samenwerkingsgericht
   Organisatievermogen
   Sterk analytisch vermogen
   Anticiperen
   Omgevingsbewustzijn

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, MS word en max 5 pagina’s 

Gesprekken vinden plaats op 22 januari tussen 13.00- 17.00 uur of op 24 januari tussen 9.00-11.30 uur

Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

VNG gaat uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal VNG Realisatie op verlengingsdatum het tarief met 5% neerwaarts bijstellen (afgerond op hele euro’s).

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-12-19 09:58:39

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden