SAS-Expert/programmeur | Diemen

Werkniveau:
Senior
Standplaats:
Diemen
Aanvraagnummer:
A2019-0515
Startdatum:
13-05-2019
Verwachte einddatum:
13-07-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
23-04-2019 12:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 zoekt een SAS-Expert/programmeur voor Zorginstituut Nederland in Diemen voor 32 uur in de week.

Algemeen
Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. Zorginstituut Nederland heeft een  belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zorginstituut Nederland onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.

Team Databeheer
Team Databeheer is verantwoordelijk voor een professionele inrichting en instandhouding van de verschillende informatiesystemen die worden ingezet voor de uitvoering van de wettelijke taken van het Zorginstituut. Eén van deze informatiesystemen heeft betrekking op de uitvraag en verwerking van verantwoordingsinformatie die door zorgverzekeraars en zorgkantoren aan het Zorginstituut moeten worden aangeleverd. Het gaat hier om zogenoemde kwartaal- en jaarstaten met financiële verantwoordingsinformatie, aangevuld met beleidsinformatie. We maken hierbij gebruik van een speciaal voor dit doel ontwikkelde Uniface-applicatie genaamd Kosta. Deze Uniface-applicatie zorgt voor een eenduidige definiëring van onze gegevensuitvraag in Excel-formats. De gevraagde gegevens worden in de Excel-formats ingevoerd en aan het Zorginstituut aangeboden. De aangeboden Excel-formats worden vervolgens in de Uniface-applicatie ingelezen en gecontroleerd en opgeslagen in een Oracledatabase. Voor het maken van rapportages wordt de Oracle-database benaderd met behulp van SAS en gebruik gemaakt van html-output en Excel.

We willen dit proces opnieuw inrichten en vereenvoudigen en het aantal verwerkingsstappen terugbrengen door de Uniface-applicatie te ontmantelen ten gunste van de gecombineerde inzet van Excel (input-/outputformats) en SAS (inlezen, verwerken en rapporteren). Dit nieuw in te richten SAS-systeem moet flexibel zijn en zijn voorzien van interne controles op kwaliteit en consistentie van de gegevens en zodanig zijn ingericht en gedocumenteerd dat het SAS-systeem in eigen beheer kan worden onderhouden.
De formats die wij hanteren voor onze gegevensuitvraag voor 2019, worden uitgebreid beschreven in een tweetal handboeken die zijn gepubliceerd op onze website (zie bijlage 2 en 3).

Doel, omschrijving van de opdracht

Voor de herinrichting van het proces vragen we ondersteuning van een ervaren SASexpert/programmeur, met kennis en ervaring op het gebied van de financiering van de zorg
door zorgverzekeraars en de inrichting van financiële administratie van zorgverzekeraars.

Je hebt kennis en ervaring in het opbouwen van databases, het implementeren van ICTprojecten en kunt je kennis en ervaring overdragen.
Projectopdracht fase 1:
1. Stel een projectplan op en ontwikkel een datamodel dat ten grondslag ligt aan de inrichting van het proces en de daaraan te stellen functionele eisen;
2. Stem dit projectplan af met de direct betrokken data-analisten;
3. Maak een tijdpad en een inschatting van de doorlooptijd van het gehele proces en de daarvoor benodigde resources;
4. Goedkeuring van het projectplan is een voorwaarde voor de projectopdracht fase 2.
Projectopdracht fase 2:
5. Het ontwikkelen van SAS-programmatuur die nodig is voor inlezen en verwerken van de kwartaal- en jaarstaten (Excel), alsook de gegevensopslag, en het opleveren van
standaard rapportages (Excel) t.b.v. onze afnemers;
6. Kwaliteitsborging van het proces;
7. Documentatie i.v.m. overdracht en toekomstig onderhoud.

Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week gedurende de periode tussen 13 mei 2019 en 13 november 2019 (werkzaam op locatie van Zorginstituut Nederland).

Functie eisen

Harde eisen:

 • Bij aanstelling dient een VOG te worden aangeleverd;
 • Beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week gedurende de periode tussen 13 mei 2019 en 13 november 2019 (werkzaam op locatie van Zorginstituut Nederland);
 • Kennis en expertise: Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
  • Opleidingsniveau: HBO
  • Minimaal 5 jaren aantoonbare werkervaring als SAS-expert/programmeur;
  • Minimaal 1 vergelijkbaar project succesvol afgerond (op gebied van de financiering van de zorg door  zorgverzekeraars en de inrichting van financiële administratie van zorgverzekeraars);
  • Minimaal 3 jaren ervaring in het opbouwen danwel ontsluiten van databases en het implementeren van ICT-projecten;
  • Ruime kennis van en ervaring met SAS en Excel.

Wensen:

De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:

 • Analytische vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Flexibel
 • Communicatief
 • Plannen
 • Organiseren
 • Kwaliteitsgericht
 • Geef aan hoeveel jaren werkervaring je hebt als SAS-expert/programmeur;
 • Geef aan hoeveel vergelijkbare projecten je succesvol heb afgerond (op gebied van de financiering van de zorg door zorgverzekeraars en de inrichting van financiële administratie van zorgverzekeraars). Graag aantal projecten doorgeven;
 • Hoeveel jaar ervaring heb je in het opbouwen dan wel ontsluiten van databases;
 • Geef aan hoeveel jaren ervaring je heb in en het implementeren van ICT-projecten.

Aanvullende informatie

Geplande datum gesprek: 2 mei 2019 (in de middag)

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In Word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-19 10:19:56

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden